تجربیات مشاور مدرسه برای ارتقای شغلی عالی و خبره
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات مشاور مدرسه برای ارتقای شغلی عالی و خبره

تجربیات مشاور مدرسه برای ارتقای شغلی عالی و خبره

فایل تجربیات مشاور مدرسه برای ارتقای شغلی عالی و خبره بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات مشاور مدرسه برای ارتقای شغلی عالی و خبره

تجربیات مشاور مدرسه برای ارتقای شغلی عالی و خبره

مقدمه :
انسان تنها موجودي است که با همنوعان خودبه تبادل نظر مي پردازد وبراي شناخت وحل مشکلات خود با آنان مشورت وازراهنمايي آنان استفاده مي کند .راهنمايي ومشورت درطول زندگي آدميان مطرح بوده وآنان باکساني که مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت مي کرده اند .باتوسعه علوم انساني ورشدعلوم رفتاري به راهنمايي ومشاوره به عنوان شاخه اي مستقل ازعلوم رفتاري توجه شد. امروزه راهنمايي ومشاوره به صورت حرفه اي ياورانه براي کمک به افرادي است که دررشد،سازگاري ،تصميم گيري،روابط خانوادگي،مهارتهاي اجتماعي وشيوه زندگي مشکلاتي دارند ومشاوره به اين افراد کمک مي کند تاراه حل مناسبي براي مشکلات بيابند.
در سالیان دراز طول عمر آموزش و پرورش، مشاوران و معلمان همه بر آن بوده اند به راه و روش­های بهینه­ای دست یابند که حاصل آن یادگیری دلخواه و مطلوب از جانب یادگیرنده باشد. متخصصان تعلیم و تربیت به ویژه برنامه ریزان درسی، پیوسته به دنبال راه حل­هایی بوده­اند که چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی و عملی، موفقیت دانش آموزان را تأمین و تضمین کنند.
نقش راهنمایی (مشاوره) در آموزش و پرورش مترادف با تعلیم و تربیت و آسان کننده جریان آن است. در واقع، امر هدایت راهنمایی تحصیلی می­تواند در جهت شناخت دانش آموز و محیط و استفاده بهینه از توانمندیهای هر یک، متمرکز باشد. لذا ضرورت راهنمایی به موقع و توأم آگاهی و بصیرت، بویژه در دنیای کنونی و در کشورهای رو به توسعه­ای چون کشور ما، بیش از بیش حساس می­شود. بدین دلیل بررسی روند هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور و ارزیابی ملاک­های آن ضروری به نظر می­رسد. به طور کلی، افت تحصیلی موجود در مدرسه نداشتن علاقه لازم به رشته تحصیلی، ضرورت بررسی نقاط ضعف و قوت و شناخت تنگناها، از مواردی هستند که اهمیت بررسی هدایت تحصیلی را در مدرسه دو چندان می کند.
عمده­ترین هدف نظام آموزشی، هدایت تحصیلی دانش آموزان در مسیری است که با پیمودن آن، نیازهای جامعه از یک سو و نیازهای فردی دانش آموزان، از سوی دیگر برطرف می شوند. مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی با ویژگیهای شخص دانش آموزان و نیازها و مقتضیات جامعه، بخشی از فرآیند برنامه آموزشی را به هدایت تحصیلی اختصاص داده­اند و بر این باورند که از طریق اجرای طرح هدایت تحصیلی، می توان به راهنمای تحصیلی شایسته دست یافت و هدف مطلوب نظام آموزشی کنون را تحقق بخشید.
هدف از نوشتن این تحقیق ارائه تجربیات کاری بنده به عنوان مشاور در مدرسه بوده و امیدوارم که مورد استفاده همکاران گرامی قرار گیرد .

نکات کلیدی :
مشاوره – تجربیات راه حل ها

فهرست مطالب
مقدمه : 7
نکات کلیدی : 8
شرح وظایف مشاوران در دبیرستانها/ هنرستانها 9
الف- در ارتباط با دانش آموزان 9
ب – درارتباط با همكاران 10
ج – سایر وظایف اداری 11
تجارب و تبیین و روش درمان : 13
تجربه شماره 1 : خجالتی بودن بیش از حد دانش آموز 13
تجربه شماره 2 : عادت کودک به برداشتن مخفیانه پول از کیف یا جیب پدر و ماد ر 14
روش مشاوره ای : 14
تجربه 3 : گذاشتن یک صندوق ارتباط با مشاور در مدرسه : 15
تجربه 4 : تابلو اعلانات مدرسه 15
تجربه 5 : مشاوره ی سوالات مبهم 15
تجربه شش : مشکلات علی 16
ضرورت فعالیت های مشاوره ای در مدارس: 22
مشاور در امر آموزش و پرورش دو نقش ایفا می کند: 23
نقش مشاور در امور تحصیلی: 24
عمده ترین اهداف هدایت تحصیلی توسط مشاوران: 25
عناصر برنامه مشاوره مدرسه 26
الف) پیشگیری 26
ب) مداخله 26
چالشهای و مشکلات پیش روی مشاوره در دوره ی عمومی و متوسطه در ایران 27
1-تازگی امر مشاوره در ایران و حتی در جهان 27
2-وارداتی بودن این امر در کشور 28
3-ایست علمی و حرکتی در منابع وارداتی 28
چالشهای موجود در مشاوره دانش آموزان در سه مقطع 29
بیشتر نیاز های این گروه سنی را می توان به 5 دسته کلی تقسیم نمود : 29
نیاز به والدین 29
گروه همسالان 30
نياز به بازي 30
نيازهاي غذايي 31
آموزش و يادگيري 31
رقابت در دانش آموزان – خوب یا بد؟ ( نتایج تجربیات بنده ) 32
نکات مورد توجه مشاوران : 37
1-عدم قضاوت در خصوص رفتارهای نوجوان 38
2-مطالعه در خصوص علاقه مندی های نوجوان 38
3-مطالعه برای آمادگی برای پاسخ به سوالات نوجوان 38
4-مطالعه در خصوص فرهنگ ،‌آداب و رسوم ،‌اقتصاد و … محیط اجتماعی نوجوان 38
5-آشنایی با آسیبهای اجتماعی شایع منطقه 39
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل وکاهش افت تحصیلی 39
راهکارهای پیشنهادی برای مدیر در حیطه ی دانش آموزان 39
راه کارهای پیشنهادی برای مدیر مدرسه در حیطه ی معلمان 40
راهکارهای پیشنهادی برای معاون مدرسه 40
راهکار های پیشنهادی به معلمان 41
راهکارهای پیشنهادی به مشاور 41
پیشنهادات به دانش آموزان برای مطالعه کنکور : 42
جمعبندی و نتیجهگیری: 47
پیشنهادها: 47
منابع و مآخذ: 50


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]