تجربیات هنر آموز حسابداری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات هنر آموز حسابداری

تجربیات هنر آموز حسابداری

فایل تجربیات هنر آموز حسابداری بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات هنر آموز حسابداری

تجربیات هنر آموز حسابداری

مقدمه ( ارزیابی کلی از وظایف ):
اینجانب مدت به تدریس رشته حسابداری در هنرستان مشغول می باشم . هدف از این تحقیق بیان تجربیات خودم در زمینه تدریس حسابداری می باشد . ابتدا مقدمه ای درباره اهمیت رشته حسابدرای در زیر بیان می کنم .
حسابداري در تمام دنیا ودر تمام مشاغل در هر مرحله وبا هر تعداد کارمند وشاغل نیاز مبرم بشر بوده و می باشد.
رشته حسابداري یکی از رشته هاي جهانی وضروري در هر جامعه بوده ولی هنوز از نظر کتبی که تدریس می شوند ساعت تدریس این کتاب ها وامکانات موجود هماهنگی با نیاز جامعه نداشته وپیشرفت چشمگیري وجود نیامده است واین رشته بیشتر در هنرستان اشباع شده است باید با توجه به پیشرفت تکنولوژي وتکنولوژي به وجود آمده در دیگر سطوح زندگی مردم تغییراتی را نیز در نحوه تدریس وفراگیري رشته حسابداري به وجود آوریم در ادامه بحث به معضلات موجود آموزش حسابداري می پردازیم.

کلید واژه :
روش های تدریس – تجربیات – راهکارها

معرفی کلی رشته حسابداری
مروری بر تاریخچه حسابداری :
علم حسابداری به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. حسابداری همراه سایر دانش های فنی در گذر زمان در پاسخ به نیازها ی گوناگون انسان رشد وتکامل یافته است.در قرون وسطی فرمانروایان مالیات را جمع آوری می نمودند.وظایف حسابداران تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروایان به منظور اخذ مالیات و سپس تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت مشغول بوده اند، جهت تعیین میزان سود یا زیان بوده است.هر چه جوامع بشری به پیشرفت های علمی وصنعتی دست می یافتند،نیاز به تخصص وتوسعه وتکامل حسابداری بیشتر میشد.انتشار کتاب پاچییولی “پدر حسابداری” باعث پیشرفت فن دفترداری دو طرفه در سراسر اروپا شد. از قرن چهاردهم تا کنون با شروع انقلاب صنعتی و با ورود سرمایه های شخصی و بوجودآمدن غولهای صنعتی، سیستم حسابداری از اهمیت خاصی برخوردار شد.

ماهیت حسابداری:
ما دردنیایی از اطلاعات مفید که هر کدام دارای اهمیت می باشند، روبروهستیم .اما این اطلاعات زمانی مطلوب هستند که به صورت طبقه بندی شده درآمده و به صورت گزارش تهیه شده وقابل استفاده مدیران وگردانندگان موسسات باشند.
حسابداری را زبان تجارت مینامند.زیرا با تکیه بر یک سری ضوابط و قراردادها سعی در به دست آوردن اطلاعات لازم برای حل مسایل مالی موسسه را دارد.حسابداری زبانی است که با ثبت و تجزیه وتحلیل اطلاعات اقتصادی افراد موسسات،سازمانهای دولتی و سایر نهادها مورد استفاده قرار می گیرد.برای توزیع صحیح منابع کمیاب مالی و استفاده از آنها لازم است تصمیم گیری های مناسب بر مبنای قابل اعتماد صورت پذیرد. به عبارت دیگر حسابداری حوزه ای خدماتی دارد که می تواند اطلاعات اقتصادی ومالی را به صورت گزارشهای مالی ارائه دهد.این بدان معناست که همه ی ما به نوعی در زندگی با اطلاعاتی برخورد میکنیم که جنبه اقتصادی دارندو برای تصمیم گیری نهایی باید به صورت عدد ورقم کنار هم قرار داده تا نتیجه بهینه بدست آید.
نظر به توسعه فراگير مؤسسات خدماتي ، توليدي و صنعتيِ دولتي و خصوصي در جامعه ، گسترش اطلاعات و وقوع رويدادهاي مالي مختلف ، نياز به حسابرسان ، كارپردازان و صاحبنظران امور مالي در سطوح مختلف روزافزون است. درپاسخ به اين تقاضا هنرستانهاي فنّي و حرفه ای مبادرت به تعليم و تربيت دانش آموزان مستعد در اين زمينه نموده اند.

