تحقیق بررسی بیماری هاری و ضایعات هیستوپاتولوژیک آن در حیوانات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی  »  تحقیق بررسی بیماری هاری و ضایعات هیستوپاتولوژیک آن در حیوانات

تحقیق بررسی بیماری هاری و ضایعات هیستوپاتولوژیک آن در حیوانات

تحقیق بررسی بیماری هاری و ضایعات هیستوپاتولوژیک آن در حیوانات

چکیده :
رابدو ویروس هاری کاملاً تمایل به دستگاه عصبی وارد و جراحات آن فقط در بافت عصبی ایجاد می شود.یکی از ویروس های درشت و نسبتاً کم مقاومت است در برابر اکثر ضدعفونی های معمولی حساس می باشد و در بزاق خشک شده در مدت چند ساعت از بین می رود. ویروس هاری را می توان درکشت بافت و در جنین مرغ رشد داد. تمام حیوانات خون گرم به استثناء احتمالاً ساریغ (یک نوع پستان دار در کیسه دار) نسبت به این ویروس حساس است و از این نظر اختلافی در سنین مختلف وجود ندارد.

دراثر توسعه سریع روش های ویروس شناسی به ویژه آزمایش های سری و اجرای آن در تعداد زیادی از حیوانات برای پی بردن به وجود ویروس هاری در بین آنها موضوع عفونتهای مکتوم و ناقلان به ظاهر سالم ویروس به تدریج اهمیتی کسب نموده است.

عادتاً سگ و به میزان کمتر گربه منشاء عمده بیماری می دانند. با وجود این حیوانات وحشی منطقه شامل روباه، اسکانگ گرگ ، خفاش های حشره و یا میوه خوار، راکون، کفتار و مونکوز در کشورهائی که گوشتخواران اهلی تحت نظر می باشند ممکن است منشاء عمده هاری باشند. اغلب انتشار بیماری فصلی است و در اواخر تابستان و پاییز صورت می گیرد، زیرا تحرک حیوانات وحشی برای جفت گیری و پیدا کردن غذا در این فصول بیشتر است.

نشانی های درمانگاهی این بیماری ریزش بزاق، سوء هاضمه، گنده خواری، فلج شانه و مخرج و افزایش و تحریکات جنسی معرف آلودگی اعصاب اندام های غیر ارادی از جمله غدد با ترشحات داخلی است. در هنگام مرگ گنجدگی ها و ذرات ویروسی تقریباًٌ در تمام یاخته های مغزی، نخاعی و عقده های عصبی وجود دارد وی در یاخته های نگاهدارنده مراکز عصبی یافت نمی شود.

از جهات مختلف علمی باید بیماری را همواره کشنده دانست و ندرتاً دیده شده است که حیوانی که به طور آزمایشی به این بیماری مبتلا شده و آثار بیماری را بروز داده بهبود حاصل نماید.

دوره کنون بیماری در حدود ۳ هفته است، ولی در انواع مختلف حیوانات از ۲ هفته تا چندین ماه تغییر می کند و دوره کنونی برابر ۵ تا ۶ ماه در گاو و سگ دیده می شود. هیچ گونه روش آزمایشگاهی که در تشخیص این بیماری قبل از مرگ مفید باشد شناخته نشده است ولی آزمایش وجود سرب را در ادرار و یا در خون و مدفوع برای اطمینان از عدم ابتلا به مسمومیت با این فلز می تواند در تشخیص کمک کند. تائید تشخیص هاری بستگی به بررسی دقیق مغز تازه در آزمایشگاه دارد. تعداد زیادی از بیماریها با نشانی های تحریکات اعصاب حرکتی و یا فلج و یا هر دو آنها همراه است. انجام واکسیناسیون پس از گزیده شدن بوسیله حیوان هار در دام ها مفید نمی باشد. زیرا معمولاً قبل از برقراری ایمنی کافی، مرگ فرا می رسد. واکسن های بی اثر شده و همچنین ویروس های زنده و تخفیف مدت یافته برای مایه کوبی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی تنها واکسن های تخفیف مدت یافته مورد قبول همگانی است.

موثرترین روش برای جلوگیری از ورود هاری به مناطقی که عاری ازاین بیماری می باشد برقراری قرنطینه شدید به مدت ۴-۶ ماه برای تمام سگ هائی است که به آن مناطق وارد می کردند.

