تحقیق روانشناسی شخصیت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تحقیق روانشناسی شخصیت

دانلود تحقیق روانشناسی شخصیت مقاله تحقیق درباره روانشناسی شخصیت تحقیق در مورد روانشناسی شخصیت منابع تحقیق روانشناسی شخصیت روش تحقیق روانشناسی شخصیت مقاله های روانشناسی شخصیت مقاله انگلیسی در مورد روانشناسی شخصیت مقاله انگلیسی روانشناسی شخصیت مقاله روانشناسی شخصیت pdf مقاله روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام

Personality Psychology Research

مقدمه:
«شخصیت» یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior)، افکار (Thoughts)، انگیزش (Motivation)، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوتها فقط در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می‌شود. هر جامعه برای آنکه بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‏ های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش می‌دهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
شخصیت از دیدگاه مردم
شخصیت از دیدگاه روانشناسی
ماهیت شخصیت و انسان
نقش وراثت زیستی در رشد شخصیت
اهمیت محیط طبیعی در رشد شخصیت
رابطه فرهنگ و شخصیت
نقش تجربه گروهی در رشد شخصیت افراد
اهمیت تجارب شخصی در رشد شخصیت
شکل گیری شخصیت جوان
ویژگیهای شخصیتی درونگرا
افراد از لحاظ آنکه چگونه اطلاعات کسب میکنند
الهام گرها
افـراد از لحاظ شیوه تصمیم گیری
اندیشه ورزان
احساسی ها
افراد از لحاظ آنکه زندگی خود را چگونه میگذرانند و نحوه نگرش آنها به زندگی
انتخابگران
سبکباران
ویژگیهای شخصیتی برونگرا
منابع


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 11 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,