بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تحقیق و مقالات رشته حسابداری و مدیریت با عنوان دانلود بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه طرح :
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر ، ضرورت انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی توسط محققین و پژوهشگران در موضوعات ومسائل حسابداری با نظارت وکمک اساتید متخصص ومجرب دراین رشته را تشدید کرده است .

نتیجه این تحقیقات وبررسیها می تواند ابزار کمکی برای جامعه حسابداری جهت ارائه اطلاعات شفاف و گویا برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب و مناسب باشد .صورتهای مالی در مجموع بهترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به بیرون از واحدهای انتفاعی ، برای استفاده اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی ،‌شناخته شده است . صورتهای مالی بایستی آنچه که درطی سال برواحد انتفاعی گذشته است در چارچوب اطلاعات مالی و به شکلی مطلوب ارائه کنند .این امرزمانی تحقق می یابد که صورتهای یاد شده شامل صورت گردش وجوه نقد نیز باشد

فهرست مطالب
فصل اول
۱ـ۱) مقدمه طرح ۱
۲-۱) تعریف موضوع ۲
۳-۱) هدف تحقیق ۴
۴-۱) استفاده کنندگان از تحقیق ۴
۵-۱) فرضیه های تحقیق ۵
۶-۱) قلمرو تحقیق ۵
۷-۱) روش تحقیق ۶
۸-۱) اندازه گیری متغیرها ۷
۹-۱) تشریح مسائل فصول بعد ۹
فصل دوم
۱-۲) مقدمه ۱۰
۲-۲) اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتبار دهندگان ۱۱
۳-۲) صورت گردش وجوه نقد ۱۲
۱-۳-۲) مقدمه ۱۲
۲-۳-۲) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد ۱۳
۳-۳-۲) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی ۱۴
۴-۲- مطالبی در مورد وجوه نقد ۱۶
۱-۴-۲) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد ۱۶
۲-۴-۲) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد ۱۷
عمده ترین کاربردهای وجوه نقد آزاد ( موارد استفاده ) ۱۹
۵-۲) فرصتهای سرمایه گذاری  (IOS) 21
۶-۲) خط مشی بدهی ونقش آن در تصمیمات اقتصادی ۲۲
۱-۲) تحققات انجام شده در داخل کشور ۲۵
۲-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۲۸
سایر تحقیقات ۴۲
فصل سوم
۱-۳) مقدمه ۴۵
۲-۳) جامعه آماری وانتخاب نمونه ۴۵
۳-۳ )تعریف عملیاتی متغیرها ۴۷
۱-۳-۳) جریان نقد آزاد……………………. ۴۷
۲-۳-۳) فرصتهای سرمایه گذاری………………. ۴۸
۴-۳) روش و نحوه جمع آوری اطلاعات ۵۰
۵-۳) شاخص سازی برای تست رابطه بین میزان بدهی وجریان نقد آزاد ۵۰
۶-۳) روشهای آماری ۵۱
۱-۶-۳) مقدمه ۵۱
۲-۶-۳) مؤلفه های اصلی و ماتریس همبستگی ۵۱
۳-۶-۳) مدل رگرسیون ۵۴
فصل چهارم
۱-۴)مقدمه ۵۹
۲-۴) آزمون فرضیه ها ۶۰
۱-۲-۴) آزمون فرضیه اول ۶۰
۲-۲-۴) آزمون فرضیه دوم ۶۵
فصل پنجم
۱-۵) خلاصه ۷۰
۲-۵) نتیجه گیری تحقیق ۷۱
۱-۲-۵) نتایج فرضیه اول ۷۱
۲-۲-۵)نتایج فرضیه دوم ۷۲
۳-۵) پیشنهادات ۷۲
۱-۳-۵)پیشنهادهایی در رابطه باموضوع تحقیق ۷۲
۲-۳-۵)ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۷۳
۴-۵ ) محدودیتهای تحقیق ۷۵
منابع فارسی ۷۷
منابع لاتین ۷۹


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 85 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]