صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور

بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور

بررسی خواص مکانیکی چرخدنده سر میل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر در تماس به زنجیر موتور

چکیده:
در این مقاله خواص مکانیکی سطح مقطع چرخدنده سرمیل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر با چگالیهای متفاوت، در تماس با زنجیر موتور به کمک روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر چگالی و بدنبال آن تاثیر درصد تخلخلها بروی خواص مکانیکی شامل مدول یانگ، استحکام کششی، تنش تسلیم، تنش ماکزیمم von mises و تنش تماسی بررسی شده و نتایج بدست آمده از مدلسازی با نتایج حاصل از آزمایشات عملی مقایسه گردیده است. نتایج بررسیها نشان می دهد که با کاهش درصد تخلخلها و بدنبال آن افزایش چگالی، مدول یانگ، استحکام کششی، تنش تسلیم، تنش ماکزیمم von mises و میزان تنش تماسی افزایش می یابند. برای محاسبه تنشهای تماسی ایجاد شده بین چرخدنده و زنجیر چرخ، روش کلی نیوتون رافسون استفاده شده و تمامی تحلیلهای فوق بصورت دوبعدی و با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شده است. بطور کلی نتایج آزمایشات علمی و همچنین نتایج حاصل از مدل ارائه شده در محدوده الاستیک دارای تطابق خوبی با یکدیگر می باشند.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : pdf

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]