بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

Examine the relationship between job satisfaction and job performance

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

روش تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی به همراه فهرست منابع،

دیباچه:
«نیروی انسانی بزرگترین سرمایه کشور است».
این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌‌های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر می‌برند آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آن‌ها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غول‌‌ها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.
بی‌شک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهمترین آن‌‌ها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آن‌ها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که می‌تواند آن‌ها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای قایل هستند.
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می‌گذرانند. دیگر ملت‌ها به رغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده ومناسب به آسایش و رفاه رسیده اند و با گام‌‌های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترّقی را طی می‌کنند.

فهرست مطالب:
فصل اول
دیباچه       
موضوع تحقیق     
اهمیت و فایده تحقیق   
هدف تحقیق       
فرضیه تحقیق     
تعاریف اصطلاحات 
فصل دوم
بررسی تاریخی   
خشنودی شغلی چیست؟     
ریشه و سرچشمه خشنودی چیست؟     
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابسته  
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل 
همبسته‌‌‌‌های خشنودی شغلی      
اهمیت خشنودی شغلی       
نظریه‌‌‌‌های در ارتباط با خشنودی شغلی    
خشنودی شغلی و کارکرد     
بررسی خشنودی شغلی      
ناخشنودی شغلی و پیامدها  
نقش ارزش‌ها و انتظارات شغلی کارمند    
پیشنهادات 
منابع


قیمت فایل : 20000 تومان | تعداد صفحات : 67 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]