اقدام پژوهی تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » اقدام پژوهی  »  اقدام پژوهی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

اقدام پژوهی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

دانلود اقدام پژوهی تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی

تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی مدرسـه حضـرت رقیه با استفـاده از روش‌های نوین تدریـس
چکیده
دانش آموزان امروزی دنبال چیزهای نو هستند و همگی نیاز به توجه دارند. وقتی به افکار، علایق، مهارت‌ها، مشکلات پنهان به عبارت دیگر بهداشت روانی دانش آموزی توجه نمی‌شود، انگیزهٔ تفکر و یادگیری را از دست می‌دهد. بنابراین با رعایت اصول اساسی بهداشت روانی، ایجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش‌های تدریس، مدیریت کلاس و نوع تکالیف ارائه شده، باید طوری طراحی شوند که همگی از هر نوع شایستگی مورد توجه قرار گیرند.
پژوهش حاضر مربوط به تغییر رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می‌باشد که با استفاده از روش‌های نوین تدریس: همیاری، رویدادی، ساخت گرایی، ایجاد انگیزش و …می‌باشد.

فهرست مطالب
چکیده …۵
توصیف وضعیت موجود ۶
گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ۱۰
انتخاب راه حل‌های جدید موقتی و اجرای آن‌ها ۱۴
آموزش مهارت‌های مطالعه و راهبردهای یادگیری ۲۶
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ۳۰
گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) ۳۲
ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ۳۴
نتیجه گیری ۳۵
پیشنهادات ۳۶
منابع و مآخذ ۳۷


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 37 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]