بهترین آب های نوشیدنی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  بهترین آب های نوشیدنی

بهترین آب های نوشیدنی


بهترین آب های آشامیدنی
بهترین آب برای نوشیدن‏ شخص اعم از اینکه در وطن اقامت کند یا مسافر باشد آبى است که چشمه آن از سمت مشرق و سبک و روشن باشد.
گرامى ‏ترین آبها علاوه بر صفات فوق آنست که محل پیدایش و خروج آن نیز از طرف طلوع خورشید باشد در تابستان یعنى از سمت مطلع تابستانى.
سالمترین و بهترین آنها آبى است که با داشتن صفات مزبور از محل خود بجوشد و مجراى آن شکاف تپه‏ ها و کوههاى خاکى باشد.
آب با وصف مذکور در زمستان سرد و در تابستان ملین طبع است و براى اشخاص محروى بسیار نافعست.
اما آب شور و آبهاى سنگین موجب یبوست معده مى‏ شود.
آب برف و آب یخ براى غالب مزاجها مضر و خطرناک است.

آب باران سبک و گوارا و صاف است و براى کلیه‏ ى اجسام نافع است در صورتى که زیاد نماند و در مخزن خود زمانى دراز حبس نشود.(تذکر سایت بوعلی باب سلامتی : قابل ذکر است که در حال حاضر بدترین و سمی ترین آب, آب باران است بخاطر آلودگی های هوا چون در قدیم آلودگی هوا وجود نداشته معمولا تو کتب طب سنتی اینجور بیان شده)

اما آب چاه شیرین و صاف است و سودمند می باشد بشرطى که همیشه جریان داشته باشد و در زمین محبوس نشود.
اما آب دره‏ها و گودیها گرم و غلیظاند خصوص در تابستان‏ چون راکد است و آفتاب دائما بر آن می تابد و گاهى خوردن چنین آبى باعث غلبه و تحریک صفراء مى‏ شود.