انار شفاف کننده پوست
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  انار شفاف کننده پوست

انار شفاف کننده پوست


انار شفاف کننده پوست

خواص انار
۱- آب انار را بنوشید. براى صاف کردن صدا و رفع حکه و انار شفاف کننده پوست است، انار قابض است، انار مقوى کبد، نوع شیرین انار مقوى قلب است، انار یرقان و خفقان را درمان مى ‏کند، انار خون را تصفیه مى‏ کند، انار سرفه گرم را تسکین مى‏ دهد، انار ادرار را زیاد مى‏ کند، انار در گرم مزاجان باعث نعوظ مى ‏شود.

۲- آب ترش و شیرین انار را با ۱۰۰ گرم شکر مخلوط کنید. بخورید. مسهل صفرا و مقوى معده است، براى تب‏هاى صفراوى و جرب مفید است، ویار زن حامله و زردى رنگ صورت و خمارى را برطرف مى‏ سازد و انار شفاف کننده پوست است

انار بهترین تصفیه کننده خونانار بهترین تصفیه کننده خون است مصرف روزی یک عدد تا ۴۰ شب خون را تصفیه می کند

۳- انار ترش و شیرین را با پیه داخل آن بکوبید و با قند بجوشانید و آب انار را بنوشید، از استفراغ جلوگیرى مى‏ کند. کسانى که قبل از غذا استفراغ مى ‏کنند باید قبل از غذا انار را بخورند.

۴- با آب انار هر روز چند بار دهان را بشویید زخم‏ هاى دهان را درمان مى ‏کند.

۵- اگر پس از درمان یرقان هنوز رنگ چشم زرد است، آب انار ترش را در چشم بچکانید برطرف مى ‏شود.

۶- هر شب کمى آب انار را با زهره گاو مخلوط نموده و در گوش بچکانید کرى را درمان مى ‏کند.

۷- یک انار کامل را بسوزانید بعد نرم بسایید و با عسل مخلوط کنید و بر سینه و پشت ضماد کنید، سرفه‏اى که همراه با خون باشد را درمان مى‏ کند.

۸- انار را شکافته و چند قسمت کنید و در سرکه بپزید بعد آن را بکوبید تا مثل خمیر شود سپس روى زخم و بمالید، زخم سفلیس و زخم آتشک را درمان مى‏ کند.

۹- انار ترش را در آب کم بپزید بعد بکوبید و نیم‏گرم آن را ضماد کنید، زخم آلت را درمان مى ‏کند.

۱۰- آب انار را در ظرف مسى قرمز و سفید نشده ریخته و بجوشانید و به بدن بمالید، خارش و جوش‏هاى خارش ‏دار را درمان مى‏ کند.

۱۱- یک عدد انار سالم و آبدار را در کنار آتش ملایم بپزید، بعد خوب له کرده و ضماد نمایید و رویش را ببندید. چرک گوشه ناخن را برطرف مى‏ سازد.

۱۲- اگر سر یک انار شیرین را سوراخ کرده و روى آتش ملایم بگذارید و به دفعات تا آنجا که گنجایش داشته باشد روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه در آن ریخته تا جذب شود، سپس آن را فشار دهید و بمکید. براى رفع درد سینه و سرفه مزمن خشک بسیار نافع است.

۱۳- اگر داخل انار را خالى کرده و روغن گل سرخ در آن بریزید و بر آتش ملایم گذارید سپس چند قطره در گوش بچکانید براى درد گوش بسیار نافع است.

تذکر در مورد مصرف انار:
اسراف در خوردن انار غذا را در معده فاسد مى‏ کند و معده را سست مى‏ نماید و ایجاد نفخ مى ‏کند مصرف زیاد انار ترش روده‏ ها را خراش مى‏ دهد به خصوص اگر ناشتا خورده شود ممکن است موجب التهاب روده‏ ها شود. اگر انار با هسته خورده شود قابض است. انار ایجاد تشنگى مى‏ نماید.
انار نیروى جنسى را در سردمزاجان کاهش مى ‏دهد و براى سردمزاجان مضر است. سرد مزاجان بهتر است انار را با زنجبیل میل کننده
چون مصلح انار زنجبیل است

مصلح انار: در اشخاص سردمزاج زنجبیل پرورده است.
منبع: حاجى شریف، احمد، اسرار گیاهان دارویى، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: چهارم، ۱۳۸۶ ه.ش.