تحقیق روستا و زندگی در آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  تحقیق روستا و زندگی در آن

تحقیق روستا و زندگی در آن

تحقیق روستا و زندگی در آن

مقدمه :
پدیده های جغرافیایی که به عنوان چشم اندازی ( طبیعی – مصنوعی ) در دیدمان همگی متأثر از شرایطی است که در بستز زمان و بر اثر حوادث بوجود آمده اند . وابستگی میان خصوصیات اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی – سیاسی و … هر جامعه همگی تشکیل دهنده یکمحیط جغرافیای شناخت زیبایهاست ، شناخت جذابیت هاست . اگر ما جغرافیا را رابطه محیط با طبیعت و تأثیر متقابل این دو مقوله روی هم تعریف کنیم در می یابیم که بدون یکی از این مولفه دیگری تشکیل دهنده محیط جغرافیایی نیست و هر کدام وابسته به دیگری است .از روزی که انسان یا به عرصه گیتی گذاشت تلاش کرد تا زنده بماند و در جهت رسیدن به این هدف از هر ابزاری استفاده کرد . روی به شکار آورد و از گوشت آنها می خورد و پوست آنها را تبدیل به لباس می کرد . چوب جنگل را تبدیل به خانه کرد و از ننگ کوهستان سرپناه درست کرد و زمین را شخم زد و از زمین بهره ها برد .
اگر بخواهیم سیر تحولات بشری و محیط طبیعی را بررسی کنیم خود جای دذیگری و فرصت زمان بیشتری طلب می کند .
زندگی در روستا :
سیمای ظاهری روستا در اولین نگاه یک چشم انداز زیبا و بکر ( تا حدودی ) به ما القا می کند و سیمیایی زیبا به ما نماش می دهد که چشم هر بیننده ای را مجذوب خود می کند .
توپوگرافی روستا ، مزارع ، خانه ها ، معابر ف باغها و هر آنچه که در روستا وجود دارد دست به دست هم داده اند تا این قضای جذاب را چون تابلویی نقاشی ترسیم کند .
در قدیم اکثر مردم زندگی در روستاها را ترجیح می داند اما متأسفانه با سیاستهای غلط دولت ها از یک طرف – انقلاب ها – جنگ های نظامی و .. باعث شده که دیگر روستا جوابگوی نیازهای مردم نباشد ومهاجرت کنند .
روستاها و چگونگی ساماندهی آنها :
ما به عنوان یک برنامه ریز روستا یا محقق در این امر باید ابتدا ظرفیت روستا – پتانسیل و عوامل سازنده و توانمندیهای روستا را بررسی و سپس برای توسعه آن برنامه ریزی کرده با این مقدمات کار در این مقاله سعی شده که با بررسی وضعیت روستایی و امکانات بالقوه وپتانسیل های طبیعی و انسانی روستای ده کهنه لازم لازم است گوشه ای از مشکلات روستایی و ساکنان آن را به رشته تحریر در آوریم . امیدواریم . که توانسته باشیم سهمی و چند اندک در شناسایی این روستا داشته باشیم

فصل اول :
کلیاتی در مورد تحقیق
از سطح کره زمین ۲ درصد آن به شهرها ، مناطق صنعتی ، جاده و فرودگاه و … اختصاص یافته است و تنها ۳۰ درصد آن از این سطح یعنی ۱۳۰۴۱۷۱۳۰۰۱ هکتار می تواند به عنوان جایگاه منابع طبیعی خشک برای بهره برداری انسان به حساب آید .
مجموعه کشتزارها ف مراتع و جنگل های موجود جهانی که توان تولیدی قابل حساب دارند حدود ۳۳۰۰ میلیون هکتار می باشند و ۵۲ میلیون کیلومتر و بهاز این سطح تا توان تولیدی صفر کم وبیش پوشیده از علفزار و درختزار است که توان تولیدی قابل حسابی ندارند و ۴۵ میلیون کیلومتر مربع باقیمانده از این سطح به هیچ وجه توان تولیدی ندارد آنچه به عنوان زمین یا جایگاه منابع تولید کننده در خشکی در اختیار انسان قرار گرفته محدود به ۳/۳ میلیارد هکتار است . از طرف دیگر از آبهای موجود کره زمین ۹۷ درصد آن را آهای شور اقیانوس ها تشکیل می دهند . و ۳درصد آبها شیرین که ۷۷% از این ۳% کل آبهای شیرین در ارتفاعات به صورت برف و یخ ذخیره شده و ۲۲ درصد ن به صورت منابع زیر زمینی هستند و تنها ۱ درصد آن در رودخانه ها روان هستند و برای بهره برداری انسان به کار می رود۱ چنین عاملی محدودیتی در کشور ما نیز به چشم میخورد .در این تحقیق روستای ده کهنه مورزم واقع در استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته و در فصول بعدی وضعیت کلی این روستا ارائه شده است .
