بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش

بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش

Study of welding defects and weld inspection

بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش

قسمتی از متن:
با توجه به پیشرفت های روزانه در زمینه های علمی و تخصصی شدن رشته های گوناگون به خصوص در رشته عمران کلیه متخصصان وظیفه دارند در حیطه مسئولیت خود دقت نظر بیشتری را انجام دهند.
در این مقاله سعی بر این داشته ایم چکیده ای از مطالب جوش و بازرسی جوش را ارایه دهیم.

این مقاله را در دو قسمت تنظیم نموده ایم؛
در قسمت اول عیوب جوشکاری را بررسی می کنیم:
چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می‌توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.تکرار می‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز – آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.
قسمت دوم درباره بازرسی جوش بحث می کنیم:
به منظور اطمینان از کیفیت جوش و مطابقت آن با خواسته ها و نیازها کلیه مراحل مختلف جوشکاری باید کنترل و مورد بازرسی دقیق قرار گیرند. انجام بازرسی در کلیه مراحل ( قبل از جوشکاری ، درحین جوشکاری ، بعد از جوشکاری ) باعث کاهش هزینه های تعمیرات و دوباره کاری شده و حصول جوش بدون عیب و با کیفیت بالا را تضمین می نماید.

فهرست مطالب:
فصل اول : عیوب جوشکاری
روی هم افتادگی
– علت
سوختگی یا بریدگی کناره جوش
– علت
– نتیجه
آخالهای سرباره
– علت
– نتیجه
ذوب ناقص
– علت
– نتیجه
تخلخل
– علت
– نتیجه
همراستا نبودن اتصال جوش
– علت
– نتیجه
نفوذ ناقص
– علت
– نتیجه
ترک جوش
– ترک به صورت خط مرکزی
– ترک مرکزی ناشی از جدایش
– ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش
– ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش
– ترک منطقه متأثر از جوش
– ترک عرضی
پیچیدگی
– انواع پیچیدگی
– کنترل پیچیدگی می‌تواند در سه مرحله انجام گیرد
– کنترل پیچیدگی قبل از جوشکاری توسط روشهای زیر انجام می‌شود
– کنترل اعوجاج پس از جوشکاری
فصل دوم : بازرسی جوش
بازرسی قبل از جوشکاری
بازرسی موقع جوشکاری
بازرسی بعد از جوشکاری
ضوابط پذیرش
بازرسی های عینی
ازمایشات مخرب
ازمایشات غیر مخرب
بازرسی چشمی
– تعریف
– اصول
– کاربرد
– مزایا
– محدودیت ها
بازرسی با مایعات نافذ
– تعریف
– اصول
– کاربرد
– مزایا
– محدودیت ها
– انواع روشها
بازرسی با ذرات مغناطیسی
– تعریف
– اصول
– کاربرد
– مزایا
– محدودیت ها
– انواع روشها
بازرسی رادیو گرافی
– تعریف
– اصول
– کاربرد
– مزایا
– محدودیت ها
– انواع روشها
بازرسی التراسونیک
– تعریف
– اصول
– کاربرد
– مزایا
– محدودیت ها
– انواع روشها
بازرسی جریانهای گردابی
– تعریف
– اصول
– کاربرد
– مزایا
– محدودیت ها
– انواع روشها
قبل از جوشکاری
– نقاط نگهداری
– روشهای جوشکاری
– موادپایه
– مونتاژ اتصالات
حین جوشکاری
– پاس ریشه جوش
– پیش گرمی و دماهای بین پاس
– آزمایش بین لایه ای
بعد از جوشکاری
– عملیات حرارتی بعد از جوشکاری
– توضیحاتی پیرامون  WPS & PQR
– روش تهیه   PQR
منابع


قیمت فایل : 11000 تومان | تعداد صفحات : 85 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]