آزمایش و محاسبه ارزش ماسه (SE)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  آزمایش و محاسبه ارزش ماسه (SE)

آزمایش و محاسبه ارزش ماسه (SE)

دانلود تحقیق و مقالات با عنوان دانلود آزمایش و محاسبه ارزش ماسه (SE) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۱ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

آزمایش و محاسبه ارزش ماسه (SE)

فهرست
آزمایش ۱ : محاسبه ارزش ماسه ( SE )
آزمایش ۲ : محاسبه مقاومت فشاری آجر
آزمایش ۳ : محاسبه درصد جذب آب آجر
آزمایش ۴ : اندازه گیری جرم حجمی سیمان
موضوع آزمایش : محاسبه ارزش ماسه ( SE ) که هدف آن تعیین مرغوبیت و کیفیت ماسه است .
وسایل :
۱٫ استوانه پلاستیکی مدرج که دو نمونه داریم ( ۱ تا ۳۸۰ میلی متر – ۰ تا ۱۵ اینچ ) .
۲٫ میله وزنه دار که دارای سر فلزی – وزنه و نشانه پلاستیکی است .
۳٫ درپوش پلاستیکی .
۴٫ مایه استوکس .
۵٫ مخزن حاوی استوکس .
۶٫ ماسه .
۷٫ سیفون .
۸٫ پیمانه ماسه که ظرفیت آن ۱۰۰ گرم باشد .
محلول استوکس :
مواد مورد نیاز برای ساختن محلول :
۱٫ استوکس : کلرورکلسیم به میزان ۴۵ گرم
۲٫ گلیسیرین ۲۰۵۰ گرم یا ۱۶۴۰ میلی لیتر
۳٫ آلوئید فرمیک ۴۷GR یا ۴۵ M میلی لیتر ( با ۴۰% حجمی )
۴٫ آب مقطر
روش ساخت :
کلرور کلسیم خشک را در ۲/۱ گالن ( ۷۹/۳ =۱ گالن ) آب مقطر حل می کنیم . ( واکنش این دو گرماده است ) پس از سرد شدن محلول آنرا از کاغذ صافی یا گاز وایتمن رد می کنیم سپس آن را درون ظرفی ریخته و گلیسیرین و آلوئید فرمیک را به آن اضافه می کنیم .سپس به وسیله اضافه کردن آب مقطر حجم محلول را به یک گالن ( ۷۹/۳ لیتر ) افزایش می دهیم .
محلول بدست آمده پس از افزایش حجم محلول استوکس غلیظ می باشد . برای این
آزمایش حدود ۸۰ تا ۹۰ میلی لیتر از این محلول را به یک گالن آب مقطر اضافه می
کنیم . به دلیل اینکه محلول استوکس چسبندگی ذرات رس را از بین می برد و سرعت ته نشین شدن مواد در داخل این محلول کم است از آن در این آزمایش استفاده می کنیم .
استوانه پلاستیکی :
از ۰ تا MM380 مدرج شده است و دارای یک درپوش پلاستیکی است .
ماسه :
– ماسه استاندارد ماسه ای است که از الک شماره ۴ # عبور کند اما از الک شماره ۲۰۰ # عبور نکند .
– مهمترین آلودگی ( فیلتر ) ماسه لای و رس است که باعث کاهش مقاومت ماسه می شوند .
– برای بتن فیلتر باید به صفر برسد . و برای این منظور باید ماسه را روی الک شماره روی الک شماره ۲۰۰ # شست .
سیفون :
روش سیفون کردن :
بعد از اینکه مخزن محلول استوکس را در ارتفاعی به اندازه ۱ تا ۲۰/۱ متر بالاتر از استوانه قرار دادیم هوا را با فشار از طریق لوله مشخص شده وارد مخزن می کنیم که به دنبال آن محلول از لوله دیگر خارج می شود . برای قطع کردن جریان محلول باید مخزن را از ارتفاع گفته شده پایین آورد .
میله وزنه دار :
شرح آزمایش :
ماسه خشک را درون پیمانه ای به ظرفیت ۱۰۰ گرم می ریزیم و سطح آنرا صاف می کنیم . محلول استوکس را به روش سیفون کردن تا ارتفاع ۴ اینچ یا ۱۰۲ میلی گرم درون استوانه می ریزیم و سپس بوسیله قیف ماسه را از درون پیمانه در استوانه می ریزیم و بعد استوانه را به مدت ۱۰ دقیقه کنار گذاشته تا ماسه دورن استوکس خوب خیس بخورد . پس از این زمان درپوش پلاستیکی استوانه را گذاشته و دوبار آنرا واژگون می کنیم تا ماسه خوب روان شود . سپس استوانه را در بین دو کف دست قرار داده و در مدت S30 به تعداد ۹۰ بار حرکت رفت و برگشتی انجام می دهیم تا نیروی چسبندگی ذرات از بین برود . سپس درپوش را برداشته و از طریق سیفون کردن ارتفاع محلول استوکس دورن استوانه تا ۳۸۰ MM افزایش می دهیم . به این شکل که نوک میله فلزی سیفون را تا انتهای استوانه وارد کرده و همزمان با خروج محلول آنرا خوب به هم میزنیم سپس درپوش را گذاشته و سپس استوانه را به مدت ۲۰ دقیقه در سطح بدون لغزشی قرار می دهیم .
