تجربیات معاون پرورشی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات معاون پرورشی

تجربیات معاون پرورشی

فایل تجربیات معاون پرورشی بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات معاون پرورشی

تجربیات معاون پرورشی

مقدمه :
موضوع درس پرورشی مسائل دین است. وظیفه معاون پرورشی در این باب ،ترسیم وتبیین دین در دو بعد اعتقادی وعملی به نحو بازتر ،عملی تر وعمیق تر است واین درس در سنینی که سن حیاتی در پرورش دین واعتقاد دانش آموز محسوب می شود به کمک آموزه ها و آموزگاران دیگرحوزه دین آمده و به آن شاخ وبرگ و مفهوم ملموس تر وجهت دارترمی دهد.ما موضوع این درس را تنها دین می دانیم زیرا که چیزی از سوالات ونیازهای فکری وعملی انسان نیست که در دین بدان پرداخته نشده باشد . بهترین آبشخور و منبع تغذیه علوم جامعه شناسی و تربیتی و روان شناسی نیز دین است دردین نه چیزی از سوالات ونیازهای دنیوی واخروی بشر فروگذار شده [لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصیها]ونه به چیزی پرداخته شده که خارج از فایده وبهره باشد بنابراین رها کردن دین و روی آوردن به تکثرات واقوال ،مثال آب در کوزه بودن و گرد جهان گشتن است مهم ، تنها داشتن عزم وهمت برای غوطه ور شدن در این دریای بی کران وعمیق و به دست آوردن گنجینه ها ی ذی قیمت است.ممکن است گفته شود که موضوع درس پرورشی تنها دین نیست بلکه مسائل روان شناسی و فرهنگی و اجتماعی نیز در ان باید گنجانده شود خواهیم گفت که دین تبیانا لکل شی است و همه این ابعاد را نیز در بر دارد “چون که صد آمد نود هم پیش ماست”واصلا دین به تنهایی موضوعیت ندارد بلکه موضوع آن همین ابعاد متکثرعبادی،اعتقادی،فرهنگی، سیاسی،اجتماعی،تربیتی،سیاسی،اقتصادی و… است.
درس پرورشی را باید کلاس جبرانی و مکمل دروس دین و زندگی دانست که گاه بر حسب ضرورت ،بعضی مطالب ،تکراروتشریح وتفریع همان دروس است وگاه نیز مباحث ،جدید وتازه اند. پرورشی نسبت به درس دینی درسی آزاد وبازحساب می شود ومعلم علاوه بر آنکه خود آنچه را که مقتضای سن ونیاز دانش آموزیا خلا وکمبود دینی جامعه یا فرد است بیان می نماید به سوالات موجود در ذهن دانش آموز نیز توجه خاص داشته و به آنها پاسخ داده و محرک آنان در جهت ایجاد پرسش ونگاه متفکرانه به دین می شود .وظیفه مربی دین وپرورشی سخت از دیگر معلمان و آموزگاران است از آن جهت که او هم با اندیشه وهم با روح متربی سر وکار و هر دو را باید رشد و پرورش دهد پس کار در این فضا کاری دقیق وعمیق است زیرا که دین، دین دقیق وعمیقی است وهر چه حقایق عملی و اعتقادی آن در گوش متربی ومتعلم تکرار وزمزمه شود باز ناکافی است زیراغفلت ها ، تکثرات فکری وجاذبه ها ی بیرونی زود انسان را به وادی فراموشی وسستی سوق می دهند بنابراین یک مربی حقیقتاً اگر اهل درد و شفقت وعِرق دینی باشدمسلما خلا ونیاز ودر نتیجه فضای کار بسیار گسترده است.
محتوا وموضوعات مورد تدریس بر اساس نیاز وتوجه به رده سنی انتخاب می شوند (البته اختلاف سن تکلیف بین دختران و پسران ایجاب دیر تر یا زودتر بیان کردن برخی مسائل واحکام را دارد که بعدا بیان خواهد شد) درفضای تربیت وآموزش دین هر سنی اقتضای یک نوع تربیت یا تعلیم را دارد در مقطع ابتدایی وسنین پایین این آموزش بیشتر مربوط به اصول دین ومسائل پایه ای اعتقادی ودر رده بالاتر بیشترمربوط به بحث احکام می شود زیرا ابتدا باید فکر، الهی وفطرت ،زنده شود بعد عمل به ظهور ونمود برسد اول ایمان شکل می گیرد وبعدعمل صالح محقق می شود.
هدف از نوشتن این نوشتار بیان تجربیات خودم در طی سال های زیاد معاونت پرورشی در مدارس می باشد .

