دانلود تحقیق در مورد لوکوز گاوی و تولید شیر مقاله تولید شیر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  تحقیق در مورد لوکوز گاوی و تولید شیر

تحقیق در مورد لوکوز گاوی و تولید شیر

دانلود تحقیق در مورد لوکوز گاوی و تولید شیر
تولید شیر :
لوکوز همه گیر گاوی سبب ضررهای اقتصادی فاحش در ارتباط با هزینه برنامه های کنترل وریشه کنی می گردد. در اروپا، به علت آنکه مبارزه جهت ریشه کنی آن برای سالها توسط جامعه اروپا، به اجرا گذاشته شد، ضررهای اقتصادی وسعت آشکاری داشته ،دانمارک از سال ۱۹۵۹ برنامه ای ملی در این رابطه بنیان نهاده بوده است. و به علت اهمیت آن، سوئد در سال ۱۹۹۰ برنامه کنترلی را با هدف ریشه کنی کمل ویروس لوکوز گاوی از جمعیت گاوی کشورشان ارائه داد.طبیعت و وسعت ضررهای اقتصادی مربوط به لوکوز همه گیر گاوی بدلیل وجود مدارک متناقض، مورد جدل بوده است.
ضررهای اقتصادی آشکار شامل حذف گاو دچار لنفوسارکوم، کوتاه شدن طول عمر و از دست رفتن قابلیت تولید ومحدودیت در صادرات گاو ومایع منی به کشورهای وارد کننده می باشد. در کشور کانادا گاوهای نری که از لحاظ سرمی نسبت به ویروس لوکوز گاوی مثبت می باشند، اجازه ورود به واحدهای تلقیح مصنوعی راندارند. البته تاثیرات عفونت تحت درمانگاهی ویروس لوکوز گاوی بر تولید شیر، توانایی تولید مثل، طول عمر و میزان حذف، تغییر پذیر می باشند.
در پاره ای از مشاهدات،گاو سرم مثبت از لحاظ ویروس لوکوز گاوی، طول عمر کمتری نسبت به گاوهای مشابه سرم منفی وهمچنین تمام جمعیت گاوهای شیری داشته است.در میان گاوهای شیری مسن تر، گاوهای سرم مثبت در مقایسه با گاوهای غیرآلوده بطور مداوم حذف می شدند. در گله های آلوده به وبروس لوکوز گاوی در مقایسه با گله های غیرآلوده میزان حذف بالاتر ومیزان تولید شیر پایینتر وتاثیر بر روی تولید مثل ناچیز بوده است. در سایر مشاهدات، تولید شیر، تعداد سلولهای سوماتیک، سن معدوم کردن حیوان وحذف، تحت تاثیر سرم مثبت بودن حیوان نبوده است.

۱-۷-۲-تاثیرات اقتصادی به صورت اختصاصی بر تولید شیر:
زمانیکه تاثیرات عفونت لوکوز گاوی درگاوهای شیری براساس قابلیت ژنتیکی در تولید شیر وچربی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج غافلگیر کننده ای بدست آمد.قابلیت ژنتیکی در تولید شیر درگاوهای سرم مثبتی که دچار لنفوسیتوز پایدار بودند ودرگاوهای سرم مثبتی که از لحاظ تابلوی خونی طبیعی بودند نسبت به گاوهای دیگر گله کله سرم منفی بودند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر بود. در سطح انفرادی، براساس مثبت بودن سرم به ویروس لوکوز گاوی و یک فاکتور دیگر، گاوهای آلوده نسبت به گاوهای غیرآلوده تولید شیر بیشتری داشتند. در میان گاوهای سرم مثبت، آنهاییکه دچار لنفوسیتوز پایدار بودند در سن پایینتر حذف شده و در آخرین شیردهی خود، تولید شیر کمتری در مقایسه با سایر گروه ها داشتند. گاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار، دانه های چربیدانه های چربی داخل شیر را مطابق با تواناییشان تولید نمی کنند.
با استفاده از اطلاعاتی که در عرض یک دوره ۶ ساله جمع آوری شده ،تولید شیر وچربی درگاوهای آلوده به ویروس لوکوز گاوی که دچار لنفوسیتوز پایدار بودند در مقایسه باسایر گاوهای آلوده گله که بصورت پایدار به ویروس لوکوز گاوی آلوده نبودند، بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
ضرر پیش بینی شده سالانه برای کاهش میازن تولید شیر ۳۶۶ کیلوگرم به ازای هر گاوی که به مدت ۲ سال دچار لنفوسیتوز پایدار بوده و ۱۲۰۴ کیلوگرم به ازای هر گاوی که به مدت ۳ سال دچار لنفوسیتوز پایدار بوده می باشد. ضررهای اقتصادی وارده به صنایع شیر در ایالات متحده بر پایه تعدادکل گاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار، قیمت شیر، متوسط تولید شیر،درآمد خالص حاصل از هر گاو و میزان افت تولید شیر درگاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار تخمین زده شده است.
با فرض آنکه ۷۰% از گاوها آلوده بوده و ۲۰% از گاوهای آلوده دچار لنفوسیتوز پایدار می شوند،تخمین زده میشود که ضرر اقتصادی در حدود ۲۵/۰% درآمد کل حاصل از تولید شیر می باشد. و درصد ضرر سالانه در مورد سود خالص صنایع شیر، دراثر لنفوسیتوز پایدار ۳% می باشد.

