تحقیق بازرگانی خارجی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  تحقیق بازرگانی خارجی

تحقیق بازرگانی خارجی

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان دانلود تحقیق بازرگانی خارجی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۹ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

تحقیق بازرگانی خارجی

مفهوم بازرگانی
بازرگانی از زمانی ضرورت یافت که تقسیم کار در بین آدمیان متدوال شد . انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ با به خدمت گرفتن ماشین تولید را بسیار آسانتر و سریعتر کرد . همگام بااین تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد و بازگانی به یک فعالیت جدی و مهم تبدیل شد و هر چه زمان می گذرد برضرورت ، وسعت و اهمیت این فعالیت افزوده می شود .
بازارچههای مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور
ورود و ترخیص کالا در بازارچههای مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچههای مرزی کشور مقابل، امکانپذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمیباشد.
بازارچههای مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیتهای اقتصادی کشور داشتهاند.
اگرچه کارکرد آنها توام با برخی نارساییها است اما این بازارچهها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانستهاند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامهای موثری را بردارند و هم در ایجاد فرصتهای شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری ازجمله دغدغههای بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا کنند.
بازارچه های مرزی به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه است.
طرح ایجاد بازارچههای مرزی به ماده “۱۱” قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ باز میگردد .طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص میدهد با رعایت اولویتهایی نظیر استعداد محلی، ضرورتهای اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
طبق ماده ” ۲۲” این آیین نامه اجرایی “بازارچه های مرزی ” محوطهای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهمنامههای منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین میشود. اهالی دوطرف مرز میتوانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده برای دادوستد در بازارچههای مرزی عرضه کنند.
به سخنی دیگر عبارت ” با رعایت مقررات صادرات و واردات ” به این مفهوم است که کلیه کالاهایی که صادرات و واردات آنها – به استثنای کالاهایی که از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شده است – مجاز است و بازرگانان دارای کارت میتوانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند و دادوستدشان توسط مردمان مستقر در نواحی مرزی و از طریق بازارچهها مجاز و امکانپذیر است.
براساس ضوابط ایجاد و فعالیت بازارچههای مرزی و براساس ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچههای مرزی ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک میباشد. صادرات کالا در بازارچههای مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام است و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمیباشد.
همچنین ورود و ترخیص کالا در بازارچههای مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچههای مرزی کشور مقابل، امکانپذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمیباشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و در مواردی که کالای وارده به بازارچههای مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشود و ارایه فاکتور فروش امکانپذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین میشود.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و در فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهمنامههای به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام میکند .
براساس این آییننامه اجرایی واردات کالای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچههای مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچهها، مجاز میباشد و مقررات مربوط به ” واردات قبل از صادرات ” نیز در بازارچههای مرزی لغو میشود و در عین حال کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت میکنند مجاز به فعالیت در بازارچههای مرزی میباشند .
همچنین مبادلات در بازارچههای مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود و کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچههای مرزی میتوانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچههای مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند و از سوی دیگر اسناد صادره که در گمرکات کشور تایید ورود میشود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچهها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به گونهای فراهم شود که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
براساس مصوبه هیاتوزیران، در حال حاضر ۴۳ بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیجفارس، قطر و نخجوان قرار دارند.
براساس مفاد ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایهگذاریها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص میکند .

بازارچه های مرزی و اهداف راهاندازی
به نظر میرسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزشها و فرهنگهای اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راهاندازی بازارچههای مرزی باشد.
همچنین کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچههای مرزی است .

فهرست مطالب
مفهوم بازرگانی
بازارچه های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور
بازارچههای مرزی و اهداف راهاندازی
آمار تجارت خارجی ایران در سال ۸۶
رشد ۸۲/۱۵‌درصدی واردات
تراز بازرگانی خارجی
مقصد‌های اصلی صادرات ایران
تراز تجاری منفی با ۱۱۵ کشور
افزایش قیمت متوسط کالاها
اقلام عمده صادرات
گمرکات پرتحرک
فصل‌های تعرفه صادرات
میعانات گازی رو به صعود
فراز و نشیب بازارچه‌ها
اقلام عمده وارداتی
گمرکات اصلی وارد‌کننده
۴۲۴۶۱‌دستگاه خودرو وارد شد
فصل‌های تعرفه‌ واردات
آمار تازه بازرگانی خارجی ایران: واردات سه برابر صادرات
کسری بازرگانی
کاهش نرخ ارز؟
منابع و مآخذ


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 19 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]