اقدام پژوهی تحول در درس انشاء و نگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » اقدام پژوهی  »  اقدام پژوهی تحول در درس انشاء و نگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی

اقدام پژوهی تحول در درس انشاء و نگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی

دانلود اقدام پژوهی تحول در درس انشاء و نگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی

چکیده
ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می‌دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای، مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس‌ها رااز یک نواختی خارج سازم.
همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی این درس که همان فراگیران می‌باشند؛ رجوع نمودم که با جواب‌های خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند، سعی کردم که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم. که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد.
همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم. که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم.
نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تأثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا گذاشت.

مقدمه: توصیف وضعیت موجود
اینجانب ………. با میزان تحصیلات کارشناسی در رشتهٔ زبان و ادبیّات فارسی و … سال. …. سابقهٔ خدمت، در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ با سمت دبیر ادبیّات فارسی در مدرسه راهنمایی …….. واقع در شهرستان ……..، استان ………، مشغول به تدریس هستم.
درتمام مدتی که درس انشا ونگارش راتدریس می‌کردم همیشه بی توجهی وبی علاقگی خاصی که دانش آموزان نسبت به این درس داشتند ذهن مرا به خود مشغول کرده بود تاعلت این امر رابیابم معولا درساعات انشا ابتدا موضوع انشایی رابه بچه‌ها می‌دادم وزمانی که آن‌ها دست به کار نوشتن دربارهٔ موضوع جدید می‌شدند به دلیل کمبود وقت عده ای ازدانش آموزان رابرای خواندن انشایی قبلی خود انتخاب می‌نمودم وانشای بقیهٔ دانش آموزان راخودم می‌خواندم ونمره می‌دادم.
باخودهرچه فکر می‌کردم وسنگین وسبک می‌نمودم این وضعیت رازیاد مطلوب خود ودانش آموزان نمی‌دیدم وزیاد ازاین شیوه نه خودم ونه دانش آموزان لذت نمی‌بردم. حتی گاهی اتفاق می‌افتاد که همکاران دیگر تقاضا می‌کردند که زنگ انشارابه آن‌ها اختصاص دهم!
تصمیم گرفتم؛ این موضوع را باصاحبان اصلی کلاس انشا ونگارش که همان دانش آموزان هستند درمیان بگذارم.
یک روز که وارد کلاس شدم بعداز احوال پرسی ومراسم آغازین کلاس ازبچه ها خواستم که دفترهای انشای خود را درنیاورند وبه جای آن بیایندوبه این پرسش‌ها پاسخ دهند که:
چرا بیشتر دانش آموزان علاقه چندانی نسبت به درس انشا ونکارش ندارند؟
ازآنها خواهش کردم که به دقت به این سؤال بیندیشندوپاسخ دهند.
آن‌ها با اشتیاق به صحبت‌های من گوش کردند وبعد به دنبال جواب این سؤال درذهن خود سیر کردند وهمهمهٔ عجیبی درکلاس به وجود آمد. دانش آموزان باشوق خاص کودکی می‌خواستند دراین بحث شرکت کنند. چکیدهٔ نظرات آن‌ها درذیل می‌آید:
۱- ازدورهٔ ابتدایی تاکنون خیلی ازمعلمان به درس انشا اهمیت زیادی نمی‌داند.
۲- درس انشا خواندن ندارد وآخر سرهم نمره می‌گیریم.
۳- نوشتن انشا که فایده ای ندارد وبه درد نمی‌خورد.
۴- خیلی ازمعلمها به این درس اهمیت نمی‌دهند وآن راخوب تدریس نمی‌کنند.
وخیلی مطالب دیگر که اکثر آن‌ها رایاداشت کردم وبه دانش آموزان قول دادم که باکمک آن‌ها راه حل مفید ومناسبی برای این درس پیدا کنم.
«گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)»
برای رسیدن به پاسخ مطلوب دراین کارتصمیم گرفتم علاوه بردانش آموزان نظر دیگر همکاران رانیز جویا شوم، اما مشکل این بود که تنها دبیر درس انشا ونگارش –آن مدرسه خودم بوم. اما به هرحال بعداز گفتگوبامدیر مدرسه قرار شد موضوع رادرشورای دبیرانآموزشگاه که به صورت ماهیانه تشکیل می‌شود مطرح کنم.
درروز جلسه بعداز مطرح شدن کم وکاستی های مدرسه همان سوالی راکه ازدانش آموزان پرسیده بودم ازهمکاران نیز پرسیدم وبه آن‌ها گفتم: به نظر شما! چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟

فهرست:
«چکیده» ۱
مقدمه:توصیف وضعیت موجود ۲
«گردآوری اطلاعات (شواهد۱)» ۳
«تجزیه وتحلیل اطلاعات» ۴
«خلاصه ی یافته های اولیه» ۵
«چند نکته درباره ی نگارش» ۵
«اصول ومبانی انشا» ۶
«معیارهای ارزشیابی» ۷
«راههای پیشنهادی برای انشا نویسی» ۸
«چگونگی اجرای راه جدید» ۹
«گردآوری اطلاعات (شواهد۲)» ۱۰
«تجدیدنظر درروشهای انجام گرفته واعتبار بخشی به آن» ۰۱
«نتایج» ۱۱
«نتیجه گیری» ۱۲
«فهرست منابع» ۱۳


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 17 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]