۱-۷-۳-تاثیرات اقتصادی حاصل از بیماری درمانگاهی:
در سطوح صنعتی ضررهای حاصل از لنفوسارکوم زیاد نیست زیرا فقط ۵%-۱/۰% از گاوهای سرم مثبت و ۵۰%-۱۰% از گاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار دچار لنفوسارکوم می شوند.با این حال در اشکال انفرادی، وقوع بالای بیماری می تواند یک علت عمده ضرورهای اقتصادی باشد بویژه در گله های برگزیده گاوهای شیری باتولید بالا، یعنی گله هایی که دامهای دارای شجره نامه را به فروش می رسانند. در چنین گله های دارای شجره نامه، حیوانات منحصر به فرد تا سن بسیار بالاتری نسبت به میانگین گله های تجاری نگهداری می شوند و به علت شیوع بالای لنفوسارکوم در گاوهای بالای ۵ سال ،احتمال دارد که ضرورهای ناشی از مرگ، دقیقا در گروهی از گاوها که برای موفقیت گله ضروری می باشند، بسیار حاد باشد. بعلاوه معروف شدن گله به داشتن بیماری که حساسیت ژنتیکی یک فاکتور ایجاد کننده مهم در آن می باشد، تاثیر نزولی شدیدی در قابلیت فروش آن گله دارد.همچنین، ضرر اقتصادی می تواند ناشی از کاهش تولید در طی مراحل گسترش بیماری لنفوسارکوم باشد.

۱-۷-۴-محدودیتهای تجاری:
یکی از تاثیرات عمده اقتصادی این بیماری در محدودیتهای مهمی است که توسط بعضی از کشورها در مورد گاو آلوده ومایع منی حاصل از گاو نر آلوده یا گاو نر غیرآلوده ای که در یک گله الوده بوده است،وضع شده است. مقرراتی که بخصوص درکشورهای فاقد این بیماری به عنوان گواهی عدم آلودگی به این ویروس در مورد حیواناتیکه قرار است وارد کشورشان شود اعمال می شود. میل به این عمل، با آلوده شدن کشور انگلستان به این عفونت، توسط گاوهای وارد شده از کانادا، افزایش یافت. یکی از دلایل عمده اهمیت این موضوع زمانیست که گاو از نژاد خالص می باشد و با قیمت های بالا به عنوان حیواناتی که جهت نسل کشی مورد استفاده قرار می گیرد، به فروش می روند.
در حال حاضر، بعضی از کشورها، خواستار آزمایش خون تمامی گاوها وگوشت هایی هستند که قرار است وارد کشورشان شود و این به معنی از دست دادن بازار صادرات برای برخی از کشورها می باشد.

