صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

دانلود مقاله محاسبات پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی مقاله مقاله برق نامتعادلی بار در شبکه های توزیع برق بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد پخش بار شبکه توزیع پخش بار شبکه شعاعی پخش بار شبکه های توزیع پخش بار شبکه قدرت پخش بار شبکه توزیع برق روش پخش بار شبکه توزیع پخش بار در شبکه های شعاعی پخش بار در شبکه

Check the calculations of the internal network combined cycle power plant in Yazd

 

مقاله بررسی محاسبات بخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
فهرست مطالب
* فصل اول  مقدمه ای بر تولید برق در ایران
* ۱-۱ انواع نیروگاه های تولید برق۲
* ۱-۲ عرضه و تقاضای انرژی برق ۶
* ۱-۳ تولید نیروگاه های ایران ۱۱
* فصل دوم  آشنایی با نیروگاه های سیکل ترکیبی ( بخاری گازی )
*  ۲-۱ نیروگاه های بخاری۱۸
* ۲-۱-۱ مقدمه۱۸
* ۲-۱-۲ سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری ۲۰
* ۲-۱-۳ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن ۲۴
* ۲-۲ نیروگاه گازی۳۱
* ۲-۲-۱ مقدمه ۳۱
* ۲-۲-۲ سیکل قدرت گازی۳۲
* ۲-۲-۳ تجهیزات نیروگاه گازی ۳۶
* ۲-۳ نیروگاه سیکل ترکیبی۴۲
* ۲-۳-۱ مقدمه ۴۲
* ۲-۳-۲ نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب ۴۶
* فصل سوم  مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق
* ۳-۱ مقدمه ۵۳
* ۳-۲ سیستمهای داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴
* ۳-۳ انتخاب ولتاژ مصرف داخلی۵۵
* ۳-۴ تغذیه مصرف داخلی نیروگاه۵۷
* ۳-۴-۱ تغذیه از شین اصلی نیروگاه ۵۷
* ۳-۴-۲ تغذیه از پایانه ژنراتور ۵۹
* ۳-۴-۳ تغذیه مصرف داخلی با اتصال گروهی واحدها ۶۴
* ۳-۵ تغذیه برق اضطراری ۶۵
* ۳-۶ تغذیه شین DC67
* ۳-۷ سیستم برق اضطراری  ۶۸
* ۳-۸ شاخص های مطرح در طراحی سیستم مصرف داخلی نیروگاه۶۹
* ۳-۹ بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی نیروگاه۷۰
* ۳-۹-۱ انواع بارهای مصرفی تقسیم بندی آنها۷۰
* ۳-۹-۲ دسته بندی بارها از لحاظ اهمیت و حساسیت ۷۱
* ۳-۹-۳ بررسی انواع مصرف کننده های انرژی الکتریکی۷۳
* ۳-۱۰ انواع بارهای موجود در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ۷۶
* فصل چهارم  ترانسفورماتورهای قدرت
* ۴-۱ مقدمه۸۶
* ۴-۲ دسته بندی های مختلف ترانسفورماتور۸۷
* ۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای قدرت۸۸
* ۴-۴ تجهیزات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت۹۰
* ۴-۵ مشخصات پلاک ترانسفورماتورها۱۰۵
* ۴-۶ خصوصیات ترانسفورماتور قدرت نیروگاه ۱۱۲
* فصل پنجم  محاسبات سطح مقطع کابل ها
* ۵-۱ کابل های نیروگاهی۱۱۹
* ۵-۱-۱ کابل های فشار ضعیف و متوسط ۱۱۹
* ۵-۱-۲ کابل های فشار قوی۱۲۰
* ۵-۲ سطح مقطع کابل ها۱۲۱
* ۵-۳ اصول و شرایطی که در تعیین سطح مقطع کابل ها بکار می روند ۱۲۲
* ۵-۴ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ MV 125
* ۵-۵ محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ LV
* فصل ششم  پخش بار در شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
* ۶-۱ مقدمه
* ۶-۲ مساله پخش بار
* ۶-۳ برنامه کامپیوتری پخش بار
* ۶-۴ اجرای برنامه پخش بار برای شبکه داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
* منابع ماخذ


تعداد صفحات : 168 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]