صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تحقیق کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر

تحقیق کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر

دانلود تحقیق کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر مقاله کلاهبرداری از طریق صدور چک بلامحل دانلود مقاله کلاهبرداری رایانه ای مقاله در مورد کلاهبرداری مقاله درباره کلاهبرداری دانلود مقاله کلاهبرداری دانلود مقاله در مورد کلاهبرداری دانلود رایگان مقاله کلاهبرداری دانلود تحقیق کلاهبرداری تحقیق در مورد کلاهبرداری تحقیق درباره کلاهبرداری

Fraud investigation and issuance Czech NSF and their relationship to each other

 

چکیده مطالب:
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد، یعنی اینکه بدانیم:
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله (دسته یا برگه های چک) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند.
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد.
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد.
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم.
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم (کلاهبرداری و صدور چک بلامحل) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول: کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
۱- مقدمه
۲- تاریخچه کلاهبرداری
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
۸- تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
الف) رفتار مادی فیزیکی
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
ج ) نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
الف ) شرکت در کلاهبرداری
ب ) معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم: صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
۶- انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
۱- عنصر قانونی
۲- عنصر مادی
۱-۲) عمل فیزیکی
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
۳-۲) نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم: بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب)
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
۱-  جدول ۱-۳)
۲- جدول ۲-۳)
۳- جدول ۳-۳)
۴- جدول۴-۳)
۵- جدول۵-۳)
۶- جدول۶-۳)
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم: میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل (بررسی آماری)
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول ۱- ۴ )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد.
منابع و ماخذ


تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,