بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

دانلود مقاله مقاله بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مقاله جنگ نرم مقاله جنگ سایبری مقاله جنگ الکترونیک مقاله جنگ روانی مقاله امنیت روانی مقاله مهارتهای روانی مقاله عملیات روانی دانلود رایگان مقاله عملیات روانی مقاله در مورد عملیات روانی مقاله درباره عملیات روانی مقاله های عملیات روانی مقاله عملیات روانی در ارتش

Analysis-of-psychological-warfare-against-the-youth-of-the-country-and-provide-strategies-to-deal-with-them

 

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

دشمن در برنامه ریزی میان مدت و درازمدت خود با تکیه بر تخریب نسل جوان کشور سعی می کند تا با ترویج اقسام فساد و فحشاء و سرگرم کردن آنها به امور از پیش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رسالت اصلی خود بازدارد و آنها را به عناصری لاابالی ، بی تفاوت و بی اراده تبدیل کند تا از جوانان به عنوان ابزاری بر علیه منافع کشور خودشان استفاده نماید . دشمن با سوء استفاده از شرایط سنی و خصوصیات روحی و روانی جوانان سعی می کنند آنها را آلت دست خود در بازی های سیاسی قرار داده و بر علیه آرمانهای  ملی کشور خود بشوراند .

دشمنان جهت دستیابی به  اهداف فوق از روشهای مختلفی از جمله تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوانان از طریق استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغاتی  بهره خواهند گرفت .

شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاریها و رادیو های وابسته به دشمنان انبوهی از اخبار را منتشر  می نمایند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بیش از ۲۴۶۰ دقیقه برنامه فارسی فقط از رادیوهای بیگانه در فضای کشورمان پخش می شود .  با توجه به محتوای برنامه ها و سابقه دست اندرکاران آنها، هیچکدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب  نمی شوند و قصد تضعیف نظام اسلامی را از طریق سست کردن اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .

رسانه‌های غربی با دست یازییدن به ظرایف تهیه، تنظیم ونشر خبر و دیگر عوامل نشر اندیشه‌ شفاهی از جمله گزارش، مصاحبه و… در تلاشند تا در میان جوانان ایران اسلامی جایگاهی مناسب برای خود ایجاد کنند و در دراز مدت با تاثیرات خود بر قشر جوان مایه دلسردی آنان را در خصوص دین و کشور مهیا نمایند.

از طرف دیگر، از آنجایی که مقاصدی که این دستگاه های سخن پراکنی و خبرگزاریها تعقیب می کنند و همچنین اهداف تبلیغی آنها، بخصوص در زمینه امور جوانان، تا کنون مورد مطالعه دقیق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در این پژوهش برآنیم به رفع آن مبادرت ورزیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

از آنجایی که قدرت رسانه ای کشورهای بیگانه بیشتر از قدرت رسانه ای کشورمان می باشد و با توجه به قدرت اثرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی و به ویژه اثرات مخرب عملیات روانی ای که از طریق رسانه ها صورت می گیرد، به نظر میرسد که جهت هدایت جوانان خود و خنثی کردن توطئه های دشمن، در درجه اول نیازمند شناخت نوع عملیات و اهداف آنها می باشیم که بدین دلیل تحقیقی مهم جهت مدیریت جوانان کشور در راهی صحیح می باشد.

از طرف دیگر، با توجه به لزوم توسعه مادی و معنوی پایدار کشور،  برنامه ریزی صحیح و استفاده از این نیروی عظیم جوانی در ساختن ایرانی آباد موضوعی مهم به شمار می آید. در واقع، در راستای این موضوع نیز، ضرورت مطالعه و شناخت دقیق محورهای عملیات روانی دشمن به منظور خنثی نمودن این نوع عملیات و متقابلا کشف فرصت ها و راهبردهای عملیات روانی خودی نمایان می شود.

