تجربه مدیر مجتمع رتبه خبره و عالی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربه مدیر مجتمع رتبه خبره و عالی

تجربه مدیر مجتمع رتبه خبره و عالی

فایل تجربه مدیر مجتمع رتبه خبره و عالی بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربه مدیر مجتمع رتبه خبره و عالی

تجربه مدیر مجتمع رتبه خبره و عالی

مقدمه
مجتمع آموزشی و پرورشی به مجموعه ای از واحدهای آموزشی و پرورشی دولتی همجوار در یک منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش اطلاق میشود که به طور متوالی و پیوسته و با مدیریت واحد در تمام دوره های تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) و در یک جنسیت برابر فعالیت می کند .
ارکان مجتمع : 1- مدیر مجتمع 2- معاون آموزشی 3- نماینده شورای معلمان 4- نماینده انجمن اولیاء 5- مشاور 6- معاون پرورشی
مدیر مجتمع بعنوان رهبرآموزشی و پرورشی و نماینده آموزش و پرورش از سوی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه انتخاب و برای مدت 5 سال منصوب می شود . مدیر مجتمع نسبت به کلیه ی امور مجتمع و مدارس تابعه آن مسئولیت یکسان دارد .

مدیر مجتمع با استفاده از تخصص ودانش مدیریت و تحربیات کاری در محیط مدارس باید اصل قاطعیت را در نظر داشته و به ان عمل نماید. تدبیر استفاده از قاطعیت به توانمندی و مهارتهای مدیر اموزشگاه برمی گردد. در مسایل انضباطی دانش اموزان و همکاران ،این قاطعیت مدیر می باشد که فضای مناسب برای رعایت مقررات ونظم را بوجود می اورد . البته این اصل منافاتی با روابط انسانی نخواهد داشت زیرا حتی در روابط انسانی نیز حریم ومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعایت می کنند.اصل فاطعیت در حقیقت مرحله اجرایی فعالیتای میر آموزشگاه خواهذ بود.پذیرفتن شخصیت مدیر باعث تاثیر بیشتر رفتارهای وی واصل قاطعیت در بین همکاران و دانش اموزان میگردد. در مسایل اموزشی وپرورشی نیزنوع رفتار مدیر باید مصصم بودن و مقید بودن را برساند. اگر رفتارهای مدیریتی در شخص درونی شود بازتاب آن پذیرفتن شخصیت مدیر و محکمی تصمیم گیری های وی خواهد بود.
یک مدیر مجتمع باید رابطه مناسب با دانش آموزان و معلمین و مدیران داشته باشد همه چیز را به خوبی مدیریت کند . باید بفکر برنامه ریزی مناسب برای آموزشگاه ها باشد و امکانات خوبی برای آن ها فراهم کند .
در این نوشتار قصد دارم گوشه ای از تجربیات خودر را در زمینه مدیریت مجتمع بیان کنم . امید است پیشرفت اندکی در روند مدیریت مدارس حاصل شود .

نکات کلیدی :
مدیر مجتمع – تجربیات – راهکارها

فهرست مطالب
مقدمه 6
نکات کلیدی : 7
وظایف و اختیارات مدیران مجتمع های آموزشی 7
تجربیات : 15
برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان 15
تجربه 1 : کنترل ونظارت : 15
تجربه 2 : ارایه تغذیه سالم : 15
تجربه 3 : نظارت برنظافت سرویس های بهداشتی : 16
تجربه 4 : حضور مدیر و معاون و مشاور در بین دانش آموزان 16
تجربه 5 و تبیین آن : 16
راههای ایجاد پویایی و نشاط در فضای فیزیکی مدرسه 16
تجربه 6 : گرد آوری آخرین اطلاعات در مورد دانش آموزان : 17
تجربه 7 : برگزاری جلسات مشاوره گروهی با دانش آموزان: 18
تجربه 8 : شیوه های مختلف تشویق دانش آموزان که در مدارس تابعه با همکاری همکاران به کار میبردم: 19
1 – ارائه برگه تشویق به دانش آموزانی که عملکرد بهتری در بین مدارس دارند: 19
2 – معرفی دانش آموزان برتر اخلاقی و درسی در بین مدارس : 20
3 – دادن مسئولیت به دانش آموزان مشکل دار 21
چند نمونه از عوامل موثردربالا بردن کارایی فضاهای آموزشی حاصل تجربیات بنده به عنوان مدیر مجتمع 21
معایب مجتمع های آموزشی وپرورشی: 22
تبیین تجربیات : 23
اصول مهم درایجاد روابط حسنه از سوی مدیر مدرسه حاصل تجربیات بنده به عنوان مدیر مدرسه و مدیر مجتمع 23
قوانین و فنون کلی در روابط حسنه 24
قانون دوم : قانون ناگزیری (چاره نداشتن) 25
قانون سوم : قانون دوری از جدال و ستیزه 25
راه ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان 25
تأثير فضاي آموزشي بر فرد 25
مدیر و تصمیم های اقتصادی در مدرسه حاصل تجربیات بنده در مدیریت مدارس و مدیرت مجتمع 26
گام اول: تعریف مسئله 27
گام دوم: کسب اطلاعات دقیق مسئله 27
گام سوم: مقایسه ی گزینه ها 29
مدیریت برخورد با دانش آموزان در مدارس 29
رابطه بنده به عنوان مدیر مدرسه با معلمین و همکاران مدیر و معاون مدارس تابعه: 32
احترام به شخصیت معلمین : 32
توجه به مشکلات معلمین : 33
توجه و احترام به عقاید معلمان : 33
تشکیل جلسات ملاقات با معلمان : 34
تشویق به فعالیت های اجتماعی 34
به وجود آوردن شرایط راحت و جذاب در محیط کار 35
داشتن رفتار متناسب و آمیخته با احترام نسبت به معلمان 35
● وظایف اساسی مدیریت آموزشی از نظر بنده 36
۱) تصمیم گیری: 36
۲) نیاز سنجی و برنامه ریزی: 36
۴) آموزش و آماده سازی نیروی انسانی: 36
۵) انگیزش: 37
۶) برقراری روابط انسانی: 37
۷) نظارت و کنترل: 37
۸) ارزشیابی و پاداش: 38
● رموز مدیریت موفق از نظر بنده در مدارس: 38
پیشنهاد هاوراهکارها برای مدیریت موفق در مجتمع های آموزشی: 39
پیشنهادات جهت بهتر شدن مجتمع ها 44
راهکارها و پیشنهادات به مدیران مدرسه : 45
● نتیجه گیری: 55
منابع : 56


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 56 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]