تحقیق بررسی عنصر بصری خط
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تحقیق بررسی عنصر بصری خط

تحقیق بررسی عنصر بصری خط

تحقیق بررسی عنصر بصری خط

بخشی از متن:
منشاء خط: خط از رد نقطه‌ای شکل می یابد که به وسیله یک یا چند نیرو به حرکت در آمده است. دخالت نیروی خارجی، نقطه ایستا را مبدل به خطی پویا می‌کند. این مشهودترین تضادی است که می‌توانیم میان نقطه و خط تصور کنیم. اگر نقطه به وسیله نیروی به جلو رانده شود از آن خطی مستقیم نتیجه می‌گردد.
به طور کلی خط از سه طریق به وجود می‌آید: 
۱-خط ایجاد شده به وسیله نیروی وارد آمده بر نقطه، تنها در یک سوی نامشخص، که خطی است نگاشتاری. این خط دارای سو و کشش و بیانگر حالات روحی و روانی وارد کننده نیرو بر نقطه است. 
۲-خطی که از برخورد و گستره در فضای مادی به وجود می‌آید و آن خطی است تجسمی و ملموس.
۳-خطی که از شکافتن تاریکی به وسیله روشنایی و یا برعکس به وجود می‌آید و آن خطی است تجسمی و محتوایی. 
ایجاد خط بر سطح کاغذ، با هماهنگی چند عامل فیزیکی و ذهنی صورت می‌پذیرد که عبارتند از:
-دیدن 
-یافتن
-تفکر ، تلیل 
-انتقال (یا اجرا) 
تعریف عمومی خط مبتنی بر زایش آن از تکرار نقاظ بیشمار است. هنگامی که نقطه به حرکت درآمده و امتداد یابد، به طوری که بعد طول در آن عمده گردد،‌فرم ایجاد گشته،‌خط نامیده می‌شود. بدین ترتیب خط، نقطه فاقد حرکت را دچار حرکت می‌نماید و جهت حرکت آن را نیز به نمایش می‌گذارد. تکرار خطوط در کنار هم باعث ایجاد بعد دوم گردیده و شکل دو بعدی حاصل سطح نامیده می‌شود. زایش و تحول خط از نقطه، و تغییر مسیر حرکت آن تا آنجا که به ایجاد سطح می‌انجامد 

 فهرست مطالب:
۱) فصل اول: منشاء خط 
۲) فصل دوم: دسته‌بندی خطوط 
بخش اول – انواع خط
الف) خط راست 
۱-عمودی 
۲-افقی 
۳-مورب 
ب)خط خمیده 
۱-دایره
۲-ماریچ
۳-مواج
ج)خط شکسته 
۱-خط شکسته باز
۲-خط شکسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)  
بخش دوم – خطوط همگرا و واگرا 
بخش سوم – خطوط تجسمی ملموس یامادی شده 
بخش چهارم – ارزش خطی 
بخش پنجم – چگونگی ایجاد ترکیب هنری از خط 
۳) فصل سوم: کلیاتی در مورد خط
بخش اول – خط و خطای چشم 
بخش دوم – خط و جهت 
بخش سوم – خط و فضا 
بخش چهارم – خط و زمان 
بخش پنجم – متغیر بودن خط نسبت به زمان و مکان 
بخش ششم – خط و رنگ و بررسی روابط آنها 
الف-خط افقی و رنگ 
ب-خط عمودی و رنگ 
ج-خط مورب و رنگ 
د-خط و گرما
بخش هفتم – ارزشهای شدت رنگ 
بخش هشتم -چگونگی ایجاد سایه روشن به وسیله خط 
بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگینی)
بخش دهم -خط و حجم در فضا 
بخش یازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شکسته و نقطه، خط راست و نقطه) 
بخش دوازدهم -خط در کادر 
بخش سیزدهم -خط و بافت 
بخش چهاردهم -نقش افت در تاثیر بصری خط 
بخش پانزدهم-خط و ریتم 
الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی 
ب)ریتم در خطوط منحنی 
ج)در انواع خط 
بخش شانزدهم -انواع ریتم 
الف)تکرار یکنواخت 
ب)تکرار متناوب 
ج)تکرار تکاملی 
د)تکرار موجی 
بخش هفدهم – بررسی کنتراستهای خط 
بخش هجدهم-خط و طبیعت 
الف)خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت 
ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات 
ج) تفاوت خط در معماری قدیم و جدید
۴) فصل چهارم: روانشناسی خطوط 
بخش اول – بررسی روانی خطوط 
بخش دوم – تاثیر روانی خط در طبیعت 
الف) خطوط شکسته
ب)‌ منحنی
ج) ‌مواج
د)مارپیچ
بخش سوم – اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند 
بخش چهارم – بررسی روانی خطوط چهره 
۵) فصل پنجم : بررسی خط در آثار هنرمند 
بخش اول – ادگار دگا
بخش دوم – اگون شیله 
بخش سوم – اسکار کوکوشکا 
بخش چهارم – پیت موندریان 
بخش پنجم – گوستاو کلیمت 
بخش ششم- جاکمتی 
بخش هفتم – پال کله 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته هنر و گرافیک
حاوی فایل ورد قابل ویرایش

 


قیمت فایل : 14000 تومان | تعداد صفحات : 113 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]