تحقیق اومانیسم
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تحقیق اومانیسم

دانلود تحقیق اومانیسم مقاله در مورد اومانیسم مقاله اومانیسم مکتب اومانیسم معنی اومانیسم تعریف اومانیسم نهضت اومانیسم تاریخچه اومانیسم فلسفه اومانیسم اومانیسم ادبی اومانیسم یعنی چه نقد اومانیسم اومانیسم چیست اومانیسم یعنی چه اومانیسم اسلامی

Research humanism

 

بخشی از متن:
اومانیسم واژه ای است که در طول تاریخ ، معانی گوناگونی به خود دیده است. تاریخ پیچیده آن در دنیای غرب دامنه معانی و تعاریفش را گسترده کرده است. با وجود این، می بایست ضمن تأکید بر تکثر، پیچیدگی و سیال بودن معانی اومانیسم، تعریف امروزی آن را ارائه نماییم. ریشه این واژه humble (humilis) از واژه لاتین “humus” به معنای خاک یا زمین است. از این رو “homo” به معنای هستی زمینی و “humanus” به معنای خاکی یا انسان است. این واژه در آغاز در مقابل سایر موجودات خاکی یعنی حیوانات و گیاهان و همچنین مرتبه دیگری از مخلوقات یعنی ساکنان آسمان یا خدایان (divihnus , deusldivus) به کار می ر فت . در اواخر دوران باستان و قرون وسطای غرب ، محققان و روحانیان میان “divinitas” به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشأت می گرفت و  اومانیتاس (humanitas) یعنی حوزه هایی که به قضایی عملی زندگی دنیوی مربوط می شد ، فرق گذاشتند .از آنجا که این حوزه دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته های رومی و به طور فراینده یونان باستان می گرفت ، مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بودند خود را “umanisti” یا «اومانیست ها » نامیدند .  بر این اساس “humanity” به آن حوزه از معارف درسی اطلاق می شد که صنایع بیان ، منطق ، ریاضیات و مطالعه آثار نویسندگان یونانی و رومی را در بر می گرفت و«اومانیست » فردی بود که این مموضوعات را ترجمه یا تدریس نموده و یا امکانات تدریس آنها را فراهم می کرد .