اهداف تحقیق:

این طرح، در راستای بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله، اهداف زیر را دنبال می کند :

۱-    مشخص نمودن محورهای عملیات روانی دشمن و دسته بندی تبلیغات جهت دار آنها پیرامون نسل جوان ایرانی

۲-    شناخت مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان ایرانی در رسانه های بیگانه

۳-    کشف فرصتهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان

۴-    شناخت نقاط قوت و آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور

۵-    کشف راهبردهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان

پیشینه تحقیق:

مرتبط با موضوع محوریابی عملیات روانی طرح هایی در سازمان ها و دستگاههای دولتی پیش بینی و اجرا گردیده است، از جمله موارد زیر :

۱-  طرح محوریابی عملیات روانی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اجرا می باشد . نتایج این طرح مطالعاتی در سه بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) جریانات داخلی همسو با دشمن ، طی یک بولتن (با مقطع بررسی هفتگی) هر هفته در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

۲-  طرح محوریابی عملیات روانی در صنعت نفت . این طرح مطالعاتی در پنج بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) محوریابی آسیب های صنعت نفت د) محوریابی نقاط قوت صنعت نفت ه) محوریابی قدرت نرم و بازیگری صنعت نفت ، اجرا می شود و طی یک بولتن (با مقطع بررسی ماهانه) هر ماه در اختیار مدیران ارشد صنعت نفت قرار می گیرد.

۳-  طرح محوریابی و بررسی گفتمان تبلیغی رسانه های بیگانه که توسط اداره پردازش و تحلیل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود . نتایج این طرح مطالعاتی در چهار بخش اصلی شامل الف) سیاسی داخلی ب) سیاسی خارجی ج) فرهنگی – اجتماعی د) اقتصادی ، ارائه می شود . در این طرح در ذیل هر محور : فضای کلی ، استراتژی ها و شگردهای تبلیغی دشمن ، مهمترین گزاره های تبلیغی و نیز تحلیل هر محور ارائه می گردد. این بولتن عموما با مقطع بررسی هفتگی هر هفته یکبار توزیع می شود .

۴-  طرح محوریابی عملیات روانی که توسط وزارت کشور در حال اجرا می باشد . این طرح در بخش های الف) سیاسی داخلی ب) سیاسی خارجی ج) فرهنگی – اجتماعی د) اقتصادی ، با مقطع بررسی ۲۴ ساعته هر روز در اختیار مدیران وزارت کشور و سازمان های تابعه قرار می گیرد . .

سؤالات تحقیق:

این طرح پژوهشی جهت نیل به اهداف تحقیق، در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد :

۱-    مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان کشور در رسانه های بیگانه چیست؟

۲-    فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور چیست ؟

۳-    محورهای آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟

۴-    محورهای نقاط قوت در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟

۵-    محور های عملیات روانی نظام سلطه (تهدیدات) علیه جوانان کشور کدام است؟

۶-     فرصت های عملیات روانی خودی  در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای کدام است؟

۷-    راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان چه باید باشد؟

روش تحقیق:

این طرح مطالعاتی از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است که با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیل محتوی انجام می شود .

در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوی اجزاء متن در جعبه های مختلف مقوله بندی می شود و مطابق با دیگر مراحل آن روش محورهای متن استخراج می شود . لازم به ذکر است که واحد ثبت، در این تحقیق موضوع و مضمون مرتبط با مقوله های انتخاب شده می باشد.

از آنجایی که در این پژوهش محقق بدون دخالت در متغِیرها و اطلاعات ، آنها را بصورت طبقه بندی شده و در راستای سوالات و هدفهای پژوهشی ارائه می کند، این طرح در زمره طرح های توصیفی قرار می گیرد .

روش جمع‌آوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با روشهای زیر گردآوری می‌شود.

  1. برای مرور تحقیقات مرتبط، مطالعه نظریات و الگوهای عملیات روانی، و تدوین بخش تئوریک از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
  2.  جمع آوری اطلاعات سایت های اینترنتی ، بررسی اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ماهواره ای بیگانه و روزنامه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.
  3. روش نظرخواهی کارشناسی  : جهت جمع‌آوری نظریات، دیدگاهها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحبنظران عملیات روانی در راستای کشف راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود):

در این پژوهش جامعه آماری شامل مقاله ، اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ماهواره ای بیگانه در مورد امور جوانان کشور می باشد .

