تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

فایل تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

مقدمه :
اینجانب سالهاست به تدریس دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی در مقطع متوسطه مشغول هستم . در این همیشه سعی کرده ام به بهترین نحو ممکن دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی را به دانش آموزان آموزش دهم .
در این مدت تجارب زیادی از نحوه یادگیری و یاددهی به دانش آموزان بدست آورده ام . به عقیده بنده قرار دادن تجارب خود در اختیار دیگران و همچنین استفاده از تجارب دیگران با عث پیشرفت زیادی در امر بهتر یاد دادن به دانش آموزان می شود .
در ابتدا مقدمه ای بر چرائی یادگیری درس علوم اجتماعی در دوره دبیرستان و مخصوصا درس مطالعات اجتماعی که در سال اول دبیرستان مشترک می باشد می پردازیم .

فهرست مطالب
مقدمه : 7
ابتدا با طرح یک سوال که یک دانش آموز پرسید از بنده شروع می کنم : 7
نکات کلیدی : 9
تعریف واژگان کلیدی : 9
تجارب تدریس : 9
تبیین تجربیات : 9
ارائه راهکارها : 9
مطالعات اجتماعي چيست؟ 10
شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی در دوره دبیرستان 10
بیان تجربیات تدریس : 13
تجربه 1 : استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی 13
تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی : 13
تجربه 2 : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس مطالعات اجتماعی : 14
تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در س مطالعات اجتماعی : 14
تجربه 3 : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری مطالعات اجتماعی : 14
تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : 15
تجربه 4: نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان : 15
تبیین تجربه نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان : 16
تجربه 5 : 16
ارزش قائل شدن برای دانش آموزان و یاد دادن ان به دانش آموزان : 16
مطالعات اجتماعی و اهمیت آن (این مطلب حاصل تجربیات و مطالعات زیادی که در زمینه علوم اجتماعی انجام دادم می شود ) : 17
اهميت آموزش مطالعات اجتماعي: 17
به طور كلي، مطالعات اجتماعي برنامه اي است كه در آن محاسن زير قابل مشاهده است: 18
مقصد آموزش مطالعات اجتماعي: 18
رابطه مطالعات اجتماعي با ساير علوم: 18
تاريخ و مطالعات اجتماعي: 19
جغرافيا و مطالعات اجتماعي 19
اقتصاد و مطالعات اجتماعي 19
انسان شناسي و مطالعات اجتماعي 20
علوم سياسي و مطالعات اجتماعي 20
جامعه شناسي و مطالعات اجتماعي 20
هدف هاي كلي آموزش مطالعات اجتماعي: 21
الف:قلمروشناختي 21
ب) قلمرو نگرشي 21
ج) قلمرو مهارتي 22
راهکارهای تدریس حاصل از تجربیات بنده در تدریس دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره دبیرستان : 22
روش توضيحي : 22
شيوه پرسش و پاسخ : 23
شيوه بحثي : 23
شيوه نمايشي: 23
مراحل اجراي روش نمايش: 24
الگوي ايفاي نقش: 24
روش کارآیی تیمی : 24
الگوي تدريس اعضاي تيم : 26
روش بارش مغزی: 27
قوانین بارش مغزی: 27
الگوی ساختار بندی: 28
الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی : 29
تجارب در زمینه جذاب کردن کلاس و جلوگیری از خستگی دانش آموزان در زمان تدریس دروس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی : 30
راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آموز حاصل تجربیات بنده در تدریس : 38
پیشنهادات به دبیران مطالعات اجتماعی در طراحی سوال چند گزینه ای حاصل تجربیات بنده : 45
پیشنهادات تدریس بهتر دروس مطالعات اجتماعی دبیرستان به دبیران 46
نتیجه گیری 48
منابع : 49


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]