تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقیق کامپیوتر تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش تکنولوژی آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش تکنولوژی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاله پیشرفت تحصیلی دانشجویان

The impact of technology on student achievement

 

 

موضوع : تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان
تجارب قبلی ، بینایی ، ادراک، و طرز فکرها، شکل گیری رفتارهای ما را تشکیل می دهند در دنیایی که هر روز پیچیده تر می شود شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند و چون امکان آموختن از طریق تجربه در همه موارد وجود ندارد. لذا نحوه تدریس این پدیده ها بسیار پیچیده  می گردد . هدف این است که شاگرد بتواند تا حد امکان  پدیده های علمی را توسط تجارب به دست آورد.
در زمینه تجربه پیامبر اکرم ( ص) می فرماید :« التجربه فوق العلم» تجربه بالاتر از دانش است.
به همین دلیل بایستی امکانات زیادتر در اختیار شاگرد قرار گیرد تا تجارب زیادتری کسب کند.
تجارب مختلف وگوناگون نشان داده است که استفاده از رسانه ها در جریان ومیزان یادگیری شاگردان مؤثر است و از طرف دیگر ازطول زمان لازم برای آموزش می کاهد.
شناخت رسانه ها و چگونگی کاربرد هر یک از آنها و هم چنین آشنایی  با روشهای تدریس بهترین عوامل موفقیت در حسن استفاده و بهره گیری درست از انواع رسانه‌‌هاست به امید آنکه روزی فرارسد که همه مربیان و معلمان با بهره‌گیری تکنیک ها و وسایل جدید آموزشی گام مؤثر در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان خود بردارند.
فصل اول
مقدمه:
دستگاه تعلیم و تربیت نه تنها در ایران ، بلکه در سایر ممالک جهان وظیفه سنگینی رابر عهده دارد. سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی کارآمد که در بخش های مختلف جامعه مشغول به کار خواهند شد. دوره ابتدایی که به عنوان زیر بنای نیروی کار جامعه به شمار می رود باید از آموزش صحیح ومناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد.
بنابراین مطالب آموزش داده شده باید به صورت کاربردی در زندگی روزمره کودک قابل استفاده باشد. لذا برای رسیدن به این مقصود استفاده از وسایل کمک آموزشی از نیازهای اولیه و مهم این دوره به شمار می رود زیرا تدریسی که حتی الامکان حواس بیشتری را در یادگیری جلب نماید موفق تر است. علاوه بر آن بعضی از مفاهیم و واژه ها را نمی توان به دانش‌آموزان فهماند و در زندگی روزمره آنها نیز نمونه های مشابهی وجود ندارد که با استفاده از آنها مطالب را قابل فهم کرد. در این گونه موارد باید از فلیمهای آموزشی که مفاهیم را به صورت ملموس و واقعی ارائه می دهند استفاده نمود.
از طرف دیگر چون دانش آموزان یک کلاس تواناییهای فکری متفاوتی دارند. معلم نمی تواند با برنامه کلاس همه آنها را قانع کند. کتابهای درسی نیز در حد توان دانش آموزان متوسط تنظیم می شود. لذا معلم بایداز وسایل کمک آموزشی متنوع نظیر پوسترـ مجله ـ کتاب و … استفاده کند. بنابراین استفاده از وسایل کمک آموزشی می تواند نقش بسیار ارزنده ای در جلوگیری از افت تحصیلی و یادگیری مطالب درسی ایفا کند. تکنولوژی وکاربرد آن امروزه آنچنان گسترش یافته است که می توان به جرأت گفت که جدا کردن آن از آموزش نوین محال می باشد و استفاده از وسائل در آموزش این امکان را به معلم می دهد که با اطمینان و آسودگی بیشتر به تدریس مفاهیم علمی و عملی بپردازد.
دونالد پی ایل در این زمینه گفته است که استفاده از تکنولوژی در امر تدریس به مثابه استفاده از قایق برای رد شدن از دریا بوده و بیان این نظریه اهمیت استفاده از ابزار تکنولوژی را نشان می دهد.
فرآیندها نوع اجزاء یا محتوایی را که باید برای رسیدن به هدف بکارگرفته شوند . معین می سازند.
سیستم ها در سطح وسیع تری از محیط خود عمل می کنند که این سطح وسیعتر را سیستم برتر می گویند. به عبارت دیگر هر سیستم جزئی از سیستم بزرگتری است. سیستم جزء را خرده سیستم و سیستم بزرگتر را سیستم برتر آن سیستم می گویند. مثلاً در دبستان خرده سیستمی از نظام آموزش ابتدایی است. پس نظام آموزش ابتدایی سیستم برتر دبستان است.