۱-۱- طرح مسئله :
روستای ده کهنه مزروم خوزستان – بخش دهدز در جنوب غرب کشور ایران واقع شده است . کرکره ها پس از مشاهدات میدانی اولیه و ضد تقسیم از روستای مذکور که به صورت دروازه ای برسد راه ورودی استان خوزستان از طرف دستان چهار محال بختیاری می باشد و در فاصله ۱۰ کیلومتری سد و نیروگاه کارون ۴ ( در قسمت شرق روستا ) قرار دارد .در ابتدا سئوالاتی زیاد در ذهن محققین  مطرح شده که کمترین آنها جهت سازماندهی روستا عبارتند از :
۱-   وضعیت کشاورزی کشاورزان این روستا چگونه است ؟
۲-   نحوه رفع آبهای روان سطحی و فاضلاب روستایی چگونه است ؟
۳-   چگونگی نحوه آبیاری باغات و مزارع ؟
۴-   تأثیر منابع و صنایع در این منطقه چیست ؟
۵-   تأثیر نیروگاه و سد کارون ۴ در روستا چیست ؟
۶-   اکوسیستم روستا چگونه می باشد ؟
۱-۲- اهمیت موضوع :
براساس بردن به اهمیت موضوع کافی است نگاهی به رشد جمعیت وسایل غذایی منابع اقتصادی کشور داشته باشیم . در چند دهه اخیر جمعیت کشور ما به میزان چشمگیری افزایش یافته است .
مقایسه نتایج سرشماری های سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ نشان می دهد جمعیت کشور در یک فاصله ۴۰ ساله بیش از ۳ برابر افزایش یافته است . بر طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ جمعاٌ جمعیت ایران حدود ۱۹ میلیون نفر بود که از این تعداد ۷۰ درصد آن در روستاها و مابقی در شهرها سکونت داشتند . اما متأسفانه عواملی چون اصلاحات ارضی – انقلاب و دگرگونیهای ناشی از آن در روستاها از یک طرف و شهرها از طرف دیگر و شروع جنگ ناخواسته در مدت ۸ سال باعث شده که امروزه جمعیت روستاها به حدود ۳۰درصد وجمعیت شهرها به حدود ۷۰درصد رسیده است یعنی جمعیت هر کدان جای خویش را به دیگری داده است . بنابراین باید با طرح ریزی و سازماندهی عواملی که جلوگیری کند از مهاجرت جمعیت روستاها ، روستاها را با آیتم های جدید و راهکارهای اصولی قبولی به محلی کنیم که روستایی ساکن در روستا زندگی در روستا را ترجیح دهد بر زندگی پر از دود و ازدحام جمعیت و … در شهرها اما باید ادغام نمود که تاکنون برنامه مدونی در این خصوص صورت نگرفته و هر چه بوده همه بر امکانات و توسعه بی رویه شهرها افزودهو مردم روستا را تحریک کرده که به شهرها مهاجرت کنند . طرح ساماندهی روستا اگر در عرصه اجرا نیز اجرایی شود میتواند گاهی موثر در رونق روستا باشد .
۱-۳- اهداف تحقیق :
برنامه ریزی افزایش توان تولید و میزان اشغال مفید در بهترین حالت در چهارچوب فضایی انجام می شود که جنبه همسانی محیطی داشته باشد . به زبان دیگر مجموعه های اقتصادی و اجتماعی به صورت متقابل و تأثیر آنها بر روی یکدیگر توجه قرار می گیرد .برای برنامه ریزی روستا با تمام ویژگیهای روستا اعم از وضعیت محیطی و طبیعی ، سیمای ظاهری عوامل وفرهنگی ، اجتماعی ، تعداد جمعیت و پتانسیل و ظرفیت روستا و … مورد توجه قرار گیرد .عموماٌ در نگاه اول ریخت ظاهری روستا نشان دهنده وضعیت عمومی و اقتصادی مردم روستاست . در نگاه اول اولین چیزی که از روستای ده کهنه موزرم مورد توجه قرار گرفته بود و چهره نسبتاٌ متوسط دوستان که جاده اصلی از وسط آن را به دو قسمت شمالی وجنوبی تقسیم می کند . در این تحقیق بیشترین هدف شناخت کمبودها روستا و شناخت و برون امکانات بالقوه و چگونگی به کارگیری این امکانات در جهت رفاه و توسعه روستاست .
