تاریخ قضاوت در ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  تاریخ قضاوت در ایران

تاریخ قضاوت در ایران

Join judiciary in Iran

تاریخ قضاوت در ایران

مقدمه:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود، اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو  زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید.
در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌ دانشمندان‌ بشمارند، کسی‌ پیش‌ از آموختن‌ تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.
نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص۱۰) که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌ و اختر شناسی‌ و پند و اندرز است و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

فهرست مطالب:
فصل اول:
مقدمه
۱-تعریف سازمان قضائی
۲-سازمان قضائی در عهد هخامنشی
۳-قوانین جزائی و انواع کیفر
۴- سازمان‌ قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان
۵- سازمان قضائی در عهد باستان
۶- انواع کیفر
۷- حقوق مدنی در عهد ساسانیان
۸- دادگستری در دوران اسلام
فصل دوم:
دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی
۱- ترتیب اداره وزارت عدلیه
۲- مجلس وزیر عدلیه
۳- کابینه وزارت عدلیه
دفتر منگنه و یادداشت
۴- مجلس محاکمات داخله
۵- مجلس تفتیش و استنطاق
۶- مجلس استیناف
دایره اخذ حقوق
۷- دایره فراشخانه وزارت عدلیه
۸- ترتیب عدالتخانه های ولایت
۹- محکمه استیناف
۱۰- محکمه تمیز (دیوانعالی کشور)
۱۱- دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی
محاکم عمومی عدلیه
دادگاه بخش عادی
دادگاه بخش سیار
۱۲- دادگاه شهرستان
دادگاه استان
دیوانعالی کشور
آرای قابل تجدید نظر شورای داوری
وظائف دادسرا
وظائف دادستان کل کشور


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 47 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]