تحقیق اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

تحقیق اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی

دانلود تحقیق اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی مقاله

مقدمه:
به طور دقیق برای مدیریت نمی توان مبدأ مشخصی را تعیین کرد و بشر در طول تاریخ جهت ادامه ی زندگی خود به نحوی از مدیریت استمداد جسته است. جهش علمی و شکل پذیری اماکن صنعتی در اواخر قرن ۱۹ زمینه را برای تشکیل نطفه ی مدیریت علمی مساعد ساخت. در اوایل قرن ۲۰ فردریک تایلور که از او به نام پدر مدیریت علمی یاد می کنند با تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات مدیریت تولید، روش علمی تجزیه وتحلیل مطالب را به عرصه ی مدیریت عرضه داشت.
در حال حاضر کشور ما که از هر نظر جزو کشورهای در حال توسعه می باشد و با برنامه ریزیهای دقیق قدم در راه توسعه ی پایدار گذاشته و با توجه به ایدئولوژی خاص حاکم بر کشور ما که نشأت گرفته از اسلام می باشد لازم دیده شد که ضمن استفاده ی بهینه از نظریات مدیریت علمی دانشمندان و نظریه پردازان بیگانه، مدیریت و عوامل آن از دیدگاه ایدئولوگ های بزرگ این مکتب نیز بررسی شود. چرا که خواه یا ناخواه این ایدئولوژی بر مدیریت حاکم در کشور ما تأثیرگذار می باشد لذا به بررسی مدیریت از دیدگاه بزرگ مرد تاریخ اسلام و بشریت امام علی ( ع ) پرداخته می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
اصول مدیریت و وظایف مدیران
اصول‌ مدیریت‌ از دیدگاه‌ امام‌ علی‌(ع)
۱٫ صبر و تحمّل‌
۲٫ صداقت‌
۳٫ امانتداری‌
۴٫ آگاهی‌ و تخصص‌
۵٫ پرهیزگاری‌
۶٫ عدالت‌
۷٫ دوری‌ از بدرفتاری‌
۸٫ مهربانی
۹٫ برخورد منصفانه‌ با فرودستان‌
۱۰٫ توجّه‌ به‌ وضع‌ معیشتی‌ کارکنان‌
۱۱٫ مصمم‌ بودن‌ در اجرا
۱۲٫ توانایی‌ انسجام‌ دهی‌ و حفظ‌ جامعه‌
۱۳٫ نظم‌
۱۴٫ تعهد در برابر هدف‌
۱۵٫ توانایی‌ شناخت‌ خویشتن‌
۱۶٫ آگاهی‌ از تحوّلات‌ اجتماعی‌
۱۷٫ آشنایی‌ به‌ تکلیف‌
۱۸٫ پاک‌سازی‌ محیط‌ از چاپلوسان‌
۱۹٫ رفتار ملایم‌
۲۰٫ انتقادپذیری‌
۲۱٫ رعایت‌ اعتدال‌ در امور
۲۲٫ تشویق‌ و تنبیه‌
۲۳٫ حفظ‌ اسرار
۴٫ آینده‌نگری‌
وظایف‌ مدیران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع)
۱٫ برنامه‌ ریزی‌
مزایای‌ برنامه‌ریزی‌
عوامل‌ شکست‌ برنامه‌ریزی‌ها
به‌ کارگیری‌ افراد نامناسب‌
عدم‌ آگاهی‌
تضاد و اختلاف‌ نظر در برنامه‌
عدم‌ مشارکت‌ با دست‌ اندرکاران‌ برنامه‌
اسارت‌ مدیر در چنگ‌ افراد بانفوذ
۲٫ سازمان‌ دهی‌
فروع‌ سازمان‌دهی‌
الف. تفویض‌ اختیار
ب‌. ضرورت‌ رعایت‌ نظم‌ در سازمان‌دهی‌
ج‌. رعایت‌ سلسله‌ مراتب‌ در سازمان‌دهی‌
۳٫ دقت‌ در گزینش‌ کارگزاران‌
۴٫ مشورت‌
۵٫ هماهنگی‌
۶٫ کسب‌ اطلاع‌ از رفتار کارگزاران‌
۷٫ امور مالی‌
۸٫ نظارت‌
اصول برنامه ریزی توسعه برای یک واحد کاری
برنامه ریزی برای تأسیس یک واحد کاری کوچک
برنامه ریزی توسعه شغلی
برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها
مدیریت زمان (مدیریت استفاده بهینه از وقت)
تقسیم کار و تفویض اختیار
اهمیت توجه به روحیه کارکنان
برنامه ریزی زمان بندی برای اجرای تصمیمات 
برنامه ریزی امور مالی
به کار گماردن (انتصاب)
توجیه مقدماتی
اشتباهات مدیران منابع انسانی
۱- مقدمه
۲- ده اشتباه رایج ارزشیابی
۳- اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی
۳-۱- تأکید و تمرکز بر کاغذ بازی
۳-۲- باور به این که فرم ارزشیابی بر مبنای نرخ می‌تواند از طر ح دعوی‌های حقوقی توسط کارکنان جلوگیری کند
۳-۳- به کار بردن یک سیستم خودکار
۳-۴- آموزش ناکافی یا ناصحیح مدیران پیرامون فرآیند ارزشیابی
۳-۵- آموزش ندادن کارکنان
۳-۶- باور به این که وادار ساختن مدیران به جمع آوری فرم‌ها سودمند است
۳-۷- استفاده از روش یکسان در ارزشیابی
۳-۸- ایفای نقش پلیس ارزشیابی
۴- ماهیت و بهبود عملکرد
۴-۱- تشخیص مشکلات عملکرد
۴-۲- یک الگوی هفت عامله در ارزشیابی عملکرد
۴-۲-۱- استعداد
۴-۲-۲- سطح مهارت
۴-۲-۳- درک وظیفه(کار)
۴-۲-۴- اجتناب از تلاش
۴-۲-۵- کاستن از سطح تلاش
۴-۲-۶- عدم پایداری
۴-۲-۷- عوامل بیرونی
۵- نتیجه گیری
منابع


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 96 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,