بسفایج درمان کننده بواسیر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  بسفایج درمان کننده بواسیر

بسفایج درمان کننده بواسیر


بسفایج درمان کننده بواسیر
بسفایج درمان کننده بواسیر است

طبیعت گیاه بسفایج گرم و خشک است

خواص گیاه بسفایج :
جهت درمان بواسیر هر روز گیاه بسفایج را با عناب دم کنید و آب صاف‏ کرده آن را بنوشید. براى افتادن دانه یا تکمه بواسیر بسیار مؤثر است.

گیاه بسفایج۱- اگر بیست گرم از گیاه بسفایج را بجوشانید و آب صاف‏کرده‏اش را بنوشید بى‏ ترتیبى در اعمال صفراوى و سوء گوارش را بهبود مى ‏بخشد، درد رماتیسم را تسکین مى‏ دهد، هم مسهل است و هم اسهال را بند مى‏ آورد، محلل شیر منجمد شده در معده است، انگلها را دفع مى ‏کند، ساقط کننده جنین است، مداوا کننده خفقان‏هاى سخت‏ علاج مى ‏باشد، معالج عفونت‏هاى مثانه و مجارى ادرار است، صرع را درمان مى ‏کند.

۲- گیاه بسفایج را با هل قراب از هرکدام یک مثقال بجوشانید و آبش را صبح ناشتا بنوشید رطوبت منجمده در معده را برطرف مى ‏سازد.

۳- چهار گرم پودر ریزم گیاه بسفایج را با دو سه عدد تخم ‏مرغ نیم‏ پز مخلوط کنید و بخورید کوفتگى و گرفتگى اعضاء بدن را برطرف خواهد کرد و براى معالجه دردهاى مفاصل بسیار مجرب است.

۴- نوشیدن آب جوشانده گیاه بسفایج مخلوط با ماءالشعیر و یا آب و عسل براى تحلیل قولنج و نفخ شدید و دفع اخلاط بسیار نافع مى ‏باشد.

۵- گیاه بسفایج را با ریشه شیرین‏ بیان پوست گرفته و انیسون دم کنید و آب صاف‏کرده آن را بنوشید. براى رفع سرفه و تنگى ‏نفس نافع است.

۶- اگر مغز فلوس سائیده شده یا ترنجبین را در آب دم‏کرده گیاه بسفایج مخلوط نموده و بنوشید. براى تحلیل باد و گاز بواسیر و تسکین درد معده مزمن و درمان صرع بسیار مجرب است.

۷- تا یک هفته هر روز شش گرم از گیاه بسفایج را با صد و بیست گرم مغز فلوس بکوبید و بخورید مالیخولیا و جزام را درمان مى‏ کند.

۸- با آب جوشانده گیاه بسفایج شست‏وشو کنید. بعضى از زخمها من جمله زخم وسط انگشتان را درمان مى ‏کند.

۹- ضماد گیاه بسفایج براى رفع پیچیدگى عصب همچنین شقاق بین انگشتان نافع است.

نام‏هاى دیگر گیاه بسفایج : بسبایج- بسپایک- دارچماز- ثاقب الحجر- اضراس الکلب‏

تذکر در مورد گیاه بسفایج: کمى سمى و مضر کلیه است.

منبع:
حاجى شریف، احمد، اسرار گیاهان دارویى، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: چهارم، ۱۳۸۶ ه.ش.