تجربیات کارشناس بهداشت حرفه ای
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات کارشناس بهداشت حرفه ای

تجربیات کارشناس بهداشت حرفه ای

تجربیات کارشناس بهداشت حرفه ای

تجربیات کارشناس بهداشت حرفه ای

تحقیق ارتقای شغلی کارشناس بهداشت حرفه ای برای ارتقای شغلی

پیش گفتار :
اینجانب سال هاست در پست کارشناس بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت مشغول به خدمت می باشم . هدف از این تحقیق بیان تجربیات و اقدامات انجام شده توسط اینجانب در این سال های خدمت می باشد . ابتدا مقدمه ای در خصوص بهداشت حرفه ای در زیر بیان می نمایم .
بهداشت حرفه ای علمی است که از طریق شناسایی،ارزیابی وکنترل شرایط عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبت های پزشکی ،به حفظ ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین و بهسازی محیط های کار و کاهش مخاطرات شغلی کمک می کند .بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشور هاست که به عنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه در بهره وری و کیفیت محصولات ،انگیزش کار ، رضایت شغلی و کیفیت محصولات ، انگیزش کار ، رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد . در بهداشت حرفه ای همه مسایل بهداشتی- پزشکی و ایمنی پیشه های گوناگون مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد و همواره تلاش بر این است که از تاثیر سوء عوامل آسیب زا ، از عوامل فیزیکی گرفته تا عوامل شیمایی ، زیست شناختی و ارگونومیک بر افرد جلوگیری شود . در این رشته کوششها بسوی پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار جهت یافته اند زیرا باور بر این است که بیشتر بیماری های شغلی اگر درمان شدنی نباشد ،سخت درمان بوده و تا پایان زندگی گریبانگیر فرد خواهند بود .
هدف از خدمات بهداشت حرفه ای حفظ و ارتقاء سطح سلامتی شاغلین و پیشگیری از بیماری های ناشی از کار ، پیشگیری از معلولیت ها ، استفاده بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه شاغلین است این مهم میسر نمی شود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین ، آئین نامه ها و طرح های دردست اجرا وجود نیروی کار سالم ، بارور وبا انگیزه را تضمین نمائیم .
انسان از آغاز آفرینش ، به منظور استمرار حیات،به کارو کوشش مجبور بوده ودر این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروز به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از حد و بر پایی صنایع بزرگ ،استفاده از انواع ماشین آلات ،تجهیزات ،فرایندها، مواد شیمیایی و…امری گریز ناپذیر شده است. صنعتی شدن تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد. عواملی که جزء جدائی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تحدید می کنند . نیروی کار هر کشور ، به ویژه کشورهای در حال توسعه ، بخش پر اهمیت و سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شود . از این رو حفاظت و تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است . بی گمان اقتصادی شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکان پذیر نمی باشد.
به این ترتیب ، نظام علمی نوینی به نام بهداشت حرفه ای رو به تکامل گذاشت . امروز این علم تمام مسائل گوناگون پزشکی ، بهداشتی و ایمنی در هر پیشه را دربر می گیرد.
در بهداشت حرفه ای معمولاً اهداف درازمدت مورد توجه بوده و برای دستیابی به هدف ها ، همکاری تمام افرادی که به گونه ای می توانند در این امر با اهمیت نقش داشته باشند بایسته است . به این ترتیب ، گفته می شود که در بهداشت حرفه ای فعالیتها به صورت گروهی انجام می شود . افرادی که در این گروه به ایفای نقش می پردازند عبارتند از :

– پزشک طب کار
– کارشناس بهداشت حرفه ای
– مهندس ایمنی صنعتی
– کارشناس سم شناسی صنعتی
– متخصص ارگونومی

این افراد تمام مسائل مربوط به بهداشت حرفه ای را به صورت گروهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند. این گروه نه تنها مشکلاتی را که در اثر تماس با عوامل زیان آور محیط کار به وجود می آید بررسی می کنند بلکه سایر مسائل بهداشتی از قبیل پیشگیری از بیماری ها ، بهداشت عمومی محیط کار ، بهسازی محیط کار و … را نیز در نظر داشته واکاوی می نمایند.
هم اکنون در کشور ما بر اساس قانون کار ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشترکاً عهده دار ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به کارگران و کارمندان و اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای هستند . سازمان تامین اجتماعی نیز مسئول درمان و بیمه کارگران می باشد . به طور خلاصه ، برنامه های بهداشت حرفه ای عبارتند از :

