بررسی میزان کنترل خشم در دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمائی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی میزان کنترل خشم در دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمائی

بررسی میزان کنترل خشم در دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمائی

دانلود مقاله بررسی میزان کنترل خشم در دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمائی
بخشی از متن
خانواده ومدرسه به ترتیب کوچک ترین وبنیادترین واحداجتماعی وعامل انتقال فرهنگ ها وارزشها هستند .این دو نهاد کانونی هستند که درشکل دهی شخصیت اعضای خونقش مهمی دارند.خشم نیزازجمله مواردی است که منشأء آن خانواده وچگونگی رفتاربااعضااست کودکان پرخاشگر ازاین رفتاربرای رسیدن به مقصود خوداستفاده می کنندو والدین درصدد کنترل یا کاهش آن هستند. ما دراین تحقیق علل بروز خشم را توضیح داده ویک آزمونی را دربین عده ای از دانش آموزان انجام دادیم درپایان این آزمون متوجه شدیم که ۱۳ درصد این افرادخشن هستند اما تصورمی کنندکه نیستند۴۲ درصد افرادمنطقی واز خشم خود آگاه هستندو۳۸ درصد افرادجلوی احساسات خودرا نمی گیرند ودرنهایت پیشنهادات ونظراتی که برای برطرف کردن این مشکل ارائه داده ایم همکاری والدین ،مربیان ،دولت وخود دانش آموزان رامی طلبد البته درقسمتی از این تحقیق نیزبیان کردیم که میزان خشم دردختران وپسران دانش آموزمتفاوت بوده است.

فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق ،آموروروش گردآوری اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم : پیشنهادات پژوهش
منابع


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 39 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]