۱-۴- روش تحقیق :
روش تحقیق تحلیلی توصیفی است در این مقاله روش تحقیق آمیخته ای از بررسی میدانی – کتابخانه ای – مصاحبه با اهالی روستا – مسئولین محترم روستا اعم از دهیار – مسئول خانه بهداشت – شورای  روستا بوده است . در روش میدانی پس از چند مرحله بررسی روستا از منظر طبیعی – انسانی از منظر طبیعی – انسانی – فرهنگی – کالبدی و مراجعه به نهادهای گوناگون روستا مثل مدارس – محیط زیست – بنیاد مسکن – سازمان برنامه و بودجه جهاد کشاورزی – و مصاحبه با ساکنین روستا و مسئولین روستا اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد در روش کتابخانه ای با مطالعه منابع در ارتباط با روستا مورد مطالعه و جمع آوری مطالب قرار گرفت و … .
۱-۵- مشکلات تحقیقی :
اصولاٌ کارهای تحقیقاتی به صورت کلی با مشکلاتی از جمله کمبود منابع – عدم همکاری برخی نهادها با پژوهشگران – دادن اطلاعات و آمار نادرست به دلیل برخی مسایل و … روبرو است .
لذا در این تحقیق ما بیشتر اطلاعات را از مردم روستا که واقعاٌ صفا وصمیمیت از آنها مرج می زد و دهیا محترم روستا ، اعضاء شورای روستا بدست آوردیم و در مرحله بعدی اطلاعات را از روش میدانی و مشاهده مستقیم بدست آورده اما ادارات به دلایلی که برای ما معلوم نشد و بازگو نگردند تا حدی از دادن اطلاعات سرباز                می زدند . یکی از مشکلاتی که با آن روبرو بردیم وقت و زمان بود به دلیل اینکه  ما دو شاغل در آموزش و پرورش بودیم زمان زیاد از وقت خویش را صرف تدریس و تحصیل در دانشگاه می نمودیم و لذا دیگر برای تحقیق  زمان کم می آوردیم .
فصل دوم :
بررسی وضعیت روستا
۱-۲- شناخت وضع موجود روستا :
روستی ده کهنه موزرم از توابع دهستان موزرم در بخش دهدز از توابع شهرستان ایدز واقع شده است فاصله آن تا مرکز بخش دهدز ( شهر دهدز ) حدود ۷ کیلومتر است .از سمت شرق به سد کارون ۴ و زراعت غرب به شهر دهدز محدود است جمعیت این روستا طبق آخرین سرشماری که از مرکز بهداشت روستایی موزوم اخذ شده نفر است و ساکنین  این روستا همگی بختیاری هستند .ارتفاع این روستا از سطح دریا حدود ( ۱۴۵۳ ) متر است و دارای آب وهوای معتدل می باشد .
۱-۱-۲- شناخت موقعیت جغرافیایی – سیاسی و شبکه راهها
۱-۱-۱-۲- موقعیت استان خوزستان در کشور
استان خوزستان با مساحت ۶۸۲۸۲ کیلومتر در جنوب غربی ایران بین ۴۷ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و ۲۹ درجه و ۵۸ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴ دقیقه عرض مالی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .
بخش اعظم این مساحت را جلگه بزرگ خوزستان تشکیل میدهد .استان خوزستان از شمال به لرستان – از شمال شرقی به استان چهار محال بختیاری – از شمال غربی به ایلام – از طرف شرق و جنوب شرقی به اصفهان – چهار محال بختیاری – کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر و از جنوب به خلیج فارس و از مغرب به عراق محدود است . استان خوزستان از ۱۶ شهرستان تشکیل شده که شهرستان اهواز مرکز آن است .
۲-۱-۱-۲- موقعیت شهرستان در استان خوزستان
شهرستان ایذه در شمال شرقی استان قرار دارد . مرکز آن شهر ایذه و دارای دو بخش مرکزی ( شهر ایذه ) و بخش دهدز می باشد . این شهرستان از شمال به استان چهارمحال بختیاری – از جنوب شهرستان باغملک از غرب به مسجد سلیمان و از جنوب شرقی به شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختیاری مستطیل است .