۱-۸-اهمیت از دیدگاه بیماری مشترک:
امکان انتقال ویروس از گاو به انسان یک حقیقت است ،ویروس اکثر مواقع در شیرگاوهای آلوده حضور دارد و بدین طریق ویروس به شامپانزه ها انتقال پیدا کرده است البته طی تحقیقاتی نشان داده شده که ویروس لوکوز گاوی قادر به آلوده کردن سلولهای با منشا انسان،سیمین ،گاو، سگ،خوک، گوسفند وخفاش درشرایط آزمایشگاهی می باشد. با این حال، به رقم مطالعات دقیق ولی قطعا ناکافی که انجام گرفته هیچ مدرکی این عقیده که انتقال بیماری از گاو به انسان صورت می پذیرد را تائید نکرده است. یک مطالعه کنترل رخداد در نشان دادن هر گونه رابطه بین لوسمی لنفوئید حاد انسان با درمعرض بودن انسان با گاوهای شیرده،نوشیدن شیر خام وهمچنین اقامت در محل پرورش گاوهای شیری، با شکست مواجه شد.
اندازه گیری رخداد بیماری در افرادی که در گاوداریها زندگی می کنند یک اندازه گیری بحرانی می باشد، به علت آنکه عمل پاستوریزاسیون کوتاه مدت سبب از بین رفتن عامل عفونی در شیر می شودو بنابراین ساکنان گاوداری که شیر مورد نیاز خود را از شیر گاوداری قبل از عمل پاستوریزاسیون تامین می کنند، در معرض این عامل قرار می گیرند. البته مطالعه ای جدیدتر به منظور دست یابی به پاسخ سه سئوال صورت می پذیرد این سه سوال چنین بود :۱- آیا انسانها می توانند بوسیله ویروس لوسمی گاوی آلوده شوند؟۲- آیا انتقال چنین عفونتی از طریق مصرف محصولات حاصل از گاوهای الوده صورت می پذیرد؟ ۳- آیا عفونت با ویروس لوکوز گاوی می توانند سبب ایجاد سرطان سینه گردد؟ به خوبی مشخص شده که سرطان سینه درموش بوسیله یک ویروس بنام ویروس تومورپستانی موش ایجاد می شود که از طریق شیر مادر آلوده به نوزاد شیر خوار انتقال می یابد. تلاشها جهت شناسایی ویروسی مشابه در شیر انسان که سبب انتقال چنین عاملی به نوزاد انسان بشود با شکست مواجه شد.بدلیل آنکه انسانها بیشتر از آنکه شیر با منشا انسانی مصرف کنند از شیر گاو استفاده می کنند، شیر گاو می تواند مکان بهتری برای تحقیق بر روی احتمال وجود عامل ایجاد کننده سرطان سینه( منتقله در شیر)در انسان باشد. همانطور که قبلا اشاره شد، ویروس لوکوز گاوی می تواند از طریق شیر گاوبه گوساله انتقال یابد وویروس لوکوز گاوی در شیر وگوشتی گاوهای آلوده یافت می شود. مصرف محصولات لبنی غیرپاستوریزه یاگوشت که به صورت کامل پخته نشده باشد ممکن است سبب انتقال عامل عفونی به انسان شود. همانطور که اشاره شد، در شرایط آزمایشگاهی،این ویروس توانایی آلوده کردن بسیاری از گونه ها از جمله انسان و سایر پریمات ها را دارا می باشد. همچنین جدیدا مشخص شده که ویروس لوکوز گاوی ممکن است سبب الودگی سلولهای پستان گاو شده وباعث شود که این سلولها بیشتر شبیه به سلولهای سرطانی رفتار کند بنابراین احتمال می رود که وجود این ویروس در محصولات دامی که مورد استفاده انسان قرار بگیرد، در ایجاد سرطان سینه درانسان نقش داشته باشد. دراین پژوهش بافت های پستان انسان که در طول عمل جراحی برداشته شده بود مورد مطالعه قرار گرفت و سلولهای داخل شیر وخون جهت شناسایی ترکیبات مختلف مربوط به ویروس لوکوز گاوی توسط تکنیکهای مولکولی وسلولی مورد بررسی قرار گرفت. وجود DNA ریروس لوکوز گاوی در سلولهای خونی ۹ نفر از ۲۲ نفر داوطلب و ۱۰نفر از ۲۳ فردی که تحت عمل جراحی برداشت بافت سینه قرار گرفته بودند مشخص شد. وجود پروتئین مربوط به ویروس لوکوز گاوی در بافت پستان ۸نفر از ۲۶ بیمار به اثبات رسید.پادتن ضد ویروس لوکوز گاوی در سرم بیش از نصفی از ۱۰۰ نفر فرد داوطلب مورد آزمایش قرارگرفته یافت شد این نتایج اولیه پیشنهاد میک ند که انسانها نیز ممکن است توسط ویروس لوکوز گاوی آلوده شوند البته انجام مطالعات دقیق تری جهت تایید این موضوع مورد نیاز می باشد.
از سوی دیگر سرم ۲۵۷ انسان در مطالعه دیگری، از لحاظ وجود پادتن از چهار ایزوتیپ (IgG1,IgM,IgA,IgG) نسبت به آنتی ژون کپسید ویروس لوکوز گاوی مورد بررسی قرار گرفت و حداقل یک یاز چهار ایزوتیپ پادتن ضد ویروس در ۷۴% از سرم های انسانی آزمایش شده مشخص شد.این نتایج نشانگر وسعت در معرض بودن انسانها با ویروس لوکوز گاوی نیست و این پادتن ها ممکن است در پاسخ به مصرف مواد غذایی حاوی آنتی ژنهای ویروسی لوکوز گاوی که دراثر حرارت دناتوره شده اند بوجود آمده باشند. با این حال، مطالعات گسترده تر در این زمینه دارای اهمیت فراوان می باشد.

۱-۸-۱-گونه های دیگر:
لنفوسارکوم به صورت انفرادی در تمامی گونه ها رخ می دهد،اما عفونت طبیعت توسط ویروس لوکوز گاوی فقط در گوسفند وکاپی بارا به اثبات رسیده است. اگر چه مدرکی دال بر وجود ارتباط بین لوکوز همه گیرهای گاوی وهیچگونه بیماری در خوک وجود ندار، گزارش از لوکوز همه گیری در اینگونه وجود دارد که ارثی می باشد.


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 44 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]