الف ) برنامه های مربوط به بهداشت کار که شامل شناخت ، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور موجود در محیط کار و ارائه طرح های کنترل و بهسازی محیط کار می باشد .
ب ) برنامه های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان
پ ) برنامه های مربوط به حفاظت و ایمنی
ت ) ایجاد امکانات درمانی و کمک های اولیه
ث ) برنامه های مربوط به آموزش کارکنان

کلمات کلیدی :
بهداشت حرفه ای –وظایف و اقدامات – پیشنهادات و راهکارها

فهرست مطالب
پیش گفتار : 5
کلمات کلیدی : 7
مقدمه : معرفی حوزه کاری : 8
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای 8
نقاط قوت کاری بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای 12
نقاط ضعف کاری بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای 12
بیان تجربیات بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای : 13
تجربه 1 : انواع روش های بازرسی بهداشت حرفه ای 13
تجربه 2 : مراحل بازرسی از کارگاه ها که بنده رعایت می کردم : 14
تجربه 3 :ویژگی های بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای 17
شناسایی عوامل زیان آور 17
ارزیابی عوامل زیان آور 17
کنترل عوامل زیان آور 17
تببیین تجارب بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای : 18
عوامل زیان آور محیط کار: 18
الف – عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار : 19
صدا در محیط کار: 19
اثرات صدا بر روی انسان: 20
الف:نا شنوایی شغلی 20
پیش گیری از اثرات صدا: 20
روشنایی در محیط کار: 20
عوامل ارگونومیکی: 21
ارگونومی در محیط کار 21
عوامل شیمیایی در محیط کار : 22
مشخصات کلر : 22
موارد بهداشتی: 22
● علایم مسمومیت با کلر و نحوه تشخیص آن: 23
نحوه برخورد با بیمار مسموم: 23
قوانين كار مرتبط با بهداشت حرفه اي 24
نقش ایمنی و بهداشت حرفه ای در افزایش بهره وری واحد های صنعتی 29
عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی ازانجام امور محوله 35
عوامل موفقیت 35
اقدامات خاص بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای 39
کارهای خاصی که بنده به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای انجام دادم را در زیر بیان می نمایم : 39
2 – شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت 40
آموزشهای گذرانده 40
تقدیرنامه ها 41
شرکت در کارگاه های آموزشی 42
اقدام خاص 3 : ارزیابی نگرش دانش آموختگان بهداشتی درخصوص جایگاه شغلی آنها درنظام سلامت 43
روش بررسی: 43
یافته ها: 44
نتیجه گیری : 44
اقدام خاص 4 : ارائه راهکارهای ایمنی جهت کاهش سوانح و افزایش بهره وری در محیط کار 45
ویژگی های مشترک بهداشت و ایمنی در محیط کار 46
تاثیر بهداشت و ایمنی در محیط کار 47
شرایط بهداشتی و ایمنی خارج از محیط کار نیز دو دسته اند : 47
دلایل ایجاد حوادث : 48
کمیته های ایمنی و برنامه های آموزشی و انگیزشی 49
علل سوانح را می توان در دو گروه اصلی بشرح زیر قرار داد . 51
ارائه برنامه خاص برای آینده حاصل تجربیات بنده: 55
توصیه ها و پیشنهادات حاصل تجربیات 59
پنج پیشنهاد برای بهبود عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای 59
پیشنهاداول: خودتان را به مدیرتان معرفی کنید 59
پیشنهاد دوم : هدف خود را در محیط کاربطور واضح و روشن شرح دهید 59
ابزارهای کلیدی: 60
ابزارهای کلیدی: 60
خصوصیات مهم که باید به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای داشته باشید : 61
نکات کلیدی: 62
پیشنهاد سوم: راهکارهایی برای نیل به اهداف خود تدوین کنید 62
پیشنهاد چهارم: منابع اطلاعاتی به روز و قابل دسترس درمحل کار داشته باشید 62
پیشنهاد پنجم : به قلب محیط کار و میان کارکنان بروید 63
نتیجه : 64
منابع و مأخذ 65


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 65 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]