۳-۱-۱-۲- موقعیت دهدز در استان خوزستان :
بخش دهدز در شمال شرقی استان خوزستان به صورت دروازه ورودی استان از سمت اصفهان و شهرکرد در میان کوههای سربرفک کشیده زاگرس  قرار دارد . طول جغرافیایی این بخش َ۵۰ درجه و ۱۶ دقیقه و عرض جغرافیایی آن ۳۱ درجه و ۴۳ دقیقه است . ارتفاع این منطقه از سطح دریا ۱۴۵۵۷ متر است از شرق به چهارمحال و بختیاری از غرب به شهر ایذه از شمال به رودخانه بازنت حد فاصل و مرز استان خوزستان و چهارمحال بختیاری و از جنوب غربی به باغملک محدود است .
۲-۱-۲- شبکه ارتباطی و راههای دهستان و بخش در شهرستان
شهرستان ایذه از نظر جاده های ارتباطی با سایر شهرستانهای همجوار در حد قابل قبولی است توسط جاده های آسفالته با شهرستانهای باغملک – مسجد سلیمان – هفتگل و استان چهارمحال بختیاری متصل است . جاده ارتباطی بخش دهدز تا شهر ایذه همان جاده ارتباطی استان خوزستان با چهارمحال و بختیاری است که آسفالته  است دو پل بزرگ طولی کارون ۳ و ۴ تونل عظیم بعد از سد کارون ۳ در ۱۵ کیلومتری غرب شهر دهدز نیز در این مسیر به چشم میخورد . . راههای ارتباطی بخش دهدز اکثراٌ شوسه و شنی است تنها جاده ارتباطی با دهستان سادات حسینی در جنوب بخش و دهستان موزرم که آسفالته هستند مابقی شوسه هستند و تعدادی نیز صعب العبور بوده که به دلیل برف گیر بودن در زمستان این مسیرها مسدود هستند ( مثل جاده ارتباطی روستای حاجی کمال و روستای لنده )
۳-۱-۲- زمین شناسی منطقه دهدز :
بر اساس مطالعات انجام شده سرزمین خوزستان در دوران سوم و چهارم زمین شناسی بوجود آمده است از دیدگاه زمین شناسی عمومیمنطقه دهدز و روستای ده کهنه موزرم  بخشی از حوزه رسوب گذاری زاگرس بوده و به جز بخش هایی از شمال و شمال شرق سایر نواحی توسط سازنده های مربوط به دوران سنوزوئیک پوشیده شده است .
قدیمیترین سنگهای منطقه عمدتاٌ کربناتی هستند که در منطقه دهدز و موزرم گسترش دارند .یکی از مهمترین عوامل محدود کننده زمین شناسی منطقه وجود ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر و ناهمواریهای شدید است که مشکلاتی از نظر ارتباطات ، فعالیت های اقتصادی ایجاد نموده است .
وجود گسل های زیاد در مطنقه خطر بروز زلزله را افزودن نمودن و منطقه را جزئ مناطق زلزله خیز آن هم با شدت زیاد قرار داده است .
۴-۱-۲- خاک شناسی دوستان کهنک
قسمت های زیادی از خاک روستا را خاکهای رسوبی تشکیل داده است در قسمت هایی از روستا خاکهای قهوه ای ( براون ) و در قسمت هایی از جنوب آن خاکهایی با بافت بسیار ریز تشکیل داده است . به دلیل اینکه قسمت هایی از این منطقه کوهستانی است خاک حاضلخیز  جهت انجام کشاورزی زیاد نبوده ومردم مجبورند جهت انجام اموارت زندگی مکانهای ناهموار کشاورزی نموده و به وسیله اسباب وآلات سنتی کار کشاورزی انجام دهند . در کل می توان گفت که خاک منطقه حاصلخیز بوده وجهت کشاورزی حریم مناسب می باشد .
۵-۱-۲- توپوگرافی روستای ده کهنه موزرم
این روستا به دلیل قرار گرفتن در میان ناهمواریهای زاگرس دارای پستی و بلندی های زیادی است روستا در میان کوههای زاگرس قرار دارد و می توان گفت روستای پایکوهی است از تمام اطراف به کوهها و تپه ها محصور می باشد .
