دانلود تحقیق آزمایشهای روانشناسی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تحقیق آزمایشهای روانشناسی

Study psychology experiments

هدف :
تحقیقات نشان داده است که آگاهی از نتیجه موجب بهبودی یادگیری می شود. در کتاب اصول  روانشناسی مان امده است که برای کسب مهارتهای حرکتی لازم است که شخص بتواند نتیجه کار خود را ببیند. واقعیت این است که رفتار انسان در هر لحظه به طور ضمنی یا صریح تابع اطلاعاتی است که از یک موقعیت به دست می آید. اگر اطلاعات تغییر کند رفتار نیز تغییر می یابد. هدف آزمایش کنونی این بود که این قانون ساده را با دید تربیتی مورد مطالعه قرار دهیم. به عبارتی نشان دادن اینکه آگاهی از نتایج موجب بهبود عملکردهای جاری وعملکردهای بعدی می شود. در کتاب اصول روانشناسی مان درخصوص علل تأثیر مثبت آگاهی ازنتایج چنین آمده است:۱٫ آزمودنی عملی را که نتیجه بهتر داده است را تکرار می کند۲٫ آزمودنی خطاهای خود را تکرار می کند.۳٫ وضع نفسانی همراه با دقت وآگاهی در آزمودنی به وجود می آید که موجب بهتر شدن کار او می شود.
دراین آزمایش در مرحلۀ اول رفتار آزمودنی ازطریق اطلاعی که قبل از اجرای عمل در اختیار او قرار می گرفت تعیین می شد(ترسیم یک خط ۱۰سانتی متری). در مرحلۀ دوم بعد از اجرای هر عمل از کیفیت عملکرد خود آگاهی می یافت.مرحلۀ سوم نشان داد که تمرین صرف تأثیر کمتری بر یادگیری دارد. یادگیری بستگی به تشویق و تنبیه تمرینهای متوالی دارد. تشویق یا تنبیه عبارت خواهد بود از مقایسۀ نتایج مرحلۀ اول با نتایجی که از تکرار همان مرحله بدست آمده، با این تفاوت که مرحلۀ تکراری گاهی بعد از آگاهی از نتایج عملکرد و گاهی بدون اطلاع از آن آغاز می شود.

 

فهرست آزمایشات:
آزمایش ۱ تأثیرآگاهی از نتایج برعملکرد
آزمایش۲ اثر کار مضاعف و حواسپرتی بر کارآیی
آزمایش۳ اثر پس تصویری
آزمایش۴ تضاد و پس تصویرها
آزمایش۵ یادگیری از راه کوشش و خطا
آزمایش۶ منع قبلی
آزمایش ۷ جامعه سنجی
آزمایش۸ حرکت ظاهری
آزمایش۹ احساس سرما و گرما
آزمایش۱۰ تخمین زمان


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]