بعد از این زمان بالاترین ارتفاع مصالح دورن استوانه را می خوانیم . ( عدد رس = M ) . سپس درپوش را برداشته و میله وزنه دار را طوری وارد استوانه می کنیم که نه با حالت ضربه باشد و نه با حالت فشار . بدین طریق سر فلزی میله وزنه دار روی مصالح ته استوانه می ایستد که از نشانه پلاستیکی تا سر فلزی اندازه آنرا با N نشان می دهیم و از نشانه فلزی تا ته استوانه اندازه آنرا با K نشان می دهیم . تفاضل عدد N از K عدد ماسه است . ( K-N ) .
با قرار دادن K , N , M در فرمولهای زیر درصد SE ( ارزش ماسه یی ) محاسبه می شود .
آزمایش دوم : محاسبه مقاومت فشاری آجر
وسایل :
۱٫ جک مقاومت فشار آجر با ظرفیت ۱۲۰ تن
۲٫ ماله ( کمچه )
۳٫ کولیس
۴٫ آجر
جک فشاری :
آجر :
آجر نصفه :
شرح آزمایش :
چون قطر فکهای جک مقاومت فشاری ۱۵ CM بوده که از طول آجر کمتر می باشد باید از نیم آجر استفاده کرد . بدین شکل که آجر را از وسط دو نیم کرده و سطح مقطع مؤثر در برابر نیرو را اندازه گیری می کنیم .
روش اندازه گیری سطح مقطع مؤثر :
با استفاده از کولیس از L3 , L2 , L1 قطر سوراخ ها را که با D4 , D3 , D2 , D1 نشان داده ایم اندازه می گیریم . سپس میانگینD های بدست آمده را که D5 می نامیم محاسبه می کنیم .
سپس LM را که متوسط ( L )ها می باشد را بدین صورت حساب می کنیم .
سپس مساحت کل سطح آجر بدون کسر مساحت سوراخها که با A نشان داده ایم حساب می کنیم .
سپس سطح مقطع مؤثر را که با AN نشان می دهیم بدین صورت حساب می کنیم .
که در این آزمایش چون نصف آجر ۴ سوراخ کامل و دو نصفه سوراخ دارد که جمعاً ۵ سوراخ می شود . پس سطح مقطع سوراخ عبارت است از :
عملیات محاسبه سطح مقطع مؤثر :
A =A-5()
A =106/ 664-5 ()
A =106/664-46/7173125=59/9476875CM
A=59/9476875CM = سطح مقطع مؤثر
بعد از محاسبه سطح مقطع مؤثر نمونه را زیر جک مقاومت فشاری که ظرفیت آن ۱۲۰ تن است قرار داده و تا حدی اعمال نیرو می کنیم که شکسته شود . بعد از شکسته شدن عدد بدست آمده را از دستگاه گیج قرائت کرده ( ۲۷۵۰۰ TON ) و با قرار دادن این عدد و عدد سطح مقطع مؤثر در فرمول زیر مقاومت فشار آجر را محاسبه می کنیم
حال با توجه به اندازه های زیر نوع آجر را می توان مشخص کرد .
مرغوبیت آجر ماشینی و سفالی بر این اساس تعیین می گردد .
الف ) درجه ۱ : دارای مقاومت kg = krs = n 300 است .
cm2 m2
ب ) درجه ۲ : دارای مقاومت kg = krs = n 250 است .
cm2 m2
ج )درجه ۳ : دارای مقاومت kg = krs = n 150 تا ۱۰۰ است .
cm2 m2
موضوع آزمایش :محاسبه درصد جذب آب آجر
وسایل :
۱٫ گرم خانه ( oven )
۲٫ ترازو با دقت %۱ gr
۳٫ تشت آب
۴٫ دستمال نخی تمیز
۵٫ آجر

شرح :
در این آزمایش می خواهیم ببینیم یک آجر حداکثر چه آبی را می تواند جذب کند . به همین دلیل آجر را به مدت ۲۴ ساعت درون تشت آب قرار می دهیم .پس از این زمان آجر را اشباع از آب فرض می کنیم . سپس آجر را از آب خارج کرده و آب سطحی آنرا با یک دستمال نخی تمیز خشک کرده بصورتی که زمانی که آجر را در دست می گیریم دست ما مرطوب نشود .
سپس آجر اشباع با سطح خشک ( s.s.d ) را وزن کرده ( W1 = ) به این وزن وزن در حالت اشباع گفته می شود . سپس آجر را به مدت ساعت درون OVEN به دمای ۱۵۰C قرار می دهیم و پس از این زمان آجر را خارج کرده و وزن می کنیم . ( W2 =) با قرار دادن اعداد حاصل در فرمول زیر درصد جذب اب آجر را محاسبه می کنیم …


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 11 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]