صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق مارکسیستی

تحقیق مارکسیستی

دانلود تحقیق مارکسیستی

بخشی از متن:
پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.
براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.
اگر چه هیچ یک از آثار مارکس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه کارگر را بیان می نماید لکن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های مارکس را به دست می دهد.
فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ ۱۹۵۵ به تعریفی از لنین در یک جزوه سال ۱۹۱۹ با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:
«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که برحسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال کرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (که غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش که درسازمانی اجتماعی کار !! ولذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها می تواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند.

فهرست مطالب:
بخش اول: 
۱- مفهوم مارکسیستی طبقه
۲- سایر مفاهیم طبقه
الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی
ب) تعریف طبقه براساس نوع زندگی
ج) تعریف طبقه براساس حیثیت
بخش دوم:
– مفهوم شناسی طبقه متوس
– جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین
– ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت
– ساختار طبقه متوسط قدیم
۱- دیوانسالاران
۲- روحانیون
۳- بازاریان
– انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید
-رشد طبقه متوسط جدید
– نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران
بخش سوم:
– ویژگی های طبقه متوسط

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم سیاسی و حقوق
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]