از آنجایی که این پژوهش یک قلمرو زمانی ۶ ماهه (مرداد تا دی ماه ۱۳۸۶) را مورد بررسی قرار می دهد و در واقع این پژوهش برای هر ماه تکرار می شود. انتخاب نمونه آماری توسط محقق بر اساس فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور و به روش تصادفی در هر ماه صورت می گیرد .

برای تحلیل محتوای اخبار فارسی زبان رسانه های بیگانه نیز، مدت شش ماه (۲۴ هفته)، هر هفته دو شب از برنامه‌های رادیوی فارسی زبان رسانه های بیگانه ، هر یک به مدت یک ساعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در تعیین  و گرفتن بازخورد در مورد راهبرهای مقابله با عملیات روانی از نظرات صاحبنظران استفاده شد. در واقع، برای انتخاب صاحب‌نظران از روش در دسترس استفاده شد. برای این منظور راهبردهای مقابله با عملیات روانی ، در اختیار ۵ کارشناس و صاحب‌نظر علوم سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، عملیات روانی، روان‌شناسی و ارتباطات قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا بر اساس آن، به اظهار نظر بپردازند.

ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود):

در این پژوهش ابزار اندازه گیری شامل فرم ها و چک لیست هایی است که بر اساس آنها مقوله های اصلی و ویژه از متن نمایان می شود. علاوه بر آن پرسشنامه معکوس(این پرسشنامه را از آنرو که داده ها (اخبار ، مقالات و . . . ) در اختیار محقق هستند و صرفا استخراج پاسخ از آنها مورد توجه قرار می گیرد پرسشنامه معکوس می خوانند) از دیگر ابزار اندازه گیری در این تحقیق می باشد.

به منظور اعتبار ابزار اندازه گیری از روش اجماع در مقوله بندی استفاده می شود و به منظور روایی ابزار اندازه گیری از شیوه آزمون – آزمون مجدد استفاده می شود.

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده:

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده می شود. به این منظور با گرفتن میانگین نظر خبرگان پس از مطالعه مکرر اسناد توسط آنها ، محورهای اصلی استخراج می شود . جهت استخراج نهایی راهبردها نیز از روش دلفی استفاده می شود.

تعریف مفاهیم

عملیات روانی عبارت از مجموعه اقدامات تبلیغی و روانی یک کشور یا گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقاید و رفتار دولت ها و مردم در جهت مطلوب، به پشتیبانی زمینه ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. تفاوت تعریف مذکور و دیگر تعاریف جنگ روانی این است که آن تعاریف دیگر، زمینه ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را به کلی نادیده گرفته اند و بیشتر بر ابزارهای تبلیغی – روانی تاکید ورزیده اند، در صورتی که پایه و اساس هرگونه تبلیغاتی، زمینه های موضوعی در آن عرصه است و در جنگ ها و عملیات های روانی، این زمینه ها اکثراً سیاسی و نظامی، همراه با چاشنی های اجتماعی و فرهنگی است.

عملیات روانی استراتژیک : این نوع عملیات روانی شامل فعالیت های گسترده و بلند مدتی است که با استفاده از نقاط آسیب پذیری سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و غیره علیه بخش عمده و یا تمامی مردم  یک جامعه به کار می رود و باعث سستی عقاید و آرمان های آن جامعه می شود و ملت ها را نسبت به فرهنگ، تمدن و اصولی که بر اساس آن حرکت می کنند، به شک و تردید می اندازد. به عبارت دیگر اراده یا روحیه ملی را خدشه دار و شکننده می کند و از بین بردن اراده ملتی را که قصد پایداری دارد، بسیار با ارزش تر و مهم تر از قدرت و توانایی های مادی او محسوب می نماید

تبلیغات، ابزار اصلی عملیات روانی

عملیات روانی بر خلاف جنگ های دیگر از قدرت زور استفاده نمی نماید بلکه از قدرت شرطی کننده یا نامریی برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود استفاده می کند. در این جنگ ابزارهای نظامی بیشتر جنبه صوری و ظاهری را در تکمیل جنگ روانی دارند و قدرت اصلی در  فعالیت های تبلیغاتی نهفته است.

