تحقیق تاثیر ERP درSCM
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تحقیق تاثیر ERP درSCM

تحقیق تاثیر ERP درSCM

Investigate the impact of ERP on SCM

دانلود تحقیق تاثیر ERP درSCM

بخشی از متن:
ERP یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای تجاری یک سازمان را اعم از تولید، منابع انسانی، مالی، بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید و منجر به به یکپارچگی وظایف در سازمان می شود.

فهرست مطالب:
فصل اول
۱ ERP
۱-۱ وظایف اصلی ERP
۲ -۱ اجرای ERP در سازمان
۳-۱ اهمیتفرآیندها (شناخت فرآیندها)
۴-۱ ERP موفقیت ها و شکست ها
۵-۱ تعاریف
۶-۱ ماژولهای استاندارد در ERP
۷-۱ مزایای ERP
۸-۱ نکات مهم درپیاده سازی ERP
۹-۱ دلایل استفاده از ERP در سازمانها
۱-۹-۱ یکپارچه سازی اطلاعات مالی
۲-۹-۴۱ یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات
۳-۹-۱ استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید
۴-۹-۱ کاهش حجم انبارداری
۵-۹-۱ استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی
۱۰-۱کاربردهای ERP
۱۱-۱ آینده ERP
۱۲-۱ یکپارچگی سیستمهای نرم افزاری
۱۳-۱ راه حل یکپارچه سازی جامع
۱۴-۱ نتیجه
فصل دوم
۲- SCM
۱-۲ مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟
۲-۲ نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟
۳-۲ آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار
مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟
۴-۲ هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟
۵-۲ چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟
۱-۵-۲ بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری
۲-۵-۲ مقاومت داخلی در برابر تغییر
۳-۵-۲ اشتباهات اولیه
۴-۵-۲ آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟
۵-۵-۲ تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟
فصل سوم
ترجمه: نقش ابزار ERP در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری
و بهینه سازی هزینه
۱-۳ خلاصه
۲-۳ مقدمه
۳-۳ ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه
۴-۳ حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین
۱-۴-۳ روابط سنتی
۲-۴-۳ شراکت ، JIT ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه
۳-۴-۳ شبکه زنجیره تامین
۵-۳ فاکتور های سازمانی
۱-۵-۳راهکارها و موانع
۲-۵-۳ چارچوب همکاری سطوح مختلف
۶-۳ خلاصه و راهنمای جستجو در آینده
۱-۶-۳ چگونه ما می توانیم در شرکتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد کنیم ؟
۲-۶-۳ انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟
۳-۶-۳ یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟
۴-۶-۳ بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟
فصل چهارم
ترجمه: تأثیر برنامه ریزی منابع شرکت بر روی مدیریت زنجیره تامین
نتیجه تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»
۱-۴ خلاصه
۲-۴ مقدمه
۳-۴ مدیریت زنجیره تامین یا همان سیستمSCM در شبکه اقتصادی
۴-۴ سیستم های ERP
۵-۴ روش تحقیق
۱-۵-۴ طرح تحقیقاتی موسسه دلفی
۲-۵-۴ صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی
۶-۴ نتایج تحقیق به روش دلفی
۷-۴ بحث و گفتگو و تصمیم گیری
۱-۷-۴ موقعیت ها و فرصت های SCM برای ERP
۱-۱-۷-۴ سفارشات انبوه
۲-۱-۷-۴ استاندارد سازی
۳-۱-۷-۴ فناوری اطلاعات جهانی
۲-۷-۴ ضعف های SCM سیستم های ERP کنونی
۱-۲-۷-۴نقص در توسعه کارایی شرکت
۲-۲-۷-۴ کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین
۳-۲-۷-۴ فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته
۴-۲-۷-۴ فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول)
۸-۴ نتیجه گیری
مراجع


قیمت فایل : 8500 تومان | تعداد صفحات : 85 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]