صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تجربیات مدون ارتقا شغلی الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

تجربیات مدون ارتقا شغلی الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

تجربیات مدون ارتقا شغلی الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

بخشی از متن:
اصطلاح تدریس، اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد، اکثر معلمان و مجریان برنامه های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند. برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درک مفاهیم تربیتی به حدی است که بسیاری از کارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه آموزی را یکی تصور می کنند وبه جای هم به کار می برند. این مفاهیم اگر چه ممکن است در برخی جهات وجوه مشترک و در هم تنیده داشته باشند، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند.

فهرست مطالب:
تقسیم بندی روش تدریس
چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس
تعریف تدریس
روش های نوین تدریس
روش کنفـرانس (گرد هم آیی)
روش شاگـردـ استـادی
روش چند حسی (مختلط)
روش حل مسئلـه
روش پــروژه ای
شیـوه سخنرانی
شیوه بازگویی
شیـوه پـرسش و پاسخ
شیوه تمرینی
شیـوه بحثی
شیـوه نمایشـی
شیـوه آزمایشی (روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل)
شیـوه گـردش علمـی
استفاده از منابـع دیداری و شنیـداری
الگـوی کاوشگری به شیوه حقوقی
الگـوی آموختن کنترل خود
الگــوی ایفای نقش
روش کارگاهـی
روش سخنـرانی
سمینـار
کنفـانس
مپـوزیـوم
روش تدریس کارگاهـــــی
مـرحله ارایه درس کـوتاه
مرحله فعالیت و کار
مرحله مشارکت
مرحله درسی کوتاه و فشرده
مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی
مرحله مشارکت و جمع بندی:
الگوی دریافت مفهوم
مراحل تدریس الگوی تفکر استقرایی
الگوی یادسپاری
الگوی رشد عقلی
انتقال از طریق بررسی استدلال دانش آموزان
الگوی کاوشگری علمی
الگوی تدریس غیر مستقیم
الگـوی بدایع پــردازی (افزایش تفکـر خلاق)
مراحل تدریس الگو
الگوی آگاهی یابی
الگوی دیدار در کلاس درس
پیگیری رفتاری از طریق سنجش رفتارهای جدید ایجاد شده در دانش آموزان
الگوی پژوهش گروهی (تفحص گروهی)
الگوی آموزش آزمایشگاهی
الگوی کاوشگـری علوم اجتماعی
الگوی یادگیـری در حد تسلط آمـوزش مستقیم
(نظـریه اجتماعی یادگیـری)
الگوی آمـوزش برای رشد مفهـوم و مهارت
۱- الگوی نظریه و عمل
۲- شبیه سازی که از توصیف موقعیت های زندگی ایجاد می شود
ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش
گفت وگوی درونی
گفت وگو با دیگر دانش آموزان
مشاهده
تجربه عملی
استفاده از الگوی تجربه و گفت وگو
توسعه روش های تدریس
یادگیری استدلالی
روش تدریس
گفت وگوی درونی
گفت وگو با دیگر دانش آموزان
مشاهده
تجربه عملی
استفاده از الگوی تجربه و گفت وگو
توسعه روش های تدریس
یادگیری استدلالی
تحلیل عملکرد معلم از طریق تدریس خرد،معلمان جوان و دانشجو معلمان
تجربیاتی از تدریس همکاران
الگوی تدریس
الگوی گانیه
راهکاری مناسب برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درآموزش زیست شناسی
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی
بیان مسئله
هدف تحقیق
سوالهای تحقیق
تعاریف
مقایسه ی اندازه گیری،آزمودن،سنجش،وارزشیابی بایکدیگر
تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
روش تهیه ی هدفهای آموزشی دقیق
انتخاب هدفهای رفتاری مناسب برای گنجاندن در آزمون
جدول مشخصات آزمون
منابع

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم تربیتی و دبیران
در قالب فایل word و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : docx

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]