– شبکه‌ خبری‌ بی‌بی‌سی‌ : بیکاری ۲۲ درصدی جوانان‌ ایرانی‌

بی‌بی‌سی‌ افزود، در گزارش‌ فصل‌ بهار سال‌ ۱۳۸۶ مرکز آمار ایران‌، میزان‌بیکاری‌ جوانان‌ ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ به‌ تفکیک‌ جنسیت‌ برای‌ مردان‌ ۵/۱۹ درصد وبرای‌ زنان‌ ۳/۲۹ درصد اعلام‌ شده‌ است‌.میزان‌ بیکاری‌ جوانان‌ در مناطق‌ شهری‌ بسیار بالاتر از مناطق‌ روستایی‌ است‌ و

میزان‌ آن‌ در شهرها ۴/۲۸ درصد و در روستاها ۱/۱۱ درصد است‌.آمار دقیقی‌ از تعداد جوانان‌ بیکار در دسترس‌ نیست‌، اما با توجه‌به‌ مهاجرت‌های‌ گسترده‌ سال‌های‌ اخیر از روستاها به‌ شهرها، تعجب‌ برانگیز نیست‌ که‌جمعیت‌ جوانان‌ بیکار روستایی‌ بسیار کمتر از بیکاران‌ جوان‌ شهری‌ باشد.داده‌های‌ مرکز آمار ایران‌ در مورد جوانان‌، فقط ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها را در برمی‌گیرد، در حالی‌ که‌ اکثر این‌ افراد یا به‌ مدرسه‌ می‌روند و یا در دانشگاه‌ مشغول‌ تحصیل‌ هستند و تعداد کسانی‌ که‌ در این‌ محدوده‌ سنی‌ متقاضای‌ کارهستند، چندان‌ زیاد نیست‌.به‌ جز این‌ مساله‌، بین‌ آمارهای‌ مرکز آمار و بانک‌ مرکزی‌ به‌ عنوان‌ دو مرکزاصلی‌ تولید آمار در ایران‌، اختلاف‌ وجود دارد و این‌ دو سازمان‌ نظر واحدی‌درباره‌ آمار بیکاران‌ ندارند.در کنار تفاوت‌ها و اختلاف‌ برآوردهای‌ مراکز اصلی‌ تولید آمار، مشکل‌دیگری‌ نیز در سال‌های‌ اخیر اضافه‌ شده‌ و آن‌ این‌ است‌ که‌ گاه‌ آمارهای‌ مورداستناد مقامات‌ دولتی‌ با هیچکدام‌ از آمارهای‌ رسمی‌ بانک‌ مرکزی‌ و مرکز آمارایران‌ منطبق‌ نیست‌.با وجود اینکه‌ برخی‌ کارشناسان‌ انتقادهایی‌ به‌ شیوه‌های‌ آمارگیری‌ بیکاران‌