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : اومانیسم چیست
۱-۱ تعریف اومانیسم
۱-۲ تاریخچه اومانیسم
۱-۳ اومانیسم یعنی
۱-۴ اگر بخواهیم نگاهی داشته باشیم به تاریخچه اومانیسم باید به چه دوره‌ای برگردیم
۱-۵ اومانیسم در غرب
۱-۵-۱ اومانیسم در سروده‌های دانته و میلتون
۱-۶ انواع اومانیسم
فصل دوم :اومانیسم و دین شناسی
۲-۱ تاثیر اومانیسم بر دین
۲-۲ تاثیر اسلام و فرهنگ تئوکراتیل بر شکل‌گیری اومانیسم
۲-۳ دو وجه فرهنگ اومانیسم و بیان نظریه‌های متفاوت نسبت به تعریف دین
۲-۴ فرهنگ زمینی از دیدگاه دین
۲-۵ جوهره اصلی تفکر و فرهنگ معاصر غربی
۲-۶ تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب
۲-۷ ملاک سودمندی از نظر اومانیست‌ها
۲-۸ اومانیسم اسلامی در اندیشه شریعتی
۲-۸-۱ شریعتی و ماهیت پویای انسان
۲-۸-۲ انسان جمعی از خدا و خاک
۲-۸-۳ مقایسه‌ی دیدگاه اومانیسم غربی و اومانیسم شریعتی
۲-۸-۴ کاربرد اندیشه‌ی شریعتی در جامعه‌ی امروز
۲-۹ اومانیسم‌ها و پیامبران و اولیای الهی
۲-۱۰ اومانیست ها چگونه وارد مباحث دینی می‌شدند
۲-۱۱ نظر اسلام درباره تفکر اومانیست
۲-۱۲ اومانیسم در اسلام با اومانیسم غربی چه تفاوت‌هایی دارد
۲-۱۳ اومانیسم در ایران
فصل سوم : اومانیسم در دیدگاه جامعه شناختی
۳-۱ نظریه آگوست کنت و اومانیسم
۳-۲ به فردیت رسیدن انسان تحت چه عواملی باعث رشد و تقویت انسان می‌شود
۳-۳ نگاه انسان به خود در غرب ( جامعه جدید ) و در قرون وسطی
 فصل چهارم : اومانیسم در فلسفه
۴-۱ معنای فلسفی اومانیسم
۴-۲ جریان نقد اومانیسم
۴-۳ اومانیسم مکتب است یا گرایش
۴-۴ انسانگرایی و اومانیسم در مارکسیسم و پراگماتیسم واگزیستانسیالیسم
۴-۵ آیا می‌توان اومانیسم را یک مکتب فلسفی فرض کرد
۴-۶ اومانیسم در قرن ۱۹-۲۰ و نظریه نیچه
۴-۷ تحلیل انسان به خرد در غرب و فلسفه کانت
۴-۸ دیدگاه سقراط ، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان
۴-۹ اساس و اندیشه مارکس و بیگانگی از دیدگاه مارکس
۴-۱۰ مروری بر زندگی و اندیشه‌ هگل
۴-۱۱ هگل و نظریه‌ی تجلی روح و کتاب پدیدار شناسی
۴-۱۱-۱ پدیدار چیست
۴-۱۱-۲ پدیدار شناسی هوسرل
۴-۱۱-۳ پدیدار شناسی براساس فلسفه‌ی هایدگر
۴-۱۱-۴ پدیدار شناسی براساس تعریف هگل
۴-۱۱-۵ هگل و نظریه‌ی او در تجلی روح و تعالی شعور در کتاب پدیدار شناسی
۴-۱۱-۶ هگل و رابطه‌ی بین جسم و چهره فرد با خصایص و ویژگیهای روح
۴-۱۱-۷ هگل و تحلیل و برررسی عقل در حوزه‌ی فلسفه پدیدار شناسی
۴-۱۲ نگاهی به نامه‌هایدگر در باب اومانیسم
۴-۱۲-۱ نظریه هایدگر درباره سرچشمه اومانیسم
۴-۱۲-۲ نظریه هایدگر درباره‌ی نسبت بین متافیزیک و اومانیسم
۴-۱۲-۳ تفکر آینده در فلسفه‌ هایدگر
فصل پنجم : اومانیسم در دیدگاه روانشناختی
۵-۱ رفتار انسان منتج و متاثر از افکار اوست
۵-۲ نظریه‌ی کارل یونگ
۵-۳ نظریه‌ی آلفرد آدلر
۵-۴ نهضت انسان گرا از دید انجمن روانشناسان انسان گرای آمریکا
۵-۵ شرح حال و بررسی عوامل موثر در اندیشه‌ی کارل راجرز
۵-۵-۱ عقاید عمده‌ی راجرز
۵-۶ شرح حال و بررسی عوامل موثر در اندیشه‌ی ابراهام مزلو
۵-۶-۱ عقاید عمده‌ی مزلو
۵-۷ هدف از فکر کردن چیست
۵-۸ فروید فیلسوف بود یا روانشناس
۵-۹ برداشت فروید از ماهیت انسان
۵-۱۰ بیگانگی و توهم از دیدگاه فروید
۵-۱۱ ضمیر ناخودآگاه فروید
۵-۱۱-۱ احساسات ناخودآگاه
۵-۱۲ پیش درآمدی بر خود شیفتگی
نتیجه گیری
گزارش کار عملی
فهرست منابع


قیمت فایل : 13000 تومان | تعداد صفحات : 132 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]