 نظام آموزشی ابتدایی در حالی که سیستم برتر دبستان است ،خود سیستمی از نظام آموزش وپرورش است.
برای روشن شدن رابطه بین هدف ، فرآیندها و اجزاء یک سیستم  کلاس درس را تحلیل می کنیم. هر کلاس درس یک خرده سیستم است. اجزاء در حال تعاملش یعنی دانش آموزان ، معلم ،تخته سیاه ،کتابها، نقشه ها ، و سایر موارد دیداری ـ شنیداری همه برای رسیدن به هدف کلاس که یادگیری است خدمت می کنند.بسیاری از سیستمهای کلاسی از اجزائی خارج از کلاس برای رسیدن به هدف بهره می گیرند.
مثلاً بسیاری از آنها از افراد متخصص کمک می گیرند که در کلاس حضور یابند و در رابطه با درس به معلم کمک کنند، یا بچه‌ها را به گردش علمی می‌برند. درحقیقت هرعاملی که در پیشبرد هدفهای یادگیری کاربرد دارد .یک عنصر بالقوه سیستم کلاس به حساب  می آید. فرایند کلیه فعالیتها و عملکردهایی را که اجزاء یک سیستم برای پیشبرد هدف به آن اشتغال می ورزند در برگیرند.بعضی از فرآیندهایی که در سیستم کلاس جریان دارند  روشها وفنون تدریس هستند که می توانند خواندن، بحث کردن و ‌فلیم دیدن، حل مسأله، پژوهش و … را در بر می گیرند. در کلاس درس اجزاء و فرآیندها بسیار هستند وهمه با هم در ارتباط ودر حال تعامل یا کنش متقابل هستند.
بدون کوشش برای سازماندهی و توجه به این اجزاء و فرآیندها سیستم با حداکثر کفایت خود کار نخواهد کرد. برای این که یک سیستم با حداکثر کفایت خود کار کند باید کلیه اجزاء موردنیاز خود یا اجزاء جایگزین را در اختیار داشته باشد و به جنبه ها یا ابعاد  مختلف این اجزاء توجه کند. باید دانست که یکی از اساسی ترین عوامل رشد آموزش و پرورش یک کشور انتقال مفاهیم به طور کلی می باشد. تکنولوژی فن انتقال بوده که متعلم را آماده عرصه علمی و صنعتی و … می کند.
تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دانلود مقاله تاثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان
تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
تقدیم
چکیده
پیشگفتار
فصل اول:
مقدمه
موضوع
اهداف تحقیق (کلی و جزئی)
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
فرضیه‌ها
فصل دوم: (ادبیات تحقیق)
پیشینه نظری، تاریخچه و مفهوم تکنولوژی آموزشی
تاریخچه تکنولوژی آموزشی از آغاز تاکنون
اولین مرحله: استفاده از وسایل آموزشی
دومین مرحله: پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینه تعلیم
و تربیت
تکنولوژی آموزشی از بعد دیگر
مباحث محتوایی تکنولوژی آموزشی
سومین مرحله: شکل‌گیری مفهوم تکنولوژی آموزشی
روابط تکنولوژی با سایرعلوم
تأثیر روانشناسی رفتاری برموضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی
تأثیر روانشناسی برموضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی
مسائل و مشکلات تکنولوژی ‎آموزشی درجهان سوم
تکنولوژی آموزشی درایران
تعاریف و مفاهیم مربوط به تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی چیست؟
تعریف تکنولوژی آموزشی
سیستم یادگیری و تدریس
نظام آموزشی
سیستم آموزشی
اهمیت نظریه سیستم‌ها
انتخاب راهبرد آموزشی
سازماندهی فراگیران در گروه
تأثیر فضا و زمان آموزش
دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی
اصول انتخاب رسانه‌های مناسب آموزشی
پیشگامان تکنولوژی آموزشی
فواید تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی و مشکل تأمین انرژی
روش کلی استفاده از مواد و وسایل
پیشینه تحقیق و نمونه‌هایی از تحقیقات انجام شده در ایران
نتیجه‌گیری و تحلیل از پیشینه تحقیق
فصل سوم:
روش تحقیق جامعه آماری
نمونه‌ آماری
ابزار اندازه‌گیری
روشهای جمع‌آوری اطلاعات و شیوه نمره‌گذاری
روش تجزیه و تحلیل آماری
انواع متغیرها
متغیر وابسته
متغیر مستقل
فصل چهارم: 
مقدمه
جداول و نمودارها
تجزیه و تحلیل نتایج کلی تحقیق
فصل پنجم:
خلاصه بررسی وضعیت فرضیه‌ها
تحلیل نتایج حاصل از فرضیه‌ها
پیشنهادات
مشکلات و محدودیتهها
فصل ششم:
فهرست منابع
منابع
فصل هفتم:
پیوست
نمونه‌ای از پرسشنامه
جداول فراوانی با درصد
یادآوری

قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 89 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,