تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه

تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه

دانلود تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه مقاله رشته حقوق حق شفعه در فقه شفعه در فقه احکام حقوقی اخذ به شفعه ماهیت حقوقی اخذ به شفعه شرایط اخذ به شفعه تعریف اخذ به شفعه تحقیق در مورد اخذ به شفعه دادخواست اخذ به شفعه مقاله در مورد اخذ به شفعه اخذ به شفعه یعنی چه؟ اخذ به شفعه چیست ؟

Getting to survivorship study of jurisprudence

 

چکیده:
اراده نقش مهمی در معاملات و عقود منعقده بین متعاملین در حقوق مدنی دارد هیچکس را نمی توان بر خلاف اراده از مالکیت و تملک بر دارایی هایش ممانعت نمود و مال و اموالش را تصاحب نموده در این مورد استثنایی نیز قرار داده شده است برای جلوگیری از ضرر کسی که در مال غیر منقولی با شخص دیگری شریک می باشد و شریکش سهم خود را به شخص ثالثی از طریق بیع صحیح واگذار نموده است می تواند با پرداخت همان مقدار ثمنی که مشتری به بایع پرداخته، سهم مشتری را تملک نماید و این در حالی است که اراده بایع در این تملک هیچ گونه نقشی ندارد ، این حق را حق اخذ به شفعه و صاحب آن را شفیع می نامند. ماده ۸۰۸ قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است ماده مزبور می گوید: هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قسمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه بیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
شفیع
تعریف حق شفعه
شفیع
شرایط اخذ به شفعه
غیر منقول بودن مال
مشاع بودن مال غیر منقول
قابل تقسیم بودن مال غیر منقول
دو نفر بودن شرکا
انتقال سهم مشترک بوسیله بیع باشد
شریک تمام حصه خود را انتقال دهد
قدرت شفیع بر تأدیه ثمن
فوریت اخذ به شفعه
جهل شفیع به حق شفعه
جهل شفیع به فوریت اخذ شفعه
طریق  اخذ به شفعه
آثار اجرای حق شفعه
حق شفعه از آثار بیع صحیح می باشد
اخذ به شفعه ایقاع  است
نمائات منفصله متعلق به مشتری می باشد و متصله به تبع مبیع به شفیع منتقل می شود
حق شفعه قابل تبعیض نمی باشد
حق شفعه حق مالی است
حق شفعه از حقوق عینی است
حق شفعه در معامله منتقل به غیرنمی گردد
حق شفعه به ورثه منتقل می شود
حق شفعه قابل اسقاط می باشد
بایع می تواند با شفیع اقاله نماید
نتیجه گیری
منابع


قیمت فایل : 7500 تومان | تعداد صفحات : 33 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]