در ایران‌ و نتایج‌ آن‌ وارد می‌کنند، اما همه‌ بر یک‌ نقطه‌ اتفاق‌ نظر دارند که‌بیکاری‌ یکی‌ از معضلات‌ اصلی‌ اقتصاد ایران‌ است‌.جمعیت‌ ایران‌ در ۲۸ سال‌ گذشته‌ تقریبا دو برابر شده‌ و اکثر کسانی‌ که‌ درسال‌های‌ بعد از انقلاب‌ ۱۳۵۷ متولد شده‌اند، به‌ سرعت‌ به‌ جمع‌ متقاضیان‌ کارمی‌ پیوندند.تعداد بیکاران‌ ایران‌ بین‌ سه‌ تا سه‌ و نیم‌ میلیون‌ نفر است‌، اما کارشناسان‌آمار بیکاران‌ را بیشتر از چهار میلیون‌ نفر برآورد می‌کنند.هر ساله‌ دست‌ کم‌ حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار کشور می‌شوند و ایران‌توان‌ کافی‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ حجم‌ از متقاضیان‌ کار را ندارد.دولت‌ ایران‌ در دو سال‌ گذشته‌ حجم‌ زیادی‌ از منابع‌ بانکی‌ را به‌ سمت‌بنگاه‌های‌ زودبازده‌ هدایت‌ کرده‌ تا شاید بتواند از فشار بیکاران‌ بکاهد، اما برآوردهای‌ رسمی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تلاش‌ دولت‌ تاثیر چندانی‌ بر کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌نداشته‌ است‌.بی‌بی‌سی‌ در ادامه‌ افزود، ایران‌ برای‌ این‌ که‌ بتواند بیکاری‌ را کنترل‌ ونرخ‌ آن‌ را کاهش‌ دهد، باید سالانه‌ بیشتر از یک‌ میلیون‌ شغل‌ ایجاد کند، درحالی‌ که‌ در طول‌ سال‌های‌ اخیر به‌ طور متوسط نتوانسته‌ برای‌ بیشتر از ۵۵۰هزار نفر شغل‌ ایجاد کند.

دولت‌ “محمود احمدی‌ نژاد” آمارهای‌ متفاوتی‌ درباره‌ تعداد شغل‌های‌ ایجاد شده‌ در دو سال‌ گذشته‌ منتشر کرده‌ است‌ و وزارت‌ کار ایران‌ می‌گوید در دو سال‌اخیر تعداد شغل‌های‌ ایجاد شده‌ دو برابر شده‌ و به‌ طور متوسط هر سال‌ یک‌میلیون‌ شغل‌ جدید ایجاد شده‌ است‌.ایران‌ برای‌ غلبه‌ بر مشکل‌ بیکاری‌، نیازمند رشد اقتصادی‌ بالای‌ هفت‌ درصداست‌، اما در طول‌ چند سال‌ گذشته‌ متوسط رشد اقتصادی‌ در حد پنج‌ درصد بوده‌است‌.بخشی‌ از رشد اقتصادی‌ چند سال‌ اخیر حاصل‌ افزایش‌ درآمدهای‌ بالای‌ نفتی‌ بوده‌است‌، در حالی‌ که‌ دولت‌ بدون‌ سرمایه‌گذاری‌ کافی‌ نمی‌تواند به‌ رشدی‌ قابل‌ اتکا دست‌ یابد تا با آن‌ شعار افزایش‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ را تحقق‌ بخشد.