کلمات کلیدی :
تجربیات معاونت ـ روش ها کار ـ راهکارها برای معاونت پرورشی

حدود و اختیارات و وظایف مربی پرورشی :
کار معاون پرورشی ،تدریس؛ آن هم فقط در حوزه دین ،وکار معاون پرورشی انجام فعالیتهای دینی وفرهنگی خارج از کلاس است در آیین نامه برای معاون پرورشی دو وظیفه ذکر شده یکی فعالیتهای پرورشی ودوم معاضدت ومعاونت در امور آموزشی . مسلم است که وظیفه اصلی وابتدایی معاونت پرورشی کار پرورشی است ووارد شدن در حیطه معاونت آموزشی در صورتی است که وقت وفرصت اضافه ای وجود داشته باشد .در حوزه امورپرورشی ،معاون ومربی با همفکری هم امور را پیش می برند ولی اجرای کار بر عهده معاونت است معاونت موظف به اجرای بخشنامه ها ی پرورشی است ولی در این خصوص اگر مربی نیز دارای وقتی اضافه تر از کلاس در قالب فعالیت پرورشی باشد دراجرای بر نامه ها وبخشنامه هاوطرحهای دینی وفرهنگی خارج از کلاس نیز مساعدت می کند.
متاسفانه در بعضی مدارس تنها کاری که معاونین پرورشی انجام نمی دهند وظایف پرورشی است و از عنوان پرورش فقط نام آن را یدک می کشند پرداختن به فعالیتهای آموزشی نباید مانع از توجه به فعالیت و وظیفه اصلی شود.همچنین گاه کتابهایی از سوی سازمان برای تدریس به مربی پرورشی تحمیل می شود که یا کم محتوا یند یا خارج از فضای فرهنگی ودینی اند مثلا کتب مربوط به مهارتهای زندگی یا تحصیلی کتابهای خوبی اند اما مربوط به کلاس پرورشی نیستند بلکه مرتبط با مربی مشاوره است در ثانی بسیاری از مشکلات روحی وروانی مثل ترس و عصبانیت و استرس و مشکلات ارتباطی و …. که در این کتابها بحث شده ومی خواهیم که از راه کلاسیک وادا واطوار آنها را درمان کنیم از راه تقویت دین و پرورش ایمان و اعتقاد سریعتر درمان می یابند هیچ مرض روحی نیست که در مان آن در دین موجود نباشد و البته تجربه مولف موید عدم استقبال دانش آموزان از این کتب و محتواهای آنهاست استقبالی که دانش آموزان از آموزه های دینی می کنند قابل قیاس با آموزه های دیگر نیست.
مسلما اگر یک مربی، دلسوز و ودر عین پخته و عالم باشد آن قدر در بعد دین خلا برای آموزش و بیان و کار کردن هست که دیگر جایی برای مباحث دیگر باقی نمی ماند.

فهرست مطالب
مقدمه : 7
کلمات کلیدی : 8
حدود و اختیارات و وظایف معاون پرورشی : 9
شرح وظایف معاونین پرورشی مدارس 10
خصوصیات معاونان پرورشی: 12
کلاس پرورشی: 13
وظیفه دانش آموز: 13
قوانین کلاس: 13
بیان تجربیات 14
تجربه1 ـ شروع به کار و خاطره از آن 14
تجربه 2 و تببین آن :ختم زیارت عاشورادر40روزبا40یارهمراه 15
اهداف این طرح: 15
تجربه 2 و تبیین آن: معرفی کتاب ومتن های ادبی جهت استفاده در ایام الله ومناسبت ها 16
تجربه 3 : آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم 17
تجربه 4 : تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر : 17
تجربه 5 : برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی 18
تجربه 6 – تعاریف و کلیات و تجربیات 19
راهکارها و پیشنهادات به سایر معلمان حاصل از تجربیات : 22
نکات مربوط به تدریس پرورشی: 22
روش های به کار گیری پرورشی در مدارس پیشنهادات حاصل از تجربیات : 28
گامهای موثر در امورتربیتی 28
رفتارهاي كليشه اي ممنوع 30
اقدامات و روش ها ی که برای دانش آموزان مفید است : 36
روشهای ایجاد انگیزه برای دانش اموزان در مدرسه 36
فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان 36
انگیزه چیست؟ 36
تعریف انگیزش: 36
تأثیر انگیزش بر یادگیری 37
ده روش برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان 37
تحلیلی بر تجربیات در زمینه انتخاب شوراهای مدارس 44
حضور پر شور شورا در مدرسها ونقشی کم رنگ 44
روش های توصیه شده به همکاران برای اجرا در مدارس حاصل از تجربیات 46
روشهای ایجاد شادابی ونشاط در مدرسه وایجاد انگیزه در دانش اموزان 46
چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس 50
چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس 50
شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس 51
شاداب سازی محیط مدارس 52
ایجاد نشاط برای دانش آموزان: 55
راهکار آینده و ارائه برنامه 57
شیوه کارگروهی مربیان 57
نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای آینده 62
منابع و ماخذ: 67


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 67 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]