اقدام پژوهی بررسی علل گرایش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به مصرف قلیان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » اقدام پژوهی  »  اقدام پژوهی بررسی علل گرایش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به مصرف قلیان

اقدام پژوهی بررسی علل گرایش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به مصرف قلیان

دانلود اقدام پژوهی بررسی علل گرایش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به مصرف قلیان

چکیده
با توجه به مشکل پیش آمده و موضوع اعلام شده بنده تحقیقاتی انجام داده ام که نشان میدهد مسایل«جامعه ای» ناظر بر وضعیت و شرایطی است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه، شرایط مزبور،کیفیت زندگی افراد و گروههای اجتماعی را مختل می کند، مهمترین ارزشهای عام را به خطر می اندازد و به رغم تلاشهای فراوانی که افراد بعمل می آورند، به آرمانها و هدفهای مشروع خود دست نمی یابند. ازاین رو افراد و گروههای اجتماعی به این باور می رسند که برای تغییر یا اصلاح وضع موجود، باید به اقدامی دست زنند. در واقع ریشه مسایل جامعه ای در بطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شکل می گیرد و در گذر زمان چهره می نماید و فراسوی افراد و گروه های اجتماعی می رود و جنبه های عینی و ذهنی بخود می گیرد. مسایل جامعه ای در متن جامعه به بار می نشینند و دربستر زمان می توانند به آسیب دیدگی افراد منجر شده، بسترهای انحرافی را فراهم سازند و در مواردی با پیگرد قانونی همراه شوند و به آسیب دیدگی مبدل گردند. رفتارهای انحرافی نیززمانی تبدیل به مسایل جامعه ای می شوند که نظام گسیختگی و ناهمنوایی در جامعه آنچنان گسترش یابد که رفتارهای مزبور عادی تلقی شده،بصورت هنجار درآیند در یک تعریف ساده میتوان گفت که انحراف اجتماعی به تمام رفتارهایی اتلاق می گردند که با معیارها و ارزشهای اجتماعی در تضادند اما اگر در جامعه ای تعدادی از افراد مرتکب هنجارشکنی شدند نباید تصور کرد که آسیب یا بیماریهای اجتماعی پدید آمده است زیرا در همه جوامع جرایم مختلفی به چشم می خورد که معمولا” مربوط به ساخت اجتماعی آن جامعه است، اما وقتی که تعداد این جرایم و بزهکاریها از حد معینی گذشت می توان از یک بیماری اجتماعی نام برد. برای نمونه نسبت افراد مصرف کننده قلیان به جمعیت جامعه خودمان حاکی از یک مسئله جدی و آسیب اجتماعی است
مقدمه
موضوع اصلی اقدام پژوهی من (بررسی علل گرایش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به مصرف قلیان)میباشد هدف از انجام این پژوهش نشان دادن باور های غلط دانش آموزان نسبت به مصرف قلیان میباشد.با توجه به افزایش گرایش به سمت قلیان و در صورتی که این روند ادامه یابد، عوارض و مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی علل گرایش به مصرف قلیان در نوجوانان و جوانان ساکن شهر زاهدان بود. روش‌: این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. محیط پژوهش را کلیه مکان‌های عمومی و جامعه پژوهش را همه نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند. ۱۲ شرکت کننده با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که با موافقت مشارکت کنندگان ضبط و به سرعت بازنویسی و تحلیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به تولید پنج درون‌مایه اصلی گردید که شامل «نفوذ فرهنگ، بستر مهیا، جذابیت‌های حسی، باور غلط و سختی در ترک» بود.

فهرست
چکیده ۵
مقدمه ۶
بیان مساله ۷
گرداوری اطلاعات ۸
شواهد یک ۱۲
انتخاب راه حل ۱۳
اجرای راه حل ۱۵
شواهد دو ۱۶
نتیجه گیری ۱۷
پیشنهادات ۱۸
منابع ۲۰


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 20 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]