۱۲- الجزیره : سوژه   جراحی زیبایی بینی در میان جوانان

شبکه تلویزیونی الجزیره در یکی از   گزارشهای اجتماعی امروز خود به سوژه  جراحی زیبایی بینی در میان جوانان ایران پرداخت و با  تمثیل و استفاده از زبانی طنز این موضوع  را بعنوان یکی از مسائل قابل توجه در جامعه جوان ایران معرفی کرد این گزارش در قالب برنامه ای مجری محورو با اجرای دو نفر به بهانه بررسی مطالب اینترنتی و با نمایش اطلاعات مورد نظر با استفاده از گرافیک ارائه شد  دو مجری زن این برنامه   که به نظر می رسد هر دو بینی خود را عمل  جراحی زیبایی کرده اند برای تحت تاثیر قرار گرفتن مخاطب و باور پذیر کردن انچه در این برنامه گفته می شود  عبارتی با  مضمون بکشم اما خوشگلم کن را خلق و ان  را به فرهنگ و ادبیات جوانان ایران منتسب کرده و   به عنوان یک ضرب المثل رایج در این کشور معرفی کردند در این برنامه همچنین با   بیان اینکه  عمل زیبائی به شدت در  ایران افزایش یافته و این که جوانانی را  درخیابان های شهرهای ایران مشاهده کنید که روی بینی شان نوار چسب زده اند امری  عادی شده است در رواج عمل جراحی بینی در  ایران مبالغه می شود در بخش دیگری  از این گزارش دلایل و استدلالهایی برای  توجیه علت این امر بیان می شود انجا که  می گوید ایرانیان اکنون باور دارند که  داشتن بینی صاف وزیبا به معنای وابسته  بودن انها به طبقه مرفه و داشتن بینی نازیبا و بزرگ به معنای وابسته بودن به طبقات  پائین جامعه است تبیین علت و توضیح  پیرامون یک خبر مخاطب را در وضعی قرار می  دهد که اصل خبر را قطعی و درست بپندارد و  به دنبال اخبار تکمیلی با جزئیات بیشتر برود  گوینده این شبکه همچنین با ارائه خبری  موازی اییچنین وامی نماید که ایرانیان نیز در این زمینه حاضر به پرداخت هر گونه هزینه ای حتی در یافت وام هستند استفاده  از جمله نمادین تجمل در ایران مرا بکش اما بینی ام را زیبا کن در قالب طرحی گرافیکی از یک صفحه اینترنتینماد سازی  طرح یک موضوع انحرافی و فرعی بعنوان  یک مورد اجتماعی مهم در ایران سوژه سازی مبالغه در ابعاد یک هنجار اجتماعی نه چندان متعارف در ایران بزرگنمایی تسری چهار تکنیک تبلیغی شبکه  الجزیره در این گزارش است که اهدافی چند را دنبال می کند

۱- تقابل هنجارهای رایج اجتماعی در ایران با فرهنگ رسمی و مورد  قبول حاکمیت

 ۲- نازل جلوه دادن سطح فرهنگ مردم ایران

۳- تاکید بر  شاخصه های ظاهری و مادی در ارزشهای اجتماعی مردم ایران

۴ – تحت شعاع قرار دادن  ویژگی تجمل پرستی و توجه به ظاهر در فرهنگ جوامع عرب

۱۳- فرانس بیست و چهار:  ارایه  تصویری بحرانی از جوانان در ایران

استفاده از سوژه جوانان و ارایه تصاویری گزینشی از جامعه جوان کشور  از جمله موارد سوئ  استفاده رسانه های بیگانه برای نقد نظام جمهوری اسلامی ایران است در این زمینه تلویزیون فرانس بیست و چهار با دست مایه قرار دادن سوژه جوانان و زنان و طرح نگرانی هایی در خصوص انان از این  موضوع به عنوان محملی برای ارایه  تصویری بحرانی از جامعه و جوانان در ایران استفاده کرد . فرانس ۲۴ کوشید که جوانان ایرانی را سردرگم میان سنت و مدرنیته گریزان از قوانین اسلامی مورد تاکید دولت احمدی نژاد و ارزومند تحول به سوی جامعه ای مدرن معرفی کند فرانس بیست و چهار با گزینش و چینش تصویری گزارش خود حول چهار محور تضاد تناقض مقابله  و تحول   تصاویری ارشیوی از وقایع دانشجویی هجدهم تیر را بهانه ای برای اعلام وجود شکاف و اعتراض جامعه جوان کشور در قبال نظام اسلامی قرار داد و با استفاده از اصل هم کناری تصاویری از بازار سنتی مسجد و چند زن با پوشش چادر را در قیاس با تصاویر متعددی از فروشگاه های مدرن اشخاص به ظاهر نوگرا و روابط ازادانه جنس های مخالف قرار داداین نماهای تصویری وجود دوگانگی و تضاد میان سنت و مدرنیته را در جامعه ایران و گرایش  بیشتر جوانان به مدرنیته  القا می کنداین شبکه که در مقابل ارایه تصاویر بسیار کوتاه از جامعه سنتی کشور  از طریق  نمایش حجم بالایی از تصاویر مربوط به  پوشش و رفتار بی تکلف جوانان به ظاهر نوگرا در محله های مرفه تهران سعی در معرفی این قشر به عنوان نمایندگان قاطبه جوان جامعه ایرانی داشت  بر این ادعا نیز   تاکید کرد که جوانان نوگرای ایرانی غرب را کعبه امال خود می دانند و به رغم تضییع ازادی های مدنی و تمامی محدودیت ها  به واسطه ارتباط خود با دنیای ازاد از طریق  رسانه ها  به سوی مدرنیته گام بر می دارند فرانس بیست و چهار که در این گزارش با پیوند زدن سنت گرایی با نظام اسلامی دولت احمدی نژاد را متولی و نگهبان ان میخواند به کرات با ارایه تصاویری از حضور و برخورد نیروهای انتظامی با اقشار نوگرا  استفاده از ابزار نظامی و اقتدارگرایی را یگانه راهبرد نظام اسلامی  برای ایستادگی در مقابل موج نوگرایی گسترش یافته در میان جامعه ایرانی معرفی کرد این شبکه اخیرا در گزارشی دیگر به ورزش راگبی زنان در ایران پرداخت و ان را بهانه ای برای غلو و بزرگ نمایی برخی محدودیت ها در برابر فعالیت های ازادانه بانوان در ایران قرار داد این گزارش تصویری پوشش ورزشی بانوان در قالب حجاب را از مهمترین موانع و تحدید جدی فعالیت مناسب و سالم بانوان در ایران قلمداد کرد مجموع گزارش های تصویری فرانس بیست   و چهار در روزهای اخیر درباره وضع جوانان در ایران محور تبلیغی شکاف و جدایی میان نظام اسلامی و جامعه جوان را القا می کند  .

