صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت ها

بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت ها

بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت ها

مبانی نظری مقاله بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز (با استفاده از معیار های مدل سرآمدی EFQM)

مقدمه: 
توجه به مسایل مهمی همچون رقابت در محیط بین المللی، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانی، و چگونگی پیشرفت در محیط تجاری پیچیده امروزی امری اجتناب ناپذیر است. مواجهه با این گونه مسایل در نیمه دوم قرن بیستم شرکت های بزرگ در کشور های اروپایی، امریکا، و ژاپن را بر آن داشت تا به دنبال دستیابی به الگوی یک سازمان متعالی و موفق باشند؛ سازمانی که نیاز های اصلی جامعه و مشتریان خود را به بهترین شکل ممکن برآورده نماید و در این راه سرآمد سازمان های دیگر باشد. بدین ترتیب الگو هایی در این کشور های رواج یافتند که الگو های سرآمدی کسب و کار نامیده شدند. این الگو ها در جهت گیری صحیح سازمان ها در این کشور ها نقشی اساسی ایفا کردند. این پیشرفت ها موجب شدند تا سایر کشور هایی که به دنبال الگو های سرآمدی بودند نیز از این مدل ها استفاده کنند و امروزه بکارگیری این مدل ها تقریبا امری جهانی شده است. در بخش اول این فصل مهمترین مدل های سرآمدی که الگوی بسیاری از کشور ها در تعریف جوایز ملی بوده اند، معرفی می شوند و پس از مقایسه آنها کامل ترین مدل انتخاب می شود. در بخش دوم نیز با نگاهی گذرا به تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک مورد استفاده در این تحقیق و مزایای آن در مقایسه با سایر روش های متداول معرفی می شود. 
(منابع در انتهای فصل آورده شده است)

فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- مدل های سرآمدی
۲-۱- مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج
اصول اساسی مدل
معیار های مدل
۲-۲- مدل جایزه کیفیت دمینگ
شاخص های جایزه دمینگ
۲-۳- مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
مفاهیم بنیادین سرآمدی
سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM
معیار های مدل EFQM
ساختار مدل EFQM
منطق امتیاز دهی
۲-۴- مقایسه مدل های سرآمدی
مقایسه EFQM و استاندارد ISO 9000
۳- تصمیم گیری چند معیاره
مدل های تصمیم گیری چند هدفه
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
انواع روش های MADM
۳-۱- روش ساختار یافته رتبه بندی ترجیحی برای غنی سازی ارزیابی ها
مرحله اول: تقویت ساختار برتری
مرحله دوم: توسعه ارتباط مسلط
مرحله سوم: استفاده برای پشتیبانی تصمیم
اولویت بندی جزئی در PROMETHEE I
اولویت بندی جزئی در PROMETHEE II
۳-۲- مقایسه روش های تصمیم گیری چند معیاره
۳-۲-۱- الگوی انتخاب مدل
۳-۲-۲- فرایند انتخاب مدل
۳-۲-۳- سایر مقایسات
۳-۲-۴- مقایسه PROMETHEE و AHP


تعداد صفحات : 49 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]