تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش

تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش

فایل تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش

تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش

مقدمه:
اینجانب کارشناس سنجش در اداره آموزش و پرورش هستم و هدف از نوشتن این نوشتار به تحریر درآوردن تجربیات و روش های سنجش و پیشرفت تحصیلی در مدارس می باشد .
از جمله فنون تعلیم وتربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست ، آشنایی با فنون ارزشیابی و سنجش نوین می باشد . ارزشیابی از یک سو به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم وتربیت مانند هدف ، برنامه ،روش و وسایل آموزشی و از سوی دیگر به عنوان روشی برای شناخت وهدایت فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود.
سنجش وارزشیابی یکی از ارکان اصلی وجدایی ناپذیر آموزش وپرورش است .بنابراین یکی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل معلمی داشتن دانش نظری ومهارت عملی در زمینه ارزشیابی است .
باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را بپیمایند.
در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش و پرورش فراهم می شود . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تـنگا تـنگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد.

نکات کلیدی :
سنجش و ارزشیابی – روش ها – تجربیات – راهکارها

فهرست مطالب
مقدمه: 2
نکات کلیدی : 3
تعریف ارزشیابی: 3
ارزشیابی در آموزش و پرورش تعاریف متعددی دارد. 3
انواع ارزشیابی: 4
وظایف و اختیارات دایره سنجش آموزش و پرورش : 5
بیان تجربیات 9
تجربیات در سنجش و ارزشیابی و تبیین آنها : 9
تجربه 1 : 9
اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 9
1. جدایی ناپذیری ارزشیابی ازفرایند یاددهی-یادگیری: 9
2- استفاده ازنتایج ارزشیابی دربهبود فرآیند یاددهی-یادگیری واصلاح برنامه ها وروشها. 10
3- هماهنگی میان هدف ها محتوا روش های یاددهی-یادگیری و فرآیند ارزشیابی: 10
4- توجه به آمادگی دانش آموزان: 10
5- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان: 10
6- توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها: 10
7- توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود (خود ارزشیابی): 11
8- ارزشیابی از فعالیتهای گروهی: 11
9- توجه به فر آیند های فکری منتهی به تولید پاسخ: 11
10- ( تاکید بر نو آوری و خلاقیت ): 11
11- تنوع روش ها و ابزار های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی: 11
12- استفاده از انواع ارزشیابی: 12
13- استقلال مدرسه ومعلم در فرآیند ارزشیابی: 12
14- اصل رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی: 12
15- اصل توجه به تفاوت های فردی: 12
16- ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی: 12
تجربه 2 : نحوه طراحی سوال حاصل تجربیات بنده 13
هفتاد اصل فنی در طراحی سوالات امتحانی 13
تجربه 3 : 20
توصیه هایی به دانش آموزان برای آمادگی در امتحانات : 20
تجربه 4 : تاثیر فناوری بر نظام آموزشی و ارزشیابی 22
1. تغییــــر در بصیــــرت افــــراد درون مدرســـه : 22
2. تغییــــر در فلسفـــــه یادگیـــــری و پداگـــــــــوژی : 22
3. تغییـــر در تدوین طــــرحها و خط‌مشـــــی ها : 23
4. تغییــــــر در تسهیلات و منــــابع اطلاعات : 23
5. تغییـــر در توانائیهای حـــرفه‌ای کارکنان مدرسه، بویژه معلمان : 23
6. تغییــــر در میــــزان مشارکت جامعــــه : 23
7. تغییـــــر در شیوه ارزیابـــی : 23
تجربه 5 : کاربردهای استفاده از فناوری های نوین تدریس 24
تبیین تجارب بنده درزمینه ارزشیابی در مدارس و چالش ها و مشکلات و انواع آن : 25
تحلیلی برارزشیابی تکوینی یا مستمر” اصول وقواعد آن: 25
تعریف 25
ارزشیابی تکوینی یا مستمر درنظام آموزشی : 25
هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر : 25
راهکارهای عملی برای اجرای ارزشیابی مستمر از فعالیتهای دانش آموزان: 27
شیوه های علمی اجرایی ارزشیابی تکوینی یامستمر: 28
2- استفا ده ازآزمونهای پیشرفت تحصیلی : 28
3- استفاده ازپرسش های شفاهی : 28
4- استفاده از سؤالات تشریحی به صورت تحلیلی- تبیینی و خلا صه نویسی: 29
5- انجام آزمایش : 29
6- مقاله فردی یا گروهی : 29
7- اندازه گیری مبتنی بر عملکرد: 30
8- نما یش : 30
9- مشاهده و استفاده از آن در ارزشیابی : 30
10- اظهار نظر های کتبی و شفاهی معلم درباره بهبود عملکرد دانش آموزو پرهیزازنمره: 31
11- دادن کارهای عملی به دا نش آموزان : ( portfolio) 32
12- مشارکت دادن دنش آموزان در ارزشیابی از خود یا دیگران : 32
13- روش یادداشت روزانه : 32
14- استفاده از آزمونهای عملکردی مدا د- کاغذی : 32
15- نمونه کار : 33
نظام نمره دادن در ارزشیابی مستمر : 33
نگاهی به ارزشیابی توصیفی و کاربرد آن در آموزش و پرورش مشکلات و چالش ها حاصل تجارب 33
تأکید بر نقاط قوت به جای رتبه بندی! 33
از ویژگی های سنجش و ارزشیابی مستمر می توان به موارد زیر اشاره کرد: 37
آشنایی با ستاد امتحانات در مدارس قابل استفاده برای مدیران و دبیران مدارس 38
ستاد امتحانات استان 38
اعضای ستاد امتحانات استان 38
توضیح : 39
وظایف ستاد امتحانات استان 39
٥- نظارت مستمر بر اجراي صحيح شيوه نامه ها و آيين نامه هاي آموزشي و حسن برگزاري امتحانات و عملكرد عوامل امتحاني 40
ارزشيابي تحصيلي 41
عوامل اجرايی 41
معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی 44
شرح وظايف : 44
معاون پشتيبانی استان 46
شرح وظايف : 47
کارشناس مسؤول سنجش و ارزشيابی تحصيلی دوره ی متوسطه استان 48
شرح وظایف : 48
کارشناس مسؤول بازرسی و پاسخگويي به شکايات 53
کارشناس مسؤول حراست 54
راهکارهای پیشنهادی و برنامه آینده به دبیران گرامی حاصل تجارب و نتیجه گیری: 55
منابع: 62


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 68 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]