بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان مهد کودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان مهد کودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان مهد کودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند

The effect on mood kindergarten parents and children who do not attend preschool

دانلود مقاله بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان مهد کودکی و کودکانی که مهد کودک نمیروند

مقدمه
از لحظه‌ی انعقاد نطفه و در طول زندگی که می‌تواند ۶۰، ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ سال طول بکشد، انسان به تدریج دوره‌های مختلفی از شبه جنینی، نوزادی، نوبادگی، کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و پیری را طی می‌کند و در طی این دوران تغییرات زیادی در انسان به وجود می‌آید . این تغییرات زمینه‌های زیادی را در بر می‌گیرد مانند تغییرات جسمی، شناختی و روانی – اجتماعی (وندرزندن ،ترجمه گنجی،۱۳۸۵) .
برای بررسی و درک متغیرهای فردی مختلف موجود میان افراد در دوران نوجوانی و بزرگسالی، تاکنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است هدف از انجام این تحقیقات، شناخت و درک اثرات خلق و خو، خودباوری، خویشتنداری، عزت نفس و … در ارتباط با شماری از رویداد‌های اجتماعی نظیر رفتارهای پر خطر، سوءاستفاده‌ها و بدرفتاری، افسردگی، خود کشی، خشونت و بزهکاری می‌باشد . شواهد متعددی نشان می‌دهد که خصوصیات فردی باشد در طی دوران نوجوانی و بزرگسالی تغییر می‌کنند . از آنجاییکه، اساس و پایه ی توانایی‌های اجتماعی و فردی و خصوصیات فردی در دوره ی نوزادی و نوپایی شکل می‌گیرد، بنابراین محققان بهترین زمان را برای بررسی و مطالعه خصوصیات فردی و اجتماعی، اوایل دوره ی رشد مخصوصاً دوران نوباوگی می‌دانند (هوک ، کلویر – ماوس ،۲۰۰۲) . نوباوگی و نوپایی به دو سال اول زندگی گفته می‌شود که یکی از پرجنب و جوش ترین دوران رشد است . قد کودکان نوپا در پایان سال اول ۵۰ درصد و در دو سالگی ۷۵ درصد بیشتر از زمان تولد است .

فهرست مطالب
فصل اول : چارچوب پژوهش
۱٫ ۱- چکیده
۱٫ ۲- مقدمه
۱٫ ۳- بیان مسأله
۱٫ ۴- اهمیت موضوع
۱٫ ۵- هدف پژوهش
۱٫ ۶- فرضیه‌های پژوهش
۱٫ ۷- تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش
فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق
۲٫ ۱- مقدمه
۲٫ ۲- تعریف خلق و خوی
۲٫ ۳- پیشینه‌ی نظری
۲٫ ۴- مؤلفه‌های خلق و خوی
۲٫ ۵- انواع خلق و خو
۲٫ ۶- ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا
۲٫ ۷- عوامل مؤثر در خلق و خو
۲٫ ۷٫ ۱- عوامل ژنتیکی
۲٫ ۷٫ ۲- عوامل محیطی
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۱- خانواده
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۲- مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۳-  انواع دلبستگی
۲٫ ۷٫ ۳- شیوه‌های فرزند پروری
۲٫ ۷٫ ۳٫ ۱- انواع شیوه‌های فرزند پروری
۲٫ ۷٫ ۴- اصول انضباطی
۲٫ ۸- اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا
۲٫ ۹- محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی
فصل سوم : روش تحقیق
۳٫ ۱- مقدمه
۳٫ ۲- جامعه‌ی آماری
۳٫ ۳- نمونه و روش نمونه‌گیری
۳٫ ۴- ابزار پژوهش
۳٫ ۵- روش گردآوری داده‌ها
۳٫ ۶- نوع پژوهش
۳٫ ۷- روش آماری
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴٫ ۱- مقدمه
تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های
خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن
فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی چهارم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی پنجم پژوهش
۵٫ ۷- محدودیت‌‌های پژوهش
۵٫ ۸- پیشنهاد‌های پژوهشی
۵٫ ۹- پیشنهاد‌های اجرایی
پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو
منابع فارسی
منابع انگلیسی


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 94 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]