بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

Check the contents of books, art teachers and art perspective

بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

چکیده
این تحقیق در سال ۱۳۸۱ با عنوان « بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .
۱ـ آیا اکثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای کتب درسی هنر
می باشند .
۲ـ آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه ۱ و ۳ کرج تشکیل می دهند که تعداد آنها ۱۲۰ نفر می باشد و تعداد ۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که در تألیف کتب هنر باید به بهره گیری از نظریات روانشناسان مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنری ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع کمبود معلم متخصص و مجرب کوشید و مباحث کتاب به صورت مستقیم به دانش آموزان دیکته نشود تا قوه خلاقیت دانش آموزان پرورش یابد و از شیوه های نوین طراحی فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشی آزاد بیشتر توجه شود .
بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود :
۱ـ آموزش کافی به معلمین هنر
۲ـ افزایش ساعات تدریس درس هنر
۳ـ فراهم آوردن مکانهای مناسب برای آموزش کارهای هنری و وسایل و ابزار مورد نیاز

فهرست مطالب :
فصل اول ـ کلیات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………….۴
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………۶
اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………….۷
سوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………۱۰
متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………..۱۶
پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………۲۵
فصل سوم – روش تحقیق
نوع تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….۲۹
جامعه آماری . حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………….۲۹
ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………۲۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………..۳۰
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………………….۳۲
فصل پنجم ـ بررسی یافته های تحقیق
نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………..۴۸
محدودیت ها …………………………………………………………………………………………….۵۰
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………..۵۱
فصل ششم ـ خلاصه تحقیق
خلاصه تحقیق  …………………………………………………………………………………………۵۳
منابع و مآخذ
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………۵۷
ضمائم
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..۵۹


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]