۶-۱-۲- پوشش گیاهی :
پوشش گیاهی در اطراف روستا و در کل شامل درختان بلوط بوده که تمام منطقه را شامل می شوند در بعضی از ارتفاعات نیز درختانی چون بنک ( پسته وحشی ) – زالزالک – ارزن و … وجود دارد از درختان بومی منطقه که در اکثر خانه ها به چشم می خورد درختان اکالیپتوس ( بید ) – انار – توت و … است . درخت کنار و انجیر نیز در حواشی روستا به چشم می خورد .
۲-۲- محدوده اراضی
روستای ده کهنه موزرم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود از اراضی کشاورزی وخاک حاصلخیز برخوردار است اما به دلیل کوهستانی بودن منطقه وسعت آنها زیاد نیست همچنین انواع محصولات کشاورزی از قبیل جو – گندم – نخود – لوبیا – عدس و …  در این منطقه کشت می شود که همگی دیم هستند .

 

فهرست مطالب
مقدمه :   ۱
زندگی در روستا :   ۲
روستاها و چگونگی ساماندهی آنها :   ۲
فصل اول :   ۴
کلیاتی در مورد تحقیق   ۴
۱-۱- طرح مسئله :   ۵
۱-۲- اهمیت موضوع :   ۶
۱-۳- اهداف تحقیق :   ۷
۱-۴- روش تحقیق :   ۸
۱-۵- مشکلات تحقیقی :   ۸
فصل دوم :   ۱۰
بررسی وضعیت روستا   ۱۰
۱-۲- شناخت وضع موجود روستا :   ۱۰
۱-۱-۲- شناخت موقعیت جغرافیایی – سیاسی و شبکه راهها   ۱۰
۱-۱-۱-۲- موقعیت استان خوزستان در کشور   ۱۰
۲-۱-۱-۲- موقعیت شهرستان در استان خوزستان   ۱۱
۳-۱-۱-۲- موقعیت دهدز در استان خوزستان :   ۱۱
۲-۱-۲- شبکه ارتباطی و راههای دهستان و بخش در شهرستان   ۱۲
۳-۱-۲- زمین شناسی منطقه دهدز :   ۱۲
۴-۱-۲- خاک شناسی دوستان کهنک   ۱۳
۵-۱-۲- توپوگرافی روستای ده کهنه موزرم   ۱۴
۶-۱-۲- پوشش گیاهی :   ۱۴
۲-۲- محدوده اراضی   ۱۴
۳-۲-  بررسی اقلیم منطقه :   ۱۵
۱-۳-۲- درجه حرارت و دما   ۱۵
۲-۳-۲- بارندگی   ۱۵
۳-۳-۲- تبخیر و رطوبت وتعرق   ۱۶
۴-۳-۲- باد   ۱۶
۵-۳-۲- منابع آبی و کشاورزی   ۱۶
۶-۳-۲- پوشش گیاهی و رطوبت :   ۱۷
فصل سوم :   ۱۸
مطالعات جمعیتی روستا   ۱۸
بررسی منابع انسانی   ۱۸
۱-۳- تغییرات جمیعتی روستا :   ۱۸
۲-۳- وضعیت اجتماعی روستا   ۱۸
۳-۳- ترکیب سنی و جنسی چیست ؟   ۲۰
۱-۳-۳- هرم سنی و تفسیر آن   ۲۱
۱-۱-۳-۳- تفسیر هرم سنی وحرکات جمعیت روستایی – میزان های حیاتی   ۲۲
۵-۳- رابطه جمعیت با فضاهای کالبدی روستا با تأکید بر مسکن   ۲۸
۱-۵-۳- میزان فعالیت واقعی   ۳۰
۲-۵-۳- بار تکفل   ۳۱
۷-۳- وضعیت سواد در روستا   ۳۲
فصل چهارم : مطالعات اقتصادی   ۳۵
پیشگفتار :   ۳۵
خدمات   ۳۷
۱-۴- سیمای کلی اقتصادی   ۳۸
۲-۴- پایه اقتصادی روستا   ۴۰
۱-۲-۴- دامداری   ۴۱
۲-۲-۴- انواع مشاغل   ۴۲
۳-۲-۴- میزان در آمد   ۴۳
۳-۴- نوع مالکیت اراضی داخل و اطراف روستا   ۴۴
۴-۴- قیمت زمین و مسکن در روستا   ۴۴
۵-۴- وضعیت عمومی حمل و نقل   ۴۴
