صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  ارزیابی رسوب الکتریکی همزمان بایو سرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم

ارزیابی رسوب الکتریکی همزمان بایو سرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم

ارزیابی رسوب الکتریکی همزمان بایو سرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم

چکیده:
در این تحقیق روش رسوب الکتریکی برای ایجاد پوشش همزمان بایو سرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری پلی تترافلوئور اتیلن استفاده شد. ابتداء قبل از اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت عملیات آماده سازی سطح تیتانیوم پولیش انجام گردید. سپس شرایط بهینه برای اعمال پوشش رسوب الکتریکی هیدروکسی آپاتیت مورد مطالعه قرار گرفت. اعمال پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت همراه با ذرات پلیمری از نمکهای کلسیم و فسفات از الکترولیت آبی همراه با فعال سازی سطحی PDDA و CTAB به مقدار مشخص بطور جداگانه در شرایط بهینه اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت صئرت گرفت. همچنین بررسی های فوق در مخلوط محیط آب- اتانول و اتانول انجام شد و نتایج بدست آمده در هر دو حالت حضور ذرات پلیمری را در پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی تیتانیوم تائید نکرد.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی و شیمی
در قالب PDF


تعداد صفحات : 11 | فرمت فایل : pdf

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]