تحقیق درباره نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1

تحقیق درباره نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1

آشنايي با نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1
خلاصه:
Starry Night در واقع يك شبيه ساز آسمان است كه قابليت هاي زيادي دارد. با استفاده از آن مي توان موقعيت هر ستاره ، سياره ، سحابي و …. را در آسمان مشاهده كرد كه البته كاربر مي تواند خود را به جاي ناظري در جاهاي مختلف فضا قرار دهد و از آنجا آسمان را نگاه كند.

اين نرم افزار قابليت اين را دارد كه اگر جسم جديدي كشف شد مثل دنباله دار، قمر و …. با دادن اطلاعات لازم از قبيل پارامترهاي مداري ، اندازه ، قدر و رنگ آن جسم را در نقشه آسمان وارد كرد و مانند ديگر اجرامي كه از قبل در نرم افزار بوده از آن استفاده كرد.

ازنكات جالب توجه ديگر اين است كه مي توان تصاوير تخيلي صورتهاي فلكي را مشخص كرد، مثلاً در صورت فلكي جبار كه بصورت يك شكارچي است را نشان مي دهد بطوريكه كاربر متوجه مي شود منظور از اين تمثيلي كه براي جبار آورده اند چيست.

از تواناييهاي ديگر اين نرم افزار اين است كه آسمان يك روز را مي تواند بصورت فيلم نشان دهد، يعني طلوع و غروب هر يك از اجرام سماوي را كه در آن تاريخ قابل مشاهده اند را نشان مي دهد.

Starry Night مي تواند تقريباً تمام خورشيد گرفتگي ها را از سال 1601 تا سال2500 ميلادي را پيش بيني كند كه دقيقاً در چه زماني و در چه مكاني از كره زمين قابل رؤيت است.

فايل اجرايي:

با ورود به فايل اجرايي Starry Night Deluxe 2.1 قسمتهاي مختلف اين نرم افزار را مي توانيد روي صفحه مانيتور ملاحظه كنيد .

File , Edit , Setting , Display , Guides , Livesky , Window , Help

Edit :

با ورود به اين قسمت و انتخاب Find مي توان با وارد كردن نام جسم مورد نظر جاي آن را در آسمان پيدا كرد كه بعد از آن مي توانيم با وارد شدن دوباره به Edit و انتخاب قسمت get info اطلاعاتي مانند فاصله، قدر، زمان طلوع و غروب نسبت به افق ناظر، زاويه سمت ، ارتفاع ، زاويه بعد ، ميل و … را درباره آن جسم بدست آورد.

Setting:

كاربر مي تواند با ورود به اين قسمت و انتخاب view location خود را بجاي ناظري در جاهاي مختلف قرار دهد. مثلاً مي تواند خود را به جاي ناظري در خورشيد ، ماه ، زحل و … و يا در ايستگاه فضايي مير قرار دهد، حتي مي تواند با انتخاب Fixed location مختصات هر موقعيتي را در فضا بدهد و خود را بجاي ناظري در آنجا قرار دهد.

با انتخاب زمين ( earth ) نقشه كره زمين را در اختيار كاربر قرار مي گيرد و كاربر مي تواند هر كجاي نقشه را انتخاب كند و خود را بجاي ناظري در آن منطقه قرار دهد و سپس با كليك كردن روي set location مي تواند نقشه آسمان رادر آنجا مشاهده كند.

در قسمت option كاربر مي تواند صفحه اصلي را به سليقه خود از نظر رنگ ، سايز، نوع خط و …. تنظيم كند و يا مي تواند در اين قسمت مشخص كند كه در صفحه نمايش نام سيارات ، نام ستاره ها و يا نام اجرام مسيه باشد.

در قسمت Megnitudes مي توان حد قدر آسمان را مشخص كرد:

Display:

با وارد شدن به اين قسمت و انتخاب horizon كاربر مي تواند مكاني كه در آنجا قرار داد ( افق ) را حذف كند و اجسامي را كه هنوز طلوع نكرده و يا غروب كرده اند، كه ديگر درديد ناظر نيستند رامشاهده كند.

از فرامين ديگر اين قسمت اين است كه مي توان مثلاً در صفحه مانيتور فقط ستاره ها يا فقط سيارات و … را انتخاب كند.

Guides :

در اين قسمت مي توان با كليك كردن روي Constellations محدوده صورتهاي فلكي را مشخص كرد.

با كليك كردن روي Onscreen Info اطلاعاتي مانند محل ناظر ، تاريخ و ساعت بر حسب UT ( universal Time ) مشخص مي كند.

Window :

در اين قسمت مي توان بخشهايي را روي صفحه مانيتور آورد مثل Time كه زمان را نشان مي دهد و يا قسمتي را روي صفحه مانيتور مي توان باز كرد بنام planets كه در آن مي توان با كليك كردن روي هر سياره آن را آورد و موقعيتش را در آسمان مشاهده كرد.

قسمتي بنام Mouse info وجود داردكه اگر Mouse را روي جسمي برده شود موقعيت دقيق آن مثل بعد، ميل قدر و اسم اختصاصي آن را مشخص مي كند.

Example File :

در شاخه اي كه اين نرم افزار نصب مي شود آيكوني بنام Example File كپي مي شود كه در آن كاربر مي تواند يك سري تنظيمات و كارهايي را كه با Starry Night مي شود انجام داد مشاهده كند به عنوان مثال با ورود به شاخه زير :

Starry Night Deluxe Example File Exercises

و انتخاب گزينه Ecliptic with ref plane ملاحظه مي شود كه با انتخاب يك موقعيت مناسب براي ناظر و انتخاب مدارهاي سيارات مي توان حركت سيارات منظومه شمسي و اقمارشان رادر روي مدارهاي خود به دور خورشيد تنظيم و شبيه سازي كرد.

در اين مقاله سعي شده كه اطلاعاتي بطور جامع وكلي بيان شود كه البته اين نرم افزار قابليت هاي زيادي دارد كه با ورود به جزئيات بيشتر مي توان در زمينه تخصصي نجوم و همچنين نجوم آماتوري كار كرد.