۶- ۴- محورهای اصلی درون روستا و مبادی ورودی و خروجی :   ۴۵
۷-۴- تعیین سلسله مراتب شبکه معابر   ۴۵
فصل پنجم: بررسی وضعیت کالبدی روستا   ۴۶
۱-۵- وجه تسمیه و علل پیدایش و عوامل موثر در شکل گیری روستا   ۴۶
۲-۵- شناسایی آثار باستانی و تاریخی داخل و اطراف روستا   ۴۶
۳-۵- سابقه بروز حوادث طبیعی :   ۴۶
۴-۵- کیفیت ابنیه   ۴۷
۵-۵- تأسیسات و تجهیزات روستا   ۴۸
۶-۵- تجهیزات عمومی روستا   ۴۹
۷-۵- مصرف سوخت در روستا   ۴۹
فصل ششم :   ۵۱
مطالعات کاربری اراضی   ۵۱
۱-۶- بررسی وضعیت موجود کاربری اراضی   ۵۱
کاربریها   ۵۲
۱-۱-۶- کاربری مسکونی   ۵۲
۲-۱-۶- کابری آموزشی   ۵۲
۳-۱-۶- کاربری بهداشتی درمانی   ۵۲
۴-۱-۶- کاربری مذهبی و فرهنگی   ۵۳
۵-۱-۶- کاربری تجاری   ۵۳
۶-۱-۶- کاربری اداری   ۵۳
۷-۱-۶- کاربری فضای سبز   ۵۳
۸-۱-۶- کاربری ورزشی   ۵۴
۹-۱-۶- کاربری شبکه معابر   ۵۴
۱۰-۱-۶- زمینهای بایر   ۵۴
۲-۶- نتیجه کلی از بحث کاربریها   ۵۷
۱-۲-۶- تقسیمات بافت روستا :   ۵۸
۲-۲-۶- شناخت عملکرد بافت روستا   ۵۸
۳-۶- نحوه دفع آبهای سطحی ، آب مصرفی منازل و امکانات تأمین آب شرب   ۵۹
فصل هفتم   ۶۰
تجزیه و تحلیل وضع موجود و ارائه پیشنهاد   ۶۰
۱-۷- تجزیه و تحلیل مطالعات محیطی – اقتصادی – اجتماعی   ۶۰
۲-۷- محدودیتها و امکانات توسعه فیزیکی روستا   ۶۰
۳-۷- معیارهای توزیع خدمات   ۶۱
سرانه پیشنهادی کاربریهای مختلف   ۶۲
۱-۹- کاربری مسکونی   ۶۲
۲-۹- کاربری بهداشتی – درمانی   ۶۳
۳-۹-کاربری آموزشی   ۶۳
۴-۹- کاربری اداری   ۶۴
۵-۹- کاربری فضای سبز   ۶۴
۶-۹- کاربری معابر   ۶۵
۷-۹- راه حلهای توسعه فیزیکی   ۶۵
۸-۹- نکته قابل توجه برای روستای کهنک   ۶۵
منابع و مأخذ :   ۶۹

 

منابع و مأخذ :
برداشتهای میدانی
اطلاعات مردم روستا
اطلاعات موجود در برنامه و بودجه
اطلاعات موجود در جهاد سازندگی ( کساورزی )
اطلاعات شورای روستا
اطلاعات مرکز بهداشت
دفتر الگوی مسکونی روستایی نگارش مهران علی الحسابی
جغرافیا استان خوزستان تألیف جمعی از نویسندگان زیر نظر کارشناس گروه از جغرافیا دفتر برنامه ریزی وزارت آموزشی و پرورشی
طرح جامع استان خوزستان

۱۰٫ نقشه های موجود در شرکت زیست « شرکت مهندسی و معماری و شهر سازی »
۱۱٫ مهدوی، مسعود . مقدمه ای بر جغرافیایی روستایی ایران . چاپ  ، انتشارات سمت .
۱۲٫ بای بردی ، محمد . خاک : پیدایش و رده بندی آن چاپ ششم ، انتشارات  دانشگاه تهران .
۱۳٫ جوان ، جعفر . جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن ، ۱۳۶۹ .
۱۴٫ سالنامه آماری سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ مرکز آمار ایران .


قیمت فایل : 6500 تومان | تعداد صفحات : 76 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,