تحقیق دیپلماسی گردشگری کلید توسعه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق دیپلماسی گردشگری کلید توسعه

تحقیق دیپلماسی گردشگری کلید توسعه

Research diplomacy key tourism development

دانلود تحقیق دیپلماسی گردشگری کلید توسعه

دیپلماسی گردشگری کلید توسعه
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت یا شکست صنعت جهانگردی در هر کشور به طور مستقیم به اعمال سیاست های حمایتی دولت بازمی گردد. به نحوی که هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به توریسم گسترده تر باشد، شکوفایی در این بخش هم بیشتر است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت یا شکست صنعت جهانگردی در هر کشور به طور مستقیم به اعمال سیاست های حمایتی دولت بازمی گردد. به نحوی که هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به توریسم گسترده تر باشد، شکوفایی در این بخش هم بیشتر است.
تجربه چین، امارات متحده عربی و… در سال های اخیر حاکی از این بوده که فراهم آوردن زیرساخت های مناسب درخصوص توریسم، رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی را برای این کشورها به ودیعه آورده. مجموعه عوامل طولی و عرضی سبب گشته تا دولتمردان به پدیده توریسم به دلیل نقش موثری که می تواند در روابط و دیپلماسی ایفا کند، به عنوان یک اهرم بنگرند چرا که این صنعت (توریسم) می تواند کشورها را از حالت تک محصولی رهایی بخشد زیرا بازار نفت، قهوه، کائوچو و… که به عنوان منبع درآمدی برخی کشورها محسوب می شود، می تواند به وسیله قدرت های ذی نفع و رقیب دچار تلاطم یا افت و خیز شود اما سرمایه گذاری اندک در توریسم نسبت به دیگر صنایع می تواند تغییرات بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد. باید دقت داشت در صنعت توریسم اگر امنیت در وهله اول، قوانین و زیرساخت های مناسب فراهم باشد، سودآوری به صورت تصاعدی رقم خواهد خورد. از سوی دیگر تاثیرگذاری که گردشگری در اقتصاد کشورها دارد، موجب شده تا توریسم به عنوان یکی از پایه های گفت وگوهای هیات های بلند خارجی درآید. به عبارت دیگر «دیپلماسی بر پایه گردشگری» شکل گرفته و موفق شده آرام آرام جای خود را در معاهده ها و قراردادهای بین المللی باز کند. با توجه به اینکه راه توریست ها برای ورود به کشور از سفارتخانه ها می گذرد و دولت هم به سفرایش به عنوان بلندپایه ترین نمایندگان خود اختیارات زیادی عطا کرده و آنها مستقیم و غیرمستقیم نقش بارزی را در پذیرش گردشگران ایفا می کنند، لذا سفرا باید با رعایت تمامی جوانب و مسائل داخلی، خارجی و منطقه ای به گردشگران بنگرند، چرا که اجرایی شدن «دیپلماسی گردشگری» تاثیر بسیار مستقیمی در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت.


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 6 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,