فهرست مطالب
مقدمه ( ارزیابی کلی از وظایف ): 9
کلید واژه : 9
معرفی کلی رشته حسابداری 10
مروری بر تاریخچه حسابداری : 10
ماهیت حسابداری: 10
دانش آموزان واردشده به اين رشته لازم است: 11
تعاریف مفاهیم کلیدی : 12
تعريف روشهاي تدريس 12
تجربه چیست؟ 12
تعریف پیشنهاد 12
وظایف بنده به عنوان هنرآموز حسابداری 13
بیان تجربیات : 15
تجربه 1 : تشریح اهمیت حسابداری برای دانش آموزان : 15
تجربه 1 : توجه و نگاه به هنر آموزان به دید مساوی 15
تبین تجربه 3 : 16
تجربه 2 : دوری از عصبانیت 16
تبیین تجربه 2 : 16
تجربه شماره 2 : چگونه توانستم در دانش آموزان بی علاقه و سهل انگار حسی برای انجام تکلیف برانگیزیم. 16
تجربه 3 : تمرکزروی نقاط قوت دانش اموزان 18
تبیین تجربه 3 : 18
تببین تجارب بنده به عنوان هنر آموز حسابدرای : 19
● رویکرد یادگیری مشارکتی 20
● گروههای یادگیری 21
گروههای رسمی یادگیری مشارکتی 22
● گامهای اساسی برای کاربست یادگیری مشارکتی دروس حسابداری 22
۱) وابستگی متقابل مثبت 23
۲) مسئولیت (پاسخگویی) شخصی 23
۳) تعامل رودررو 24
۴( مهارتهای اجتماعی وکار با گروههای کوچک 24
۵( پردازش گروهی 24
● کاربست رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش حسابداری 25
هدف از مطرح ساختن این ابهامات عبارت است از این که: 26
بیان نکات ویژه حاصل تجربیات بنده در دروس حسابدرای 28
1 – آسیب شناسی رشته حسابداری 28
2 – مشکلات و چالش های بنده در تدریس دروس حسابداری 29
الف : کتابهاي درسی: 29
ب: استفاده از تجهیزات 29
ج : تدریس حسابداري 30
د : دوره کارورزي 30
3 – بعضی از مشکلات دانش اموزان در یادگیری حسابدرای از نظر بنده : 31
4- بررسی راهکارهاي انگیزهبخشی و هدایت هنرجویان حسابداري 32
ارائه الگو حاصل تجربیات بنده 33
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان حسابداري: 33
1. عوامل فردي: 33
2. عوامل خانوادگی : 34
– عدم اجراي صحیح هدایت تحصیلی پس از انقلاب در دانشگاهها و دبیرستانها: 34
– قوانین استخدامی کشور: 35
– عدم همکاري سازمانهاي دیگر با آموزش و پرورش: 35
3. عوامل آموزشی: 35
اقدامات خاص بنده به عنوان هنر آموز حسابدرای : 36
تلاش جهت بهبود دوره کارآموزی دوره حسابداری : 36
مقدمه ای بر دوره کارآموزی رشته حسابدرای 37
بیان مساله: 38
اهمیت مسئله: 38
هدف از انتخاب: 39
فرضیه: 40
فرضیه اول: 40
فرضیه دوم: 40
کارایی،اثربخشی 41
مفهوم کارایی از دیدگاه مارنیگفون امرسون: 41
مفهوم کارایی ازنظر سامنر سلینچتر: 42
کارایی فیزیکی: 42
کارایی تجارتی،مالی: 42
کارایی اجتماعی ،اساسی: 42
نظریه اثر بخشی سازمانی در مقابل نظریه کارایی: 43
عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری: 44
ارتباط کارایی با کارآموزی: 45
تعریف واژه ها و اصطلاحات: 45
1- درس کارآموزی: 45
2-کارآموز: 45
3-مربی کارگاه : 45
4-مربی ناظر: 45
5-مرکز کاری: 45
اهداف دوره کارآموزی: 46
شرایط انتخاب مراکز کاری(محل اجرای دوره ی کارآموزی) 46
شرح وظایف هنر جوی کارآموز: 47
نکات مهم در اجرای دوره ی کارآموزی: 48
رد یا اثبات فرضیه 49
نتایج: 51
پیشنهادات برای دوره کار آموزی حاصل این اقدام خاص بنده : 52
(توصیه به والدین): والدین چگونه می توانندبه هنرجوی خود کمک کنند؟ 52
)توصیه به هنرجویان):چه انتظاراتی از هنرجومیباشد؟ 53
توصیه به مربیان کارگاه:(وظایف کارفرمایان در قبال هنرجویان چیست؟) 54
توصیه به مربیان ناظر: 55
توصیه به هنرستانها: 56
ارائه راهکارها و پیشنهادات حاصل تجربیات بنده 56
راهنمای طراحی سوال در رشته حسابداری 56
روش های موفقیت در دوره کارآموزی حسابداری 58
روش های موفقیت در دوره کارآموزی حسابداری 58
اول تجربه بی نام خریداری کنید 58
دوم تغییر رویه ندهید 59
روش های موفقیت در دوره کارآموزی حسابداری 59
قدر دوره کارآموزی را بدانید 59
پیشنهاداتی جهت جذب هنرجو در رشته ي حسابداري: 60
پیشنهاداتی که در جهت کارایی پیشرفت در رشته حسابدرای 61
نتیجه : 62
منابع : 63


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 63 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]