تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

دانلود تحقیق بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

چکیده:
در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری ۳۳ کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدّمه
۱- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
۲- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
۲-۱-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
۲-۲-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت
۳- پیشینه تحقیق
۴- الگوی نظری و الگوی مورد استفاده جهت تخمین
۵- داده های آماری
۶- نتایج تخمین ها و تفسیر آنها
تفسیر نتایج
۷-نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 32 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]