تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک

دانلود مقاله تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک

دانلود مقاله تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک – طرح توجیهی
هدف این مقاله تمامی مواردی که برای راه اندازی و تأ سیس یک مهد استاندارد لازم است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
مقدمه:
کودکان سرمایه های ارزشمند وسازنده آینده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره کودکی که زمان شکل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشکلات است. آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حرکت مملکت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشکلات کودکان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشکلات آنان، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. از این رو، سرمایه گذاری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی، از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر کاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد.
هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه کارکردن و درنهایت رفع مشکلات کودکان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره کودک مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره کودکی ارائه شده است تا دست اندرکاران آموزش و پرورش و مشاوره کودک بتوانند رفتارهای عادی کودکان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: آموزش و پرورش
تعریف لغوی آموزش وپرورش
تاریخچه آموزش وپرورش درایران
اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان
اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان
استراتژی های آموزشی
برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان
آموزش پیش دبستانی (۱)
برنامه های آموزشی
برنامه ریزی ومدیریت آموزشی
آیا دوره پیش دبستانی لازم است
فصل دوم: بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره پیش ازدبستانی
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی
فصل سوم: نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
آشنایی کودک باکودکستان
اهمیت مهدکودک
درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد
نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان
نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی
انتظارات والدین از مهدکودک
فصل چهارم: ویژگی کودکان
ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله
ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی، عاطفی، هوشی و ذهنی
ویژگی کودکان چهارساله
ویژگی کودکان پنج ساله
ویژگی کودکان شش ساله
رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که؟
رشد جسمی حرکتی
رشد زبان
رشد شناختی
رشد بیان خلاق ودرک زیباییها
خصوصیات دوره کودکستانی
رشد جسمانی
رشدحسی حرکتی
رشد ذهنی
رشدعاطفی
دو و سه سالگی
سه و چهارسالگی
پنچ وشش سالگی
فصل پنجم: بازی
بازیهای کودکان
کودکان و بازی
نوع و بازی
بازی و ورزش در روایات اسلام
همبازی کودک
شکایت از بازی کودکان درکوچه ها
والدین بی خیال
نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان
محیط بازی
کنترل محیط بازی
سرکشی از بازیهای کودکان
مقدار بازی
بازی و خلاقیت
بازی
ارزشهای بازی
آب بازی
نکات ایمنی برای آب بازی
راههای بازی با آب
رشد ذهنی وشناختی
رشد عاطفی اجتماعی
فصل ششم: فرایند رشد
فرضیه شناختی – رشدی پیاژه
مراحل ۲ و ۳ اندیشه پیش از عمل ۷-۲ سالگی
رشد فعالیت نمادین
تعقل علمی
طبقه بندی
اندیشه اجتماعی
قضاوت اخلاقی
زنده گرایی
خلاصه ونتیجه
فصل هفتم: گفتگو
گفتگو بافرخنده مفیدی
فصل هشتم: تاسیس مهد
آیین نامه تأسیس، انحلال واداره مهدکودک
نیروی انسانی
چارت سازمانی
هزینه تأسیس مهد
برنامه کلاسی آمادگی
برنامه کلاسی ۴-۳ ساله ها
برنامه غذایی
فصل نهم: ضمائم
ضمائم و پیوستها
فهرست منابع و مآخذ


قیمت فایل : 50000 تومان | تعداد صفحات : 190 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]