آزمایشگاه مکانیک خاک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک


آزمایشگاه مکانیک خاک

این مجموعه شامل ۱۳ آزمایش مکانیک خاک می باشد

 • دانه‌ بندی خاک ( روش مکانیکی )
 • دانه بندی خاک ( روش هیدرومتری)
 • حدود اتربرگ
 • ارزش ماسه ای  (S.E.)
 • تعیین چگالی خاک
 • آزمایش تراکم خاک
 • تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک
 • آزمایش تراکم نسبی
 • آزمایش CBR
 • آزمایش برش مستقیم بر روی ماسه
 • آزمایش نفوذ پذیری با هد ثابت
 • آزمایش فشاری ساده (تک محوری)
 • آزمایش تحکیم (باربرداری)

حجم فایل:۵٫۱۵Mb

لینک دانلود رایگان