تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی

تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی

فایل تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی

تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی

مقدمه :
معلمی حرفه ای متشکل از دانش و مهارت های گوناگون است . یک معلم باید برای تدریس مطلوب ، همزمان مجموعه ای از دانش ها را به طور هنرمندانه در هم بیامیزد تا در مسیر ترکیب و بکارگری آنها تدریسی اثر بخش طراحی و در کلاس درس ارائه کند. اهداف آموزشی بر اساس چنین فعالیتی امکان تحقق می یابند . در واقع حرفه ی معلمی با تعامل مفهومی طیف متنوعی از دانش ها شکل می گیرد . در عصر جدید که معلم و دانش آموز در اقیانوسی از اطلاعات غوطه ورند ، معلم نقش سکان داری را دارد که کشتی و عوامل آن را به سمت مطلوبی هدایت می کند.
هایم گینوت (استاد تعلیم و تربیت کودک و نویسنده کتاب را بطه ی معلم و دانش آموز )
می گوید:
{من به این نتیجه ی قاطع رسیدم که عامل تعیین کننده ی کلاس ، من هستم . این روش شخصی من است که این جو را بوجود می آورد . حال و هوای کلاس را روحیه ی روزانه ی من می سازد. من به عنوان معلم قدرتی دارم که می توانم زندگی شاگردانم را شیرین و تلخ کنم ، می توانم تحقیر یا تمسخر کنم ، صدمه بزنم یا درمان کنم ، روی هم رفته این پاسخ من است که تشدید یا تخفیف یک بحران ، و انسان یا نا انسان شدن یک کودک را معین می کند}.
معلم به عنوان هدایت گر باید نیاز محصل خود را بشناسد و بر اساس آن کلاس درس را اداره کند.
رالف تایلر (1970) می گوید { اگر برنامه ها و سایر فعالیت های مدرسه با توجه به رغبت های محصلان تنظیم شوند در این صورت دانش آموزان به طور فعال در آنها شرکت می کنند و در نتیجه نه تنها بهتر و آسانتر یاد می گیرند بلکه می آموزند که چگونه خود را با شرایط مدرسه وفق دهند}.
درس علوم تجربی ، درس یادگیری بعضی از دانشها برای استفاده عملی بهتر در زندگی است . بنابراین . بخش تئوری باید به گونه ای با بخش عملی آمیخته شود که هم قوه ی جستجو گری را در دانش آموزان شکوفا نماید و هم دانستن و کشف مجهولات را برای آنها نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند به آنها بیاموزد .

کلمات کلیدی :
تدریس – تجربیات – راهکارها

فهرست مطالب
مقدمه : 8
کلمات کلیدی : 9
وظایف دبیر علوم تجربی 10
تجربیات و تبیین آن : 12
تجربه 1 : تجربه موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی راهنمایی 12
فواید این روش چیست ؟ 13
تجربه 2 و تبیین آن : 14
یک تجربه آموزشی در درس علوم تجربی در مقطع راهنمایی 14
قسمتی از داستان کشور زیبای بدن برای استفاده همکاران 15
تجربه 3 و تبیین آن : 16
استفاده از پاورپوینت برای تدریس بهتر علوم : 16
تجربه 4 : 16
استفاده از نوارهای و سی دی های تصویری آموزشی : 16
تجربه 5 : 16
توجه به دانش اموزان ضعیف تر : 16
چند پیشنهاد در زمینه تدریس علوم تجربی 17
پیشنهادات مطرح شده همکاران در زمینه تدریس علوم تجربی : 17
نمونه ای از تکالیف نوروزی علوم 19
ویژگیهای دبیرعلوم تجربی(کلاس بهتربادبیرعلوم بهتر) ( ویژه ی همکاران فرهنگی ) 20
*ارتباط نيكوبا ديگران ومهارت هاي كارتيمي 23
به کار گیری روش پودمانی در تدریس علوم تجربی 26
مزایای روش پودمانی 31
محدودیت ها 32
یک تجربه عملی در زمینه تدریس علوم تجربی راهنمایی 33
روش های فعال سازی انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی در دوره راهنمایی 33
خلاصه ی یافته های اولیه بنده 36
انتخاب راه حل جدیدو موقتی و پیشنهاد 41
چگونگی اجرای راه حل جدید 42
گردآوری اطلاعات شواهد(2) 43
تجدید نظردرروش های انجام گرفته واعتبار بخشی به آن 43
نتایج این تجربه کاری 44
نمونه دیگر از تجربه عملی بنده در تدریس علوم تجربی و تبیین آن 46
چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ 46
بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود: 46
شیوه گرد آوری اطلاعات (شواهد 1 ) 47
تجزیه وتحلیل داده ها 48
نظرات همکاران: 48
نظرات دانش آموزان : 49
اجرای راه حل جدید : 50
روش تدریس : 51
ارزشیابی 53
اولین ازرشیابی کلاس: 54
گرد آوری اطلاعات (شواهد 2 ) 56
ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی : 58
نتایج حاصل از این تجربه 59
ارزشیابی درس علوم تجربی دوره ی راهنمایی حاصل از تجربیات 60
الگوهايي براي ارزشيابي توسعه يافته 65
پیشنهادات به دبیران علوم تجربی حاصل از تجربیات بنده : 69
روش تفحص گروهی در درس علوم تجربی (روشی برای آموزش مفهوم سازمان بندی در انسان) 73
روش تفحص گروهی دردرس علوم تجربی(سلول-بافت-اندام …) 73
چند روش تدریس پویای علوم تجربی بر اساس آموزش فعال علوم ازنیاز تا عمل 76
1- تدریس بخش دنیای زنده بصورت گروهی با شرکت در یک پیک نیک . 76
چند پیشنهاد برای تدریس علوم تجربی 82
راهکارهای مناسب و اجرائی در تدریس علوم تجربی 86
فعالیت های پیشنهادی حاصل از تجربیات: 93
پیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر درس علوم تجربی: 94
کلام آخر : 96
نتیجه گیری 97
منابع : 98


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 98 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]