تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

Property rights and historical Research it

دانلود تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

بخشی از متن:
مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسانها را بر اشیا نشان می دهد. بنابراین تعریف بین شی موضوع مالکیت با شخص مالک علقه و وابستگی خاص وجود دارد که اختصاصی است  و مانع ورود اغیار در این رابطه می گردد. از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را پشت سر گذاشته است: …

فهرست مطالب:
کلیات
بخش اول: تعریف ید
فصل اول: مصادیق ید
گفتار اول: مستندات قاعده
مالکیت و سیر تاریخی آن
مراحل مالکیت از دیدگاه تاریخی 
ارزیابی ادله
گفتار دوم:  اماره بودن ید
مبانی اماره بودن ید
گفتار سوم: تعارض بینه و ید
گفتار چهارم: تعارض اصل استصحاب با قاعده ۲
گفتار پنجم: حاکمیت ید در مقام تنازع
گفتار ششم: حاکمیت ید در مقام تنازع 
گفتار هفتم: کاربرد قاعده ید در موارد احتمال وقفیت 
نقد و بررسی 
گفتار هشتم: حاکمیت ید در منافع 
نقد و بررسی 
بخش دوم: حاکمیت ید در حقوق 
فصل اول: حاکمیت ید در اعراض و انتساب 
گفتار اول: ججیت ید بر ذوالید
گفتار دوم: تعدد ایادی بر مال واحد
گفتار سوم: نزاع اموال در زندگی مشترک
تحلیل و بررسی
فصل دوم: قاعده ید  در قانون مدنی ایران
گفتار اول: نقش تصرف در حق ارتفاق 
گفتار دوم: کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران 
اقرار ذوالید در دادگاه 
منابع


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 45 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]