مقدمه
هاری بیماری فوق العاده کشنده ویروسی است که موجب عفونت مرکز دستگاه عصبی می گردد تمام حیوانات خون گرم ممکن است به آن دچار شوند و بوسیله گاز گرفتن توسط حیوانات هار بیماری انتقال حاصل می کند. از مشخصات آن تحریک دستگاه حرکتی و تظاهرات درمانگاهی آن جنون و تمایل به حمله به دیگران و بالاخره فلج بالا رونده می باشند. ویروس عامل بیماری مقدار کمی درعضلات تکثیر می کند تا به اعصاب حرکتی محل دسترسی پیدا کند. در محل اعصاب وارد راه های عصبی می شود و در این سلولها به سمت اعصاب مرکزی حرکت می کند. جالب اینکه این ویروس از طریق خون جابجا نمی شود و تا کنون از خون هیچ بیماری جدا نشده است. ثابت شده ویروس به شکل انتقال از یک سلول عصبی به سلول دیگر انتقال می یابد. به تجربه ثابت شده قطع اعضای منطقه گزیدگی سبب جلوگیری از وقوع بیماری می شود. در مواردی قطع عضو بعد از هفته ها از گزش باعث عدم ایجاد بیماری می شود. از اعصاب حرکتی به نخاع می رسد و سپس ازآنجا به مغز می رود و در مغز و دیگر اندام های آن تکثیر می کند. سپس ازطریق اعصاب در غدد چشمی، ترشحات بینی، بزاق و دیگر اندام ها وارد می شود. تقریباً شروع دفع ویروس با شروع علائم همزمان است و باید گفت دراین موقع دیگر راهی برای درمان بیماری نیست. محل تجمع ویروس در سلول باعث دیده شدن اجسامی به نام نگری در مغز بخصوص شاخ آمون و بصل النخاع میشود.

فهرست مطالب
چکیده :   ۱
مقدمه   ۴
هاری Rabies   ۵
علل تولید   ۵
اپید میولوژی   ۶
بیماری در انسان :   ۱۲
علائم بیماری هاری در انسان   ۱۳
سیر طبیعی   ۱۳
دوره نهفتگی   ۱۳
دوره مقدماتی – علائم اولیه   ۱۴
دوره عصبی حاد   ۱۵
الف ) شکل خشمگین (  Furious Rabies ) :   ۱۷
ب ) شکل فلجی  (Paralytic Rabies ) :   ۱۸
دوره اغماء   ۱۹
دوره بهبودی   ۱۹
بیماری در حیوانات :   ۲۰
گربه:   ۲۱
گاو:   ۲۲
حیوانات وحشی:   ۲۳
بیماریزایی:   ۲۳
منشاء عفونت و روش انتقال:   ۲۴
هاری شهری:   ۲۴
هاری در زندگی وحش:   ۲۴
طرز ایجاد بیماری   ۲۷
نشانیهای درمانگاهی   ۳۰
روشهای آزمایشگاهی   ۳۴
تشخیص   ۳۴
درمان :   ۳۶
پیشگیری   ۳۷
هاری کاذب یا بیماری اوژسکی یا بیماری خارش دیوانه وار   ۴۱
علل تولید   ۴۲
اپید میولوژی   ۴۲
طرز ایجاد بیماری   ۴۷
نشانیهای درمانگاهی   ۴۸
روشهای آزمایشگاهی   ۵۲
تشخیص   ۵۳
درمان   ۵۵
پیشگیری   ۵۵
آثار کالبد گشانی بیماری هاری کاذب   ۵۹
ضایعات هیستو پاتولوژیک میکروسکوپی : (هاری کاذب)   ۶۱
آثار کالبدگشانی بیماری هاری   ۶۲
ضایعات هیستوپاتولوژیک میکروسکوپی هاری:   ۶۴
منابع:   ۶۶


منابع:
۱ – کالبد گشائی و آسیب شناسی تشخیصی دامپزشکی، تالیف دکتر عزیزاله خداکرم تفتی و دکتر مهدی زارع.
۲ – پاتولوژی دامپزشکی، تالیف دکتر دوستدار.
۳ – اطلاعات داروئی دامپزشکی، تالیف دکتر علیرضا چاروقچی.


قیمت فایل : 6500 تومان | تعداد صفحات : 70 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]