تحقیق درباره قیام حضرت مهدی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره قیام حضرت مهدی

تحقیق درباره قیام حضرت مهدی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره قیام حضرت مهدی

قیام امام (عج)
مضمون روایات درباره روز قیام حضرت مهدی (عج) گوناگون است در برخی ، از نوروز به عنوان روز قیام ، یاد شده است، لیکن برخی احادیث دیگر روز عاشورا را روز قیام ذکر کرده است . در تعدادی از روایات روز شنبه ، ودر تعدادی دیگر ، جمعه روز قیام تعیین شده است . در همزمانی نوروز ، با عاشورا اشکالی  به نظر نمی رسد، زیرا نوروز بر طبق سال شمسی و عاشورا بر اساس سال قمری محاسبه می شوند، از این رو یکی شدن این دو روز امکان پذیر است .همچنین همزمانی این دوروز باا جمعه یا شنبه نیز ممکن است . آنچه مشکل پدید می آورد و متعارض به نظر می رسد ، ذکر دو روز از هفته به عنوان روز قیام است .ولی می توان این دسته از روایات را نیز توجیه کرد ، زیرا اگر سند این روایات صحیح باشد ، در این صورت احادیثی که جمعه را روز قیام می داند ، بر استقرار و تثبیت نظام الهی و نابودی مخالفان تفسیر نمایم .

البته باید توجه داشت ، روایاتی که شنبه را روز قیام می داند از نظر سند مورد تامل است ، ولی روایاتی که جمعه را ذکر کرده است ، از این نظر ایرادی ندارد .

اینک به روایاتی در این باره توجه فرمایید :
امام صادق (ع) می فرماید : ( قائم ما اهل بیت ، در روز جمعه ظهور می کند .)

امام باقر (ع) میفرمایند : ( گویا حضرت قائم را می بینم که در روز عاشورا ، روز شنبه ، میان رکن و مقام ایستاده است و جبرئیل درجلوی حضرتش ایستاده است و مردم را به بیعت با او فرا می خواند .)

امام باقر (ع) می فرماید : ( حضرت قائم ( ع) روز شنبه که روز عاشورا است ، قیام می کند ، روزی که امام حسین (ع) شهید شد ) نیز آن حضرت می فرماید : ( آیا می دانید این روز_عاشورا _ چه روزی است ؟همانروزی است که خداوند توبه آدم وحوا را پذیرفت ، روزی که خداوند دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و فرعون و پیروانش را غرق کرد و موسی بر فرعون پیروز شد، روزی است که ابراهیم (ع) متولد شد ، و روزی است که خداوند توبه قوم یونس را چذیرفت و روز تولد حضرت عیسی است . عاشورا روزی است که حضرت قائم در آن روز فیام می کند .)

روایات دیگری نیز به همین مضمون از امام باقر ( ع) نقل شده است ، ولی اگر در مقام بررسی سند باشیم ، این روایت به لحا ظ «این بطائنی که در سلسله سند آن است ، مورد بحث است .»

امام صادق (ع) می فرماید : «در شب بیست و سوم ، به نام حضرت مهدی (ع) ندا داده می شود ودر روز عاشورا ، روز شهادت حسین بن علی (ع) قیام می کند .»

نیز آن حضرت می فرماید : « روز نوروز همان روزی است که قائم ما اهل بیت در آن روز ظهور می کند .»

الف _ اعلان ظهور

ظهور حضرت مهدی (ع) ابتدا توسط منادی آسمانی اعلام می گردد ، آنگاه حضرت در حالیکه پشت به کعبه داده است ، با دعوت به حق ، ظهور خود را اعلام می کند .

امیر المومنین (ع) می فرماید : « هنگامی که منادی در آسمان ندا می دهد : حق از آن آل محمد است ( پس شما اگر طالب هدایت و سعادت هستید ، به دامان آل محمد (ص) چنگ زنید .) حضرت مهدی (ع) ظهور می کند.»

نیز امام باقر (ع) در این زمینه می فرماید : « حضرت مهدی (ع) در مکه به هنگام نماز عشاء ظهور میکند ، در حالی که پرچم و پیراهن و شمشیر پیامبر (ص) را همراه دارد . و چون نماز عشاء را خواند ، فریاد بر می آورد :« ای مردم شما را به ذکر خداوبه ایستاد نتان در برابر خدا (در روز قیامت ) متذکر می شوم در حالی که حجتش را ( در دنیا ) بر شما تمام کرده است . ویامبر ان را مبعوث نموده و قرآن  را فرو فرستاده است .

خداوند به شما فرمان می دهد که به او شرک نورزید ، و فرمانبر او پیامبرانش باشید ، آنچه را قرآن (امر به) احیاء آن کرده است ، احیاء و زنده کنید . وآنچه را که ( امر به) نابودی آن کرده است ، نابود سازید و یاوران راه هدایت باشید و بر تقوا و چر هیزگاری همکاری نمایید ، چرا که دنیا فنا و زوالش فرا رسیده ، و نفخه وداع سر رسیده است .

من شما را به سوی خدا و رسولش و عمل به کتاب او و نابودی باطل و احیاء و زنده ساختن سیره پیامبر (ص) دعوت می کنم » آنگاه در میان سیصد و سیزده نفر از یارانش ظهور می کند .

ب_ شعار پرچم قیام

هر حکومتی دارای پرچمی است که به وسیله آن شناخته می شود و قیامها و انقلابها نیز از پرچم مخصوصی برخوردارند که آرم آن تا حدودی نمایانگر اهداف رهبرانش می باشد . انقلاب جهانی حضرت مهدی ( ع) نیز پرچم بخصوصی دارد که بر آن شعاری نقش بسته است . البته هر چند پیرامون شعار پرچم حضرت اختلاف است ولی نکته ای در همه اقوال مشترک است و ان اینکه مردم را به فرما نبری از حضرتش دعوت می کند .

اینک به ذکر چند نمونه در این با ره بسنده می کنیم : در روایتی آمده است : « بر پرچم حضرت مهدی ( ع) نوشته شده است : گوش شنوا داشته باشید واز حضرت او اطاعت کنید .»

ودر جای دیگری می خوانیم : شعار پرچم مهدی ( ع) « البیعه لله »« بیعت برای خدا » است .

ج_ خرسندی جهانیان از قیام

آنچه از روایات فهمیده می شود ، این است که قیام مهدی (ع) موجب خرسندی انسانها می شود .این شادی و رضایت به اشکال گوناگونی گفته شده است در بعضی روایات ، سخن از شادی اهل زمین و آ سمان است و در برخی از شادی مردگان سخن به میان آمده است . در روایتی ، از استقبال مردم از قیام بحث شده است ودر روایت دیگر از آرزوی مردم برای زنده بودن مردگانشان پرده بر می دارد .

در اینجا با ذکر چند روایت ، نمونه هایی از آن را باز گو می کنیم :

رسول خدا (ص) می فرماید : « همه اهل آسمان و زمین ، پرندگان ، حیوانات درنده و ماهیان دریا ، از ظهور حضرت مهدی (ع) شاد و خرسند می شوند .»

امیر المومنین (ع) در این باره می فرماید : « هنگامی که حضرت مهدی ) ع) ظهور می کند ، نام مبارکش بر سر زبانها خواهد بود و وجود مردم سرشار از عشق به مهدی است به گونه ای که جز نام او هیچ نامی در یاد و زبان آنان نیست . و با دوستیش ، روح خود را سیر آب می کنند.»

در روایت تعبیر « یشربون حبّه» « محبتش را می نوشد » آمده است که استعاره بسیارزیبایی است . زیرا علاقه به حضرت را به آب یا هرمایع  نوشیدنی گوارا تشبیه کرده است که مردم با کمال میل آن را می نوشند و عشق به  مهدی در وجودشان نفوذ می کند .

حضرت رضا ( ع) ضمن بر شمردن حوادث تلخ و فتنه های پیش آمده از ظهور پیرامون گشایش و فرج پس از ظهور می فرماید : « در آن هنگام فرج و

گشایش بر مردم می رسد ، بطوری که مردگان آ رزوی زندگی دو باره می کنند .»

امام صادق ( ع) نیز در این باره می فرماید : « گویا قائم(ع) را می بینم که بر فراز منبر کوفه نشسته است و زره رسول خدا (ص) را بر تن دارد ( آ نگاه برخی از حالات حضرتش را باز گو کرد و در ادامه فرمود) : هیچ مومنی در قبر نمی ماند مگر آنکه آن شادی و سرور در قبرش وارد میشود ، به گونه ای که مردگان به دیدار یکدیگر می روند و ظهور حضرتش را به همدیگر تبریک می گو یند .»

در برخی از روایات « تلک الفرجه» آمده است . یعنی « گشایشی در امور برزخیان »نیز به برکت ظهور حضرت پدید می آید و طبق این نقل ، عظمت نهضت و رهبری قیام به اندازه ای است که بر ارواح نیز تاٌثیر می گذارد .

دـ نجات محرومان

شکی نیست که قیام حضرت مهدی ( ع) موجب برقراری عدالت و ریشه کن شدن همه محرومیتها از جامعه بشری می گردد، ولی در این قسمت نظر به اقداماتی است که حضرت به هنگام قیام برای ستمده گان و محرومان بشریت انجام می دهد ، بگونه ای که باعث می شود محرومان برای نجات خود به حضرت او پناه آورند ، به بیان مطالبی در این باره خواهیم پرداخت .

پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید:«مهدی (ع) از امت من ، ظهور می کند ، خداوند اورا به عنوان فریاد رس انسانها می رسد . آنگاه مردم ( در آن زمان ) در نعمت بسر خواهند برد »

رسول خدا (ص) فریاد رسی را محدو د به طایفه یا ملیت خاصی نکرده است ، بلکه با تعبیر کلمه «ناس» یعنی «مردم » ، آن حضرت را رهایی بخش همه انسانها می داند ، از این رو پیش از ظهورش شرایط بگونه ای می شود که همه انسانهای جهان آرزوی ظهورش را دارند.

جابر می گوید ، امام باقر (ع) فرمود :«حضرت مهدی در مکه ظهور می کند …خداوند سرزمین حجاز را ( به دست او ) می گشاید ، حضرتش زندانیان از بنی هاشم را از  زندان آزاد می سازد .»

ابی ارطات می گوید : « حضرت مهدی (از مکه ) عازم مدینه می شود و زندانیان بنی هاشم را رهایی می بخشد . آنگاه به کوفه می رود و زندانیان بنی هاشم را آزا د می سازد .»

شعرانی می گوید: «هنگامی که حضرت مهدی (ع) به مغرب زمین میرسد ، مردم آندلس به سوی او رفته ، می گویند : ای ولی الله ( وحجت خدا ) ، جزیره آندلس را یاری کن ، که خود و مردمش هلاک شده اند .»

هـ ـ نقش زنان در قیام امام (ع)

با بررسی روایات پیرامون نقش زنان پیش و پس از ظهور حضرت مهدی (ع) به نکات قابل توجهی دست می یا بیم . هر چند طبق بعضی از روایات ، اکثرپیروان دجال را یهود ، و زنان تشکیل میدهند ، ولی در کنا ر آنان زنانی مومن عفیف نیز هستند که در حفظ عقیده خود سخت کوشیده اند و از اوضاع پیش از ظهور بسیار متاثرند

برخی از زنان ثبات قدم وروحیه جهاد گرانه ای برخوردارند وهر جا که می   روند با جنگ تبلیغاتی علیه دجال ماهیت ضد انسانی او را اشکار می سازند . بر پایه برخی از روایات تا چهارصد زن هنگام قیام مهدی (ع) ان حضرت را همراهی می کنند و عمدتا در بخش بهداشت و درمان مشغول فعالیت می باشند

البته در روایات درباره تعداد زنانی که به هنگام قیام حضرت با او خواهند بود اختلاف وجود دارد برخی از روایات از سیزده زن نام می برد  که هنگام ظهور حضرت مهدی (ع) با حضرتش می با شند که شاید این تعداد از کسانی هستند که در کادر اولیه نیروهای مهدی (ع) می با شند  برخی از روایا ت نیز عدد زنان را تا هفت هزار و هشتصد نفر شمرده است که به حضرت یاری می رسا نند البته آنان زنانی هستند که پس از قیام حضرت ،  را همراهی  می کنند و در کارها آن حضرت را کمک می کنند .در کتاب فتن از ابن حماد آمده است :تعداد مومنا ن به هنگام خروج دجال ،دوازده هزار مرد ، وهفت هزار وهفتصد ویا هشتصد زن هستند . رسول خدا (ص) می فرمایند : عیسی بن مریم (در بین هشتصد مرد وچهار صد زن فرود می آید که آنان از بهترین ساکنان روی زمین و از صالح ترین مردمان گذشته هستند .) امام باقر (ع) می فرمایند : (به خدا سوگند سیصد و اندی نفر خواهند آمد وپنجاه زن نیز در میان آنان است . ) مفضل ابن عمر می گوید : امام صادق (ع) فرمود :همراه حضرت قائم سیزده زن هستند . عرض کردم : آنان چه می کنند وچه نقشی خواهند داشت ؟ فرمود زخمی را مداوا می کنند ، و از بیماران پرستاری می کنند ،همچنان که همراه رسول خدا (ص) بودند . گفتم : آن سیزده نفر را نام ببرید ؟ فرمود قنوا دختر رشید، ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه مادر عمار یاسر ،زبیده ،ام خالد احمسیه ، ام سعید حنفیه،صیانه ماشطه ،وام خالد جهنیه 🙂 .

در کتاب (منتخب البصائر ) از دو زن به نام ( وتیره)و(احبشیه )نام می برد . برخی از روایا ت نیز تنها به همراه بودن زنان با حضرتش  اکتفا کرده و تعدادشان را ذکر نکرده است.