به بهانه اجرای  طرح ارتقائ امنیت اجتماعی نیروی انتظامی در  تهران و سایر شهرهای ایران شبکه فرانس بیست و چهار به ارائه گزارشی درباره وضع اجتماعی جوانان ایرانی پرداخت در ابتدای این گزارش مجری فرانس بیست و چهار اعلام کرد امروزه در پایتخت ایران بیش از هفت میلیون نفر زندگی می کنند که می توان گفت بخش قابل توجهی از انها را جوانان بویژه جوانان زیر بیست و سه سال   تشکیل می دهند این جوانان وضعیت کشورشان را در قبل از انقلاب ندیده و پس از انقلاب به دنیا امده انداما این موضوع سبب نمی شود که این جوانان به اجرای روند   مردم سالاری در کشورشان بی اهمیت باشند و به سختی قادر به کنار امدن با قوانین اسلامی و اخلاقی رژیم محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران هستند وی در ادامه افزود در تهران فعالیت کلوپ های شبانه بطور کلی ممنوع می باشد و بسیاری از سایت های اینترنتی نیز توسط دولت سانسور می شوند دختران و زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند توسط نیروی انتظامی بازداشت        می شوند و این درحالی است که قشری دیگر از جوانان ایرانی به این نوع زندگی عادت کرده اند در گزارش فرانس بیست و چهار سعی شده است دو نوع زندگی مختلف جوانان ایرانی   به تصویر کشانده شود در اغاز این گزارش تصاویری از تظاهرات جوانان ایرانی در ژوئیه هزار و نهصد و نود و نه در مقابل دانشگاه تهران پخش می شود تظاهر کنندگاه در اعتراض به لغو مجوز انتشار یک روزنامه اصلاح طلب در مقابل دانشگاه تجمع کرده و  شعارهای ضد انقلابی سر می دهند گزارش می افزاید این تظاهرات پس از چند روز به   شهرهای مختلف ایران نیز سرایت کرد و سران کشورهای غربی به تغییر رژیم در ایران امیدوار شدند اما مذهبیون ایران مردم را به شدت سرکوب کردند امروزه اصلاح طلبان از مسند قدرت پایین امده اند و جای خود را به دولت   محمود احمدی نژاد داده اندایا از اعتراضات هزارو نهصد و نود و نه چیزی برجای مانده استایا جوانان می توانند با افراد مذهبی ایران کنار بیایند……………….


قیمت فایل : 15000 تومان | تعداد صفحات : 200 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,