بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر

بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر

Investigate the relationship between religion and divorce among women of a metropolis

بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر

روش تحقیق بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان یک کلان شهر به همراه نمودار و جداول آماری و پرسشنامه و فهرست منابع

چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان  بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر …….. با هدف بررسی تأثیر  برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.
طرح پژوهش در این تحقیق توصیفی نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از ۶۰ زن شهر……… می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anova) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:
بین عمل به باورهای دینی و میزان طلاق بین زنان متاهل و مطلقه رابطه معنا داری وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده       
فصل اول
مقدمه       
بیان مسئله  
اهمیت و ضرورت پژوهش        
متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها  
فصل دوم
دین و تعاریف آن     
دو معنی برای دین در تاریخ ادیان       
مشکلات مربوط به ارائه تعریف جامع از دین  
خاستگاه و نقش دین      
تاریخچه دینداری    
ضرورت دینداری و خدا پرستی   
ارزش زندگی دینی         
آثار دین در زندگی   
فواید دینداری در حیطه روان شناختی         
نقش روانی دین    
دین و جامعه         
نقش اجتماعی دین        
علل رویگردانی از دین     
روشهای اندازه گیری دینداری   
حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی و دین        
دیدگاه‌های نظری در مورد دین   
طلاق و تعریف آن   
تاریخچه طلاق در جوامع قدیم   
طلاق در ادیان       
طلاق در کشورهای مختلف      
نظر اسلام پیرامون طلاق         
مشکلات ناشی از طلاق         
علل و عوامل طلاق        
دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق        
تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق   
فصل سوم
طرح پژوهشی      
جامعه آماری        
روش تحقیق         
ابزار پژوهش         
روش جمع آوری اطلاعات         
فصل چهارم      
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری  
توصیف داده‌ها       
تحلیل داده‌ها        
فصل پنجم
خلاصه نتایج پژوهش       
محدودیتهای پژوهش     
پیشنهادات  
منابع  
پیوست      


قیمت فایل : 20000 تومان